Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Toán Lớp 9

Toán Lớp 9

Môn Toán lớp 9 là một phần quan trọng của chương trình giáo dục phổ thông. Trong giai đoạn này, học sinh sẽ tiếp tục khám phá các khái niệm và phương pháp toán học phức tạp hơn. Môn học bao gồm các chủ đề như đại số, hình học, số học và xác suất thống kê. Học sinh sẽ được rèn luyện khả năng tư duy logic, phân tích và giải quyết các bài toán thực tế.

Giải bài tập sách giáo khoa Toán 9

Sách giáo khoa Toán 9 là nguồn tài liệu quan trọng giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản trong môn Toán. Sách giáo khoa cung cấp cho học sinh các bài tập thực hành từ dễ đến khó, giúp rèn luyện kỹ năng toán học và củng cố kiến thức. Học sinh cần làm các bài tập đều đặn và kiểm tra kết quả để nắm vững và áp dụng kiến thức vào thực tế.
Giải bài tập Toán 9 Tập 1
Toán lớp 9 Đại số – Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba
• Bài 1: Căn bậc hai
• Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
• Luyện tập trang 11-12
• Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
• Luyện tập trang 15-16
• Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
• Luyện tập trang 19-20
• Bài 5: Bảng căn bậc hai
• Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
• Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
• Luyện tập trang 30
• Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
• Luyện tập trang 33-34
• Bài 9: Căn bậc ba
• Ôn tập chương I
• Top 4 Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2021 (có đáp án)
Toán lớp 9 Đại số – Chương 2: Hàm số bậc nhất
• Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
• Luyện tập trang 45-46
• Bài 2: Hàm số bậc nhất
• Luyện tập trang 48
• Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b
• Luyện tập trang 51-52
• Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
• Luyện tập trang 55
• Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b
• Luyện tập trang 59
• Ôn tập chương II
• Top 4 Đề thi Toán lớp 9 Học kì 1 năm 2021 (có đáp án)
Toán lớp 9 Hình học – Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
• Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
• Luyện tập trang 69-70
• Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
• Luyện tập trang 77
• Bài 3: Bảng lượng giác
• Luyện tập trang 84
• Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
• Luyện tập trang 89
• Bài 5: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời
• Ôn tập chương I
Toán lớp 9 Hình học – Chương 2: Đường tròn
• Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.
• Luyện tập trang 100-101
• Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn
• Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
• Luyện tập trang 106
• Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
• Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
• Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
• Luyện tập trang 116
• Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn
• Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)
• Luyện tập trang 123
• Ôn tập chương II
Giải bài tập Toán 9 Tập 2
Toán lớp 9 Đại số – Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
• Luyện tập trang 12
• Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
• Luyện tập trang 15-16 (Tập 2)
• Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
• Luyện tập trang 19-20 (Tập 2)
• Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
• Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)
• Luyện tập trang 24-25
• Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)
• Top 4 Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 2 năm 2021 (có đáp án)
Toán lớp 9 Đại số – Chương 4: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) – Phương trình bậc hai một ẩn
• Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
• Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
• Luyện tập trang 38-39
• Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn
• Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
• Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn
• Luyện tập trang 49-50
• Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
• Luyện tập trang 54
• Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai
• Luyện tập trang 56-57
• Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
• Luyện tập trang 59-60
• Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập)
• Top 4 Đề thi Toán lớp 9 Học kì 2 năm 2021 (có đáp án)
Toán lớp 9 Hình học – Chương 3: Góc với đường tròn
• Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung
• Luyện tập trang 69-70 (Tập 2)
• Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây
• Bài 3: Góc nội tiếp
• Luyện tập trang 75-76
• Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
• Luyện tập trang 79-80
• Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
• Luyện tập trang 83
• Bài 6: Cung chứa góc
• Luyện tập trang 87
• Bài 7: Tứ giác nội tiếp
• Luyện tập trang 89-90
• Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
• Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn
• Luyện tập trang 95-96
• Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
• Luyện tập trang 99-100
• Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)
Toán lớp 9 Hình học – Chương 4: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
• Bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
• Luyện tập trang 111-112-113
• Bài 2: Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
• Luyện tập trang 119-120
• Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
• Luyện tập trang 126
• Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập)

Giải bài tập sách bài tập Toán 9

Bên cạnh Sách giáo khoa Toán 9, sách bài tập Toán 9 cũng là một tài liệu quan trọng để học sinh rèn luyện và áp dụng kiến thức toán học. Sách bài tập cung cấp cho học sinh nhiều dạng bài tập và bài toán đa dạng, từ cơ bản đến nâng cao, giúp học sinh nắm vững kiến thức và phát triển kỹ năng giải quyết bài toán. Học sinh cần tiếp cận sách bài tập và thực hành giải các bài tập để tăng cường khả năng giải quyết vấn đề và ứng dụng kiến thức vào thực tế.
Giải Sách bài tập Toán lớp 9 Tập 1
Sách bài tập Toán 9 Đại số – Chương 1: Căn Bậc Hai. Căn Bậc Ba
• Bài 1: Căn bậc hai
• Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
• Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
• Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
• Bài 5: Bảng căn bậc hai
• Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
• Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
• Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
• Bài 9: Căn bậc ba
• Ôn tập chương 1
• Top 4 Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2021 (có đáp án)
Sách bài tập Toán 9 Đại số – Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất
• Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
• Bài 2: Hàm số bậc nhất
• Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b
• Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
• Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b
• Ôn tập chương 2
• Top 4 Đề thi Toán lớp 9 Học kì 1 năm 2021 (có đáp án)
Sách bài tập Toán 9 Hình học – Chương 1: Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông
• Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
• Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
• Bài 3: Bảng lượng giác
• Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
• Bài 5: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn
• Ôn tập chương 1
Sách bài tập Toán 9 Hình học – Chương 2: Đường Tròn
• Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.
• Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn
• Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
• Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
• Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
• Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
• Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn
• Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)
• Ôn tập chương 2
Giải Sách bài tập Toán lớp 9 Tập 2
Sách bài tập Toán 9 Đại số – Chương 3: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn
• Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
• Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
• Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
• Ôn tập chương 3
• Top 4 Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 2 năm 2021 (có đáp án)
Sách bài tập Toán 9 Đại số – Chương 4: Hàm Số y = ax2 (a ≠ 0) – Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn
• Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
• Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
• Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn
• Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
• Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn
• Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
• Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai
• Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
• Ôn tập chương 4
• Top 4 Đề thi Toán lớp 9 Học kì 2 năm 2021 (có đáp án)
Sách bài tập Toán 9 Hình học – Chương 3: Góc Với Đường Tròn
• Bài 1: Góc ở tâm – Số đo cung
• Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây
• Bài 3: Góc nội tiếp
• Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
• Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn
• Bài 6: Cung chứa góc
• Bài 7: Tứ giác nội tiếp
• Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
• Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn
• Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
• Ôn tập chương 3
Sách bài tập Toán 9 Hình học – Chương 4: Hình Trụ – Hình Nón – Hình Cầu
• Bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
• Bài 2: Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
• Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
• Ôn tập chương 4
  1. Giải Chuyên đề học tập Toán 9

Ngoài việc làm bài tập từ Sách giáo khoa Toán 9, giải chuyên đề Toán 9 là một phần quan trọng giúp học sinh nâng cao kỹ năng và ứng dụng kiến thức vào các bài toán phức tạp hơn. Các bài tập chuyên đề đòi hỏi học sinh tư duy sáng tạo và khả năng áp dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề toán học đa dạng. Qua việc giải các bài tập chuyên đề, học sinh sẽ rèn luyện được kỹ năng phân tích, logic và sự tự tin trong việc giải quyết các bài toán toán học thú vị.
Toán 9 Tập 1
Chương 1: Căn bậc hai, Căn bậc ba
I. Các dạng bài tập
• Các dạng toán về căn bậc hai lớp 9
• Liên hệ giữa căn bậc hai và hằng đẳng thức
• Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương
• Bài Toán về biến đổi đơn giản biểu thức căn bậc 2
• Căn bậc ba
• Sử dụng biểu thức nhân liên hợp để giải toán chứa căn bậc hai, căn bậc ba
• Giải phương trình chứa dấu căn
• Lý thuyết Chương 1: Căn bậc hai, Căn bậc ba
• Chủ đề: Căn bậc hai
• Lý thuyết Căn bậc hai
• Dạng 1: So sánh căn bậc hai số học
• Dạng 2: Tìm điều kiện để √A có nghĩa
• Dạng 3: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai (dạng √(A2))
• Dạng 4: Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức chứa căn
• Bài tập tổng hợp về Căn bậc hai
• Chủ đề: Liên hệ phép nhân, phép chia với phép khai phương
• Bài tập Liên hệ phép nhân, phép chia với phép khai phương
• Chủ đề: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai
• Bài tập Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai
• Chủ đề: Căn bậc ba
• Bài tập tổng hợp về Căn bậc ba
• Chủ đề: Dùng biểu thức liên hợp để giải toán
• Bài tập Dùng biểu thức liên hợp để giải toán
• Chủ đề: Giải phương trình chứa dấu căn
• Bài tập Giải phương trình chứa dấu căn
• Bài tập trắc nghiệm Toán 9 Căn bậc hai (phần 1 – có đáp án)
• Bài tập trắc nghiệm Toán 9 Căn bậc hai (phần 2 – có đáp án)
II. Lý thuyết & Trắc nghiệm theo bài học
• Lý thuyết Bài 1: Căn bậc hai (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 1: Căn bậc hai
• Lý thuyết Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
• Lý thuyết Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
• Lý thuyết Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
• Lý thuyết Bài 5: Bảng căn bậc hai (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 5: Bảng căn bậc hai
• Lý thuyết Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
• Lý thuyết Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo) (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
• Lý thuyết Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
• Lý thuyết Bài 9: Căn bậc ba (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 9: Căn bậc ba
• Tổng hợp Lý thuyết Chương 1 Đại Số 9 (hay, chi tiết)
• Tổng hợp Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9
Chương 2: Hàm số bậc nhất
I. Các dạng bài tập
• Các dạng bài tập về hàm số và cách giải bài tập
• Các bài tập về hàm số bậc nhất và cách giải bài tập
• Hàm số bậc nhất, cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất và cách giải bài tập
• Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau và cách giải bài tập
• Các bài toán về hệ số góc của đường thẳng và cách giải bài tập
• Lý thuyết Chương 2: Hàm số bậc nhất
• Chủ đề: Hàm số bậc nhất
• Lý thuyết Hàm số bậc nhất
• Dạng 1: Tìm tập xác định của hàm số
• Dạng 2: Cách xác định hàm số bậc nhất
• Dạng 3: Cách xác định điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng
• Dạng 4: Cách xác định đường thẳng
• Bài tập tổng hợp Hàm số bậc nhất (có đáp án)
• Chủ đề: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
• Lý thuyết Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
• Dạng 1: Cách xác định hai đường thẳng song song, cắt nhau, vuông góc
• Dạng 2: Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng
• Dạng 3: Viết phương trình đường thẳng vuông góc với đường thẳng
• Bài tập Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
• Bài tập trắc nghiệm Toán 9 Hàm số bậc nhất (phần 1 – có đáp án)
• Bài tập trắc nghiệm Toán 9 Hàm số bậc nhất (phần 2 – có đáp án)
II. Lý thuyết & Trắc nghiệm theo bài học
• Lý thuyết Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
• Lý thuyết Bài 2: Hàm số bậc nhất (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 2: Hàm số bậc nhất
• Lý thuyết Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b
• Lý thuyết Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
• Lý thuyết Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b
• Tổng hợp lý thuyết Chương 2 Đại Số 9 (hay, chi tiết)
• Tổng hợp Trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 9
Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
I. Các dạng bài tập
• Lý thuyết Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
• Chủ đề: Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
• Bài tập Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
• Chủ đề: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
• Bài tập Tỉ số lượng giác của góc nhọn
• Chủ đề: Hệ thức về góc và cạnh trong tam giác vuông
• Bài tập Hệ thức về góc và cạnh trong tam giác vuông
• Chủ đề: Cách tính diện tích tam giác bằng tỉ số lượng giác
• Bài tập tính diện tích tam giác bằng tỉ số lượng giác
• Bài tập trắc nghiệm Toán 9 Hệ thức lượng trong tam giác vuông (phần 1 – có đáp án)
• Bài tập trắc nghiệm Toán 9 Hệ thức lượng trong tam giác vuông (phần 2 – có đáp án)
• Cách tính độ dài cạnh góc vuông trong tam giác vuông cực hay
• Cách dựng cạnh huyền, dựng đoạn trunh bình nhân của hai đoạn thẳng cho trước
• Cách chứng minh các hệ thức lượng trong tam giác vuông cực hay
• Công thức, cách tính tỉ số lượng giác của góc nhọn cực hay
• Dụng góc nhọn alpha khi biết tỉ số lượng giác sin, cos, tan của góc đó
• Chứng minh hệ thức lượng giác trong tam giác vuông cực hay
• Cho biết một tỉ số lượng giác của góc nhọn a tính các tỉ số lượng giác còn lại của a
• Cách tính giá trị biểu thức lượng giác (không dùng máy tính) cực hay
• Cách so sánh các tỉ số lượng giác không dùng máy tính
• Giải tam giác vuông biết độ dài một cạnh và số đo một góc nhọn
• Giải tam giác vuông khi biết độ dài hai cạnh cực hay
• Cách giải tam giác nhọn dựa vào các hệ thức trong tam giác vuông
• Cách tính cạnh và tính góc trong tam giác vuông cực hay
II. Lý thuyết & Trắc nghiệm theo bài học
• Lý thuyết Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
• Lý thuyết Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
• Lý thuyết Bài 3: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 3: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
• Lý thuyết Bài 4: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 4: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn
• Tổng hợp lý thuyết Chương 1 Hình học 9 ngắn gọn, dễ hiểu (hay, chi tiết)
• Tổng hợp Trắc nghiệm Chương 1 Hình học 9
Chương 2: Đường tròn
I. Các dạng bài tập
• Cách xác định đường tròn và tính chất đối xứng của đường tròn và cách giải
• Các dạng toán về dây cung của đường tròn và cách giải bài tập
• Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn và cách giải
• Các dạng toán về tiếp tuyến của đường tròn và cách giải bài tập
• Vị trí tương đối của hai đường tròn và cách giải bài tập
• Chủ đề: Đường tròn
• Bài tập về đường tròn
• Chủ đề: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
• Bài tập Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
• Chủ đề: Vị trí tương đối của hai đường tròn
• Bài tập Vị trí tương đối của hai đường tròn
• Chủ đề: Vẽ thêm yếu tố phụ để giải một số bài toán về đường tròn
• Bài tập trắc nghiệm Toán 9 Đường tròn (phần 1 – có đáp án)
• Bài tập trắc nghiệm Toán 9 Đường tròn (phần 2 – có đáp án)
II. Lý thuyết & Trắc nghiệm theo bài học
• Lý thuyết Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn. (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.
• Lý thuyết Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn
• Lý thuyết Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
• Lý thuyết Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
• Lý thuyết Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn. (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
• Lý thuyết Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
• Lý thuyết Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn
• Tổng hợp lý thuyết Chương 2 Hình học 9 ngắn gọn, dễ hiểu (hay, chi tiết)
• Tổng hợp Trắc nghiệm Chương 2 Hình học 9
Toán 9 Tập 2
Đại số – Chương 3: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn
I. Các dạng bài tập
Chủ đề: Cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn cực hay, có lời giải
• Phương trình bậc nhất hai ẩn và cách giải bài tập
• Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và cách giải bài tập
• Hệ phương trình có chứa tham số và cách giải bài tập
• Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình và cách giải bài tập
• Phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn siêu hay, chi tiết
• Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế cực hay
• Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số cực hay
• Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ cực hay
• Cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số cực hay
• Tìm điều kiện của m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất cực hay
• Cách tìm hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m của hệ phương trình
Chủ đề: Một số hệ phương trình quy về hệ bậc nhất
• Cách giải hệ phương trình đối xứng loại 1 cực hay
• Cách giải hệ phương trình đối xứng loại 2 cực hay
• Cách giải hệ phương trình đặc biệt, nâng cao cực hay
Chủ đề: Cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình cực hay, có lời giải
• Phương pháp giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình siêu hay, chi tiết
• Cách giải bài toán năng suất công việc cực hay
• Cách giải bài toán cấu tạo số cực hay
• Cách giải bài thực tế cực hay
• Cách giải bài toán chuyển động cực hay (Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình)
Lý thuyết & Trắc nghiệm theo bài học
• Lý thuyết Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
• Lý thuyết Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
• Lý thuyết Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
• Lý thuyết Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
• Lý thuyết Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
• Tổng hợp lý thuyết Chương 3 Đại Số 9 (hay, chi tiết)
• Tổng hợp Trắc nghiệm Chương 3 Đại Số 9
Đại số – Chương 4: Hàm Số y = ax2 (a ≠ 0) – Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn
Lý thuyết & Trắc nghiệm theo bài học
• Lý thuyết Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
• Lý thuyết Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0) (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
• Lý thuyết Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn
• Lý thuyết Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
• Lý thuyết Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn
• Lý thuyết Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
• Lý thuyết Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai
• Lý thuyết Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
• Tổng hợp lý thuyết Chương 4 Đại Số 9 (hay, chi tiết)
• Tổng hợp Trắc nghiệm Chương 4 Đại Số 9
Các dạng bài tập
• Tính giá trị của hàm số tại một điểm cho trước
• Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số
• Các bài toán về tham số của hàm số y = ax2
• Cách giải các bài toán về đường thẳng y = ax + b
• Cách tìm tọa độ giao điểm của parabol và đường thẳng
• Cách biện luận số giao điểm của đường thẳng và parabol
• Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm
• Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về vị trí giao điểm
• Cách giải phương trình bậc hai một ẩn
• Hệ thức vi-et và ứng dụng để giải phương trình bậc hai một ẩn
• Cách giải phương trình bậc hai chứa tham số
• Cách giải và biện luận phương trình bậc hai theo tham số m
• Cách xét dấu các nghiệm của phương trình bậc hai
• Tìm m để phương trình có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước
• Các dạng bài tập về phương trình bậc hai một ẩn
• Cách giải phương trình trùng phương
• Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
• Cách giải phương trình tích
• Các dạng bài tập Phương trình quy về phương trình bậc hai
• Cách giải bài toán về cấu tạo số bằng cách lập phương trình
• Cách giải bài toán năng suất bằng cách lập phương trình
• Cách giải bài toán chuyển động bằng cách lập phương trình
• Cách giải bài toán về diện tích hình học bằng cách lập phương trình
• Cách giải bài toán liên quan đến Vật Lí, Hóa Học, … bằng cách lập phương trình
• Các giải bài toán bằng cách lập phương trình
• Tính giá trị của hàm số bậc hai tại 1 điểm hay, chi tiết
• Cách xác định hệ số a của hàm số y = ax2 hay, chi tiết
• Cách tìm giao điểm của parabol P và đường thẳng hay, chi tiết
• Cách xác định các hệ số a, b, c của phương trình bậc hai một ẩn
• Phương pháp giải phương trình bậc hai một ẩn hay, chi tiết
• Cách giải các dạng toán giải phương trình bậc hai một ẩn cực hay
• Cách giải và biện luận phương trình bậc hai một ẩn cực hay
• Cách giải hệ phương trình 2 ẩn bậc hai cực hay, chi tiết
• Cách tìm m để hai phương trình có nghiệm chung cực hay
• Cách giải phương trình bậc nhất hai ẩn cực hay, chi tiết
• Không giải phương trình, tính tổng và tích các nghiệm của phương trình bậc hai
• Cách giải phương trình bằng cách nhẩm nghiệm cực hay
• Cách tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng cực hay
• Cách phân tích đa thức ax2 + bx + c thành nhân tử để giải phương trình bậc hai
• Cách lập phương trình bậc hai khi biết hai nghiệm của phương trình đó
• Tìm m để phương trình bậc hai có hai nghiệm cùng dấu, trái dấu
• Cách tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện
• Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào tham số | Tìm hệ thức liên hệ giữa x1 x2 độc lập với m
• Cách giải hệ phương trình đối xứng hai ẩn cực hay
• Phương pháp giải phương trình trùng phương cực hay
• Phương pháp giải phương trình chứa ẩn ở mẫu hay, chi tiết
• Phương pháp giải phương trình đưa về dạng tích cực hay
• Cách giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ cực hay
• Cách giải phương trình bậc ba có một nghiệm cho trước
• Cách giải và biện luận phương trình chứa ẩn ở mẫu cực hay
• Tìm m để phương trình trùng phương vô nghiệm, có 1, 2, 3, 4 nghiệm
• Cách giải phương trình bậc bốn bằng cách đặt t (dạng (x + a)(x + b)(x + c)(x + d) = 0)
• Cách giải phương trình bậc bốn bằng cách đặt t (dạng (x + a)4 + (x + b)4 = c)
• Cách giải phương trình bậc bốn dạng ax4 + bx3 + cx2 ± kbx + k2a = 0
• Cách giải phương trình chứa căn thức lớp 9 cực hay
• Cách giải phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối hay, chi tiết
• Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Dạng toán về quan hệ giua các số, tìm số tự nhiên
• Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Dạng toán chuyển động
• Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Dạng toán công việc
• Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Dạng hình học
Hình học – Chương 3: Góc Với Đường Tròn
Lý thuyết & Trắc nghiệm theo bài học
• Lý thuyết Bài 1: Góc ở tâm – Số đo cung (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 1: Góc ở tâm – Số đo cung
• Lý thuyết Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây
• Lý thuyết Bài 3: Góc nội tiếp (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 3: Góc nội tiếp
• Lý thuyết Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
• Lý thuyết Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn
• Lý thuyết Bài 6: Cung chứa góc (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 6: Cung chứa góc
• Lý thuyết Bài 7: Tứ giác nội tiếp (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 7: Tứ giác nội tiếp
• Lý thuyết Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
• Lý thuyết Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn
• Lý thuyết Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
• Tổng hợp lý thuyết Chương 3 Hình học 9 (hay, chi tiết)
• Tổng hợp Trắc nghiệm Chương 3 Hình học 9
Các dạng bài tập
• Góc ở tâm, số đo cung, liên hệ giữa cung và dây và cách giải bài tập
• Các bài tập về góc nội tiếp và cách giải
• Các bài tập về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và cách giải
• Các bài tập về góc có đỉnh nằm trong đường tròn, góc có đỉnh nằm ngoài đường tròn và cách giải
• Cung chứa góc, các bài toán về quỹ tích, dựng hình và cách giải bài tập
• Tứ giác nội tiếp và cách giải bài tập
• Đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp và cách giải bài tập
• Độ dài đường tròn, độ dài cung tròn và cách giải bài tập
• Diện tích hình tròn, diện tích hình quạt tròn và cách giải bài tập
• Cách tính số đo góc ở tâm và số đo cung bị chắn cực hay, chi tiết
• Cách giải bài tập Liên hệ giữa cung và dây cực hay, chi tiết
• Các dạng bài tập về Góc nội tiếp chọn lọc, có lời giải
• Cách tính số đo góc nội tiếp cực hay, chi tiết
• Cách giải bài tập Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cực hay, chi tiết
• Cách chứng minh tiếp tuyến của một đường tròn cực hay, chi tiết
• Cách chứng minh hai góc hoặc hai đoạn thẳng bằng nhau cực hay, chi tiết
• Cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc cực hay, chi tiết
• Cách giải bài tập Quỹ tích cung chứa góc cực hay, chi tiết
• Cách chứng minh nhiều điểm cùng thuộc một đường tròn cực hay
• Cách dựng cung chứa góc cực hay, chi tiết
• Cách chứng minh tứ giác nội tiếp cực hay, chi tiết
• Ứng dụng của tứ giác nội tiếp chứng minh song song, vuông góc, thẳng hàng, đồng quy
• Cách xác định tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp
• Tính các đại lượng liên quan đến đa giác ngoại tiếp, nội tiếp đường tròn
• Cách tính độ dài đường tròn, cung tròn cực hay, chi tiết
• Tính số đo cung do nhiều cung tạo thành và so sánh độ dài hai cung
• Cách tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn cực hay, chi tiết
• Tính diện tích các hình liên quan đến diện tích hình tròn, hình quạt tròn
Hình học – Chương 4: Hình Trụ – Hình Nón – Hình Cầu
• Lý thuyết Bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
• Lý thuyết Bài 2: Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 2: Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
• Lý thuyết Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu (hay, chi tiết)
• Trắc nghiệm Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
• Tổng hợp lý thuyết Chương 4 Hình học 9 (hay, chi tiết)
• Tổng hợp Trắc nghiệm Chương 4 Hình học 9
  1. Giải bài tập sách giáo khoa Toán 9 VNEN

Ngoài sách giáo khoa và sách bài tập thông thường, sách giáo khoa Toán 9 theo chương trình VNEN (Việt Nam dạy học theo chuẩn quốc gia) là một tài liệu phổ biến và hữu ích cho học sinh. Sách giáo khoa VNEN giúp học sinh tiếp cận kiến thức toán học theo cách phân loại và sắp xếp mới, tạo điều kiện để học sinh phát triển khả năng tư duy và sự sáng tạo. Học sinh cần thực hiện bài tập từ sách giáo khoa Toán 9 VNEN để nắm vững kiến thức và rèn luyện kỹ năng toán học.
Toán 9 VNEN Tập 1
Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba
• Bài 1: Căn bậc hai số học
• Bài 2: Các tính chất của căn bậc hai số học
• Bài 3: Luyện tập về phép nhân và phép khai phương
• Bài 4: Các tính chất của căn bậc hai số học (tiếp theo)
• Bài 5: Luyện tập về phép chia và phép khai phương
• Bài 6: Các căn thức bậc hai và các tính chất
• Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
• Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
• Bài 9: Căn bậc ba
• Bài 10: Ôn tập chương I
Chương II. Hàm số bậc nhất
• Bài 1: Hàm số bậc nhất và đồ thị
• Bài 2: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b
• Bài 3: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
• Bài 4: Tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm số y = ax + b
• Bài 5: Ôn tập chương II
Chương I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông
• Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
• Bài 2: Luyện tập
• Bài 3: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
• Bài 4: Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác
• Bài 5: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
• Bài 6: Luyện tập
• Bài 7: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn
• Bài 8: Ôn tập chương I
Chương II. Đường tròn
• Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
• Bài 2: Quan hệ giữa đường kính và dây cung của đường tròn
• Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
• Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Tiếp tuyến của đường tròn
• Bài 5: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
• Bài 6: Luyện tập (chương II)
• Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn
• Bài 8: Luyện tập
• Bài 9: Ôn tập chương II
Toán 9 VNEN Tập 2
Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
• Bài 4: Minh họa hình học nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài 5: Giải toán bằng cách lập hệ phương trình
• Bài 6: Ôn tập chương III
Chương IV. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn
• Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
• Bài 2: Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
• Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn
• Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
• Bài 5: Luyện tập
• Bài 6: Hệ thức Vi-et và ứng dụng
• Bài 7: Luyện tập
• Bài 8: Phương trình quy về phương trình bậc hai
• Bài 9: Giải toán bằng cách lập phương trình bậc hai một ẩn
• Bài 10: Luyện tập
• Bài 11: Ôn tập chương IV
Chương III. Góc với đường tròn
• Bài 1: Góc ở tâm – số đo cung
• Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây
• Bài 3: Luyện tập về góc ở tâm – số đo cung – Liên hệ giữa cung và dây
• Bài 4: Góc nội tiếp
• Bài 5: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
• Bài 6: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn – Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
• Bài 7: Luyện tập về góc nội tiếp – góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung – góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn
• Bài 8: Cung chứa góc – Tứ giác nội tiếp đường tròn
• Bài 9: Luyện tập về cung chứa góc và tứ giác nội tiếp đường tròn
• Bài 10: Đường tròn ngoại tiếp – Đường tròn nội tiếp
• Bài 11: Độ dài đường tròn – cung tròn
• Bài 12: Diện tích hình tròn – Hình quạt tròn
• Bài 13: Ôn tập chương III – Góc với đường tròn
Chương IV. Hình trụ- hình nón- hình cầu
• Bài 1: Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
• Bài 2: Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt
• Bài 3: Hình cầu – Diện tích mặt cầu và thể tích của hình cầu
• Bài 4: Luyện tập Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
• Bài 5: Ôn tập chương IV