Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Lịch Sử Lớp 10- KNTT

Giới thiệu Lịch sử lớp 10 kết nối tri thức

Môn Lịch sử lớp 10 là một môn học quan trọng giúp học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử của đất nước và thế giới. Qua đó, học sinh có thể hình thành tư duy phân tích, đánh giá và suy nghĩ sáng tạo.
Giải Chuyên đề học tập Lịch sử 10 Kết nối tri thức
Chuyên đề 1: Các lĩnh vực của Sử học
• I. Thông sử và lịch sử theo lĩnh vực
• II. Một số lĩnh vực của lịch sử Việt Nam
Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam
• I. Di sản văn hóa
• II. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
• III. Một số di sản văn hóa tiêu biểu ở Việt Nam
Chuyên đề 3: Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử
• I. Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858)
• II. Nhà nước Việt Nam từ năm 1945 đến nay
• III. Một số bản hiến pháp của Việt Nam ta từ năm 1946 đến nay

Giải sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 kết nối tri thức

Trong giáo trình Lịch sử lớp 10, các bạn sẽ được học về thời kỳ phong kiến, thời kỳ chuyển đổi đầu thế kỷ XX, cách mạng tháng Tám và chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Ngoài ra, giáo trình cũng đề cập đến các vấn đề lịch sử của thế giới như Cách mạng công nghiệp ở châu Âu, Thế chiến thứ nhất và thứ hai.
Giải bài tập Lịch Sử 10 Kết nối tri thức
Chủ đề 1: Lịch sử và sử học
• Bài 1: Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử
• Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống
Chủ đề 2: Vai trò của sử học
• Bài 3: Sử học với các lĩnh vực khoa học
• Bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại
Chủ đề 3: Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ – trung đại
• Bài 5: Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh Phương Đông thời kì cổ – trung đại
• Bài 6: Một số nền văn minh phương Tây thời kì cổ – trung đại
Chủ đề 4: Cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới
• Bài 7: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại
• Bài 8: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại
Chủ đề 5: Văn minh Đông Nam Á
• Bài 9: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại
• Bài 10: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á (thời kì cổ – trung đại)
Chủ đề 6: Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)
• Bài 11: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam
• Bài 12: Văn minh Đại Việt
Chủ đề 7: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
• Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
• Bài 14: Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam

Giải bài tập Lịch sử lớp 10 kết nối tri thức

Để nắm vững kiến thức, học sinh cần phải thường xuyên làm bài tập. Các bài tập trong sách giáo khoa sẽ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử và trình bày ý kiến cá nhân.
Giải SBT Lịch Sử 10 Kết nối tri thức
Chủ đề 1: Lịch Sử và sử học
• Bài 1: Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử
• Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống
Chủ đề 2: Vai trò của sử học
• Bài 3: Sử học với các lĩnh vực khoa học
• Bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại
• Đề kiểm tra giữa học kì 1
Chủ đề 3: Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ – trung đại
• Bài 5: Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh Phương Đông thời kì cổ – trung đại
• Bài 6: Một số nền văn minh phương Tây thời kì cổ – trung đại
Chủ đề 4: Cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới
• Bài 7: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại
• Bài 8: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại
• Đề kiểm tra cuối học kì 1
Chủ đề 5: Văn minh Đông Nam Á
• Bài 9: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại
• Bài 10: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á (thời kì cổ – trung đại)
Chủ đề 6: Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)
• Bài 11: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam
• Đề kiểm tra giữa học kì 2
• Bài 12: Văn minh Đại Việt
Chủ đề 7: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
• Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
• Bài 14: Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam
• Đề kiểm tra cuối học kì 2

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 14 KNTT
Lý thuyết Lịch sử 10 bài 13 KNTT
Lý thuyết Lịch sử 10 bài 12 KNTT
Lý thuyết Lịch sử 10 bài 11 KNTT
Lý thuyết Lịch sử 10 bài 10 KNTT
Lý thuyết Lịch sử 10 bài 9 KNTT
Lý thuyết Lịch sử 10 bài 8 KNTT
Lý thuyết Lịch sử 10 bài 7 KNTT
Lý thuyết Lịch sử 10 bài 6 KNTT
Lý thuyết Lịch sử 10 bài 5 KNTT