Trending News
20 Th7 2024

Danh mục: Địa lí Lớp 11 – CTST

“Chân trời sáng tạo” là một chương trình học địa lí lớp 11 đa dạng và thú vị, giúp học sinh mở rộng kiến thức và khám phá các chủ đề mới trong lĩnh vực địa lí. Chương trình tập trung vào việc khám phá những khía cạnh đa dạng và phức tạp của địa lý và hiểu về tương tác giữa con người và môi trường.

Giải bài tập sách giáo khoa Địa lí 11

Sách giáo khoa địa lí của chương trình học “Chân trời sáng tạo” cung cấp cho học sinh một loạt bài tập thú vị và phong phú. Bài tập xoay quanh các chủ đề địa lý đặc biệt, như sự biến đổi khí hậu, sự phát triển kinh tế và xã hội, và bảo tồn tài nguyên tự nhiên. Học sinh sẽ được khuyến khích nghiên cứu và phân tích các vấn đề địa lý thực tế và đưa ra giải pháp sáng tạo.
Phần một: Một số vấn đề về kinh tế – xã hội thế giới
• Bài 1: Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước
• Bài 2: Thực hành: Tìm hiểu về kinh tế – xã hội của các nhóm nước
• Bài 3: Toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế
• Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu về toàn cầu hóa, khu vực hóa
• Bài 5: Một số tổ chức quốc tế và khu vực
• Bài 6: Một số vấn đề về an ninh toàn cầu
• Bài 7: Thực hành: Tìm hiểu nền kinh tế tri thức
Phần hai: Địa lí khu vực và quốc gia
Khu vực Mỹ La tinh
• Bài 8: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Mỹ Latinh
• Bài 9: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế – xã hội của Cộng hòa liên bang Braxin
Liên minh châu Âu (EU)
• Bài 10: Liên minh châu Âu
• Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp của Cộng hòa liên bang Đức
Khu vực Đông Nam Á
• Bài 12: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Đông Nam Á
• Bài 13: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
• Bài 14: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động kinh tế đối ngoại Đông Nam Á
Khu vực Tây Nam Á
• Bài 15: Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Tây Á
• Bài 16: Thực hành: Tìm hiểu về tài nguyên dầu mỏ và việc khai thác dầu mỏ ở Tây Nam Á
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Hoa Kỳ)
• Bài 17: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Hoa Kỳ
• Bài 18: Kinh tế Hoa Kỳ
Liên Bang Nga
• Bài 19: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Liên Bang Nga
• Bài 20: Kinh tế Liên Bang Nga
• Bài 21: Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế – xã hội Liên Bang Nga
Nhật Bản
• Bài 22: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Nhật Bản
• Bài 23: Kinh tế Nhật Bản
• Bài 24: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại Nhật Bản
Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
• Bài 25: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Trung Quốc
• Bài 26: Kinh tế Trung Quốc
• Bài 27: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế tại vùng duyên hải Trung Quốc
Ô-Xtrây-Li-A
• Bài 28: Thực hành: Tìm hiểu về kinh tế Ô-xtrây-li-a
Cộng hoà Nam Phi
• Bài 29: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Cộng hoà Nam Phi
• Bài 30: Kinh tế Cộng hoà Nam Phi

Giải Chuyên đề học tập Địa lí 11

Chuyên đề học tập địa lí trong chương trình học “Chân trời sáng tạo” nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu và khám phá sâu hơn về các lĩnh vực địa lí đặc biệt. Học sinh sẽ được tham gia vào các dự án nghiên cứu, thực hiện các bài thuyết trình và trình bày những phân tích địa lý chất lượng cao. Bài tập Chuyên đề học tập địa lí sẽ giúp học sinh phát triển khả năng nghiên cứu độc lập, phân tích sự tương quan giữa các yếu tố địa lý và tác động của chúng đến cuộc sống của con người.
Chuyên đề 1: Một số vấn đề về khu vực Đông Nam Á
• I. Ủy hội sông Mê Công
• II. Hợp tác hoà bình trong khai thác Biển Đông
Chuyên đề 2: Một số vấn đề về du lịch thế giới
• I. Tài nguyên du lịch thế giới
• II. Một số loại hình du lịch phổ biến và xu hướng phát triển du lịch trên thế giới
Chuyên đề 3: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0)
• I. Quan niệm, đặc điểm và nội dung chủ yếu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
• II. Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển kinh tế – xã hội trên thế giới
• III. Một số xu hướng chính của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 23
Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 22
Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 21
Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 20
Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 19
Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 18
Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 17
Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 16
Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 15
Địa lí 11 Chân trời sáng tạo bài 14