Soạn Skills 1 Unit 5 tiếng Anh 6 Global Success Natural wonders of Viet Nam nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 5 lớp 6 Natural wonders of Viet Nam Skills 1 gồm gợi ý đáp án các phần bài tập 1 – 5 trang 54 SGK tiếng Anh lớp 6 Global Success Unit 5 Natural wonders of Viet Nam giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– Read a brochure for tourist information.

– Talk about and giving travel advice.

– Practise speaking and reading skills.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “things in nature” and “travel item”.

Structures: Superlatives with short adjectives.

Modal verb: must

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Skills 1

Reading – Kỹ năng đọc

1. Before you read, look at the pictures below. Make predictions about the reading. Then read and check your ideas.Trước khi đọc, nhìn những bức ảnh bên dưới. Dự đoán về bài đọc. Sau đó đọc và kiểm tra ý kiến của em.

Gợi ý

1 – It’s about Ha Long bay and Mui Ne.

2 – Ha Long Bay is recognised as the Natural Wonders of the World. Mui Ne is in Binh Thuan province.

2. Complete the sentences, using the words from the box.Hoàn thành câu, sử dụng các từ trong khung.

Đáp án

1. islands

2. wonder

3. desert

4. Remember

5. visit

Hướng dẫn dịch

1 – Vịnh Hạ Long nổi tiếng với những hòn đảo xinh đẹp.

2 – Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên số một Việt Nam.

3 – Sa mạc là một khu đất rộng, có rất ít nước.

4 – Nhớ mang theo ô, vì ở đó trời thường mưa.

5 – Rất nhiều người đến thăm đảo Lý Sơn vào mùa hè.

3. Read the text again. Answer the following questions.Đọc lại văn bản. Trả lời những câu hỏi sau.

Đáp án

4. By the beach.

5. In early morning or late afternoon.

Speaking – Kỹ năng nói

4. Work in pairs. Make notes about one of the places in the reading. You can add your own ideas. Làm việc theo cặp. Ghi chú về một trong các địa điểm trong bài đọc. Em có thể thêm ý kiến của riêng em.

Đáp án

Ha Long bay Mui Ne

– in Quang Ninh

– has many islands and caves

– enjoy great seafood

– amazing landscape

– different colours sands

5. Some foreign visitors are visiting your city/ town/ area. You are their tour guide. Tell them what they must and mustn’t do. Một số du khách nước ngoài đang đến tham quan thành phố/ thị trấn/ khu em sống. Em là hướng dẫn viên du lịch của họ. Nói họ nghe việc gì họ phải làm và không được làm.

Gợi ý

– You must wear sun scream when you’re in Quy Nhon beach.

– You must go to the Quy Nhon beach in early morning or in late afternoon.

– You must follow the Lifeguard’s guide.

– You mustn’t litter on the beach.

– You mustn’t swim too far.

Hướng dẫn dịch

– Đến biển Quy Nhơn nhất định phải mặc áo chống nắng.

– Bạn nên đến biển Quy Nhơn vào sáng sớm hoặc chiều muộn.

– Bạn phải làm theo hướng dẫn của Nhân viên cứu hộ.

– Bạn không được xả rác trên bãi biển.

– Bạn không được bơi xa quá.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Skills 1 Natural wonders of Viet Nam trang 54. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.