Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Công Nghệ Lớp 6 – CTST

Giới thiệu môn học Công nghệ lớp 6

Môn Công nghệ lớp 6 giúp học sinh hiểu về các khái niệm cơ bản của công nghệ và cách sử dụng công nghệ hiện đại để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Học sinh sẽ được học về các kỹ năng cơ bản như cắt, dán, lắp ráp, lập trình và thiết kế.

Giải sách giáo khoa

Sách giáo khoa Công nghệ lớp 6 bao gồm các chủ đề như: Kiến thức cơ bản về công nghệ, Thiết kế và làm sản phẩm, Lập trình đơn giản và Ứng dụng công nghệ trong đời sống. Sách giáo khoa được viết dễ hiểu, có hình ảnh minh họa và các bài tập để giúp học sinh hiểu bài một cách dễ dàng.
Chương 1: Nhà ở
• Bài 1: Nhà ở đối với con người
• Bài 2: Sử dụng năng lượng trong gia đình
• Bài 3: Ngôi nhà thông minh
• Ôn tập Chương 1
Chương 2: Bảo quản và chế biếm thực phẩm
• Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng
• Bài 5: Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình
• Ôn tập Chương 2
Chương 3: Trang phục và thời trang
• Bài 6: Các loại vải thường dùng trong may mặc
• Bài 7: Trang phục
• Bài 8: Thời trang
• Ôn tập Chương 3
Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình
• Bài 9: Sử dụng đồ dùng điện trong gia đình
• Bài 10: An toàn điện trong gia đình
• Ôn tập Chương 4

Giải bài tập

Bài tập trong môn Công nghệ lớp 6 có thể bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, lập trình đơn giản, tìm hiểu về các sản phẩm công nghệ và thiết kế đơn giản. Học sinh cần phải thực hiện các bài tập để giúp tăng cường hiểu biết về công nghệ và các kỹ năng cơ bản.
Chương 1: Nhà ở
• Bài 1: Nhà ở đối với con người
• Bài 2: Sử dụng năng lượng trong gia đình
• Bài 3: Ngôi nhà thông minh
• Ôn tập Chương 1
Chương 2: Bảo quản và chế biến thực phẩm
• Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng
• Bài 5: Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình
• Ôn tập Chương 2
Chương 3: Trang phục và thời trang
• Bài 6: Các loại vải thường dùng trong may mặc
• Bài 7: Trang phục
• Bài 8: Thời trang
• Ôn tập Chương 3
Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình
• Bài 9: Sử dụng đồ dùng điện trong gia đình
• Bài 10: An toàn điện trong gia đình
• Ôn tập Chương 4

Công nghệ 6 Ôn tập chương 4 Chân trời sáng tạo
Công nghệ 6 Bài 10: An toàn điện trong gia đình
Công nghệ 6 Bài 9: Sử dụng đồ dùng điện trong gia đình
Công nghệ 6 Ôn tập chương 3 Chân trời sáng tạo
Công nghệ 6 bài 8 Thời trang Chân trời sáng tạo
Công nghệ 6 bài 7 Trang phục Chân trời sáng tạo
Công nghệ 6 bài 6 Các loại vải thường dùng trong may mặc Chân trời sáng tạo
Công nghệ 6 Ôn tập chương 2 Chân trời sáng tạo
Công nghệ 6 bài 5: Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình
Công nghệ 6 bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng