Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Lịch sử Lớp 11 – CTST

“Chân trời sáng tạo” là một chương trình học lịch sử lớp 11 phổ biến và đa dạng, giúp học sinh mở rộng kiến thức và khám phá các chủ đề mới trong lịch sử. Chương trình tập trung vào việc khám phá những sự thay đổi và tương tác giữa các nền văn hóa và xã hội trên toàn cầu.

Giải bài tập sách giáo khoa lịch sử lớp 11

Sách giáo khoa lịch sử của chương trình học “Chân trời sáng tạo” cung cấp cho học sinh một loạt bài tập thú vị và phong phú. Bài tập xoay quanh các chủ đề lịch sử quốc tế và tương tác văn hóa xã hội. Học sinh sẽ được khuyến khích nghiên cứu và phân tích các nguồn tài liệu, xây dựng quan điểm cá nhân và trình bày ý kiến của mình về lịch sử.
Chương 1: Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản
• Bài 1: Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản
• Bài 2: Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản
Chương 2: Chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 đến nay
• Bài 3: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ra đời và sự phát triển của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ 2
• Bài 4: Chủ nghĩa xã hội từ 1991 đến nay
Chương 3: Quá trình giành độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á
• Bài 5: Quá trình xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á
• Bài 6: Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á
Chương 4: Chiến tranh bảo vệ tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam trước cách mạng tháng tám năm 1945)
• Bài 7: Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1945)
• Bài 8: Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III TCN – đến cuối thế kỉ XIX)
Chương 5: Một số cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858)
• Bài 9: Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ
• Bài 10: Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV)
• Bài 11: Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX)
Chương 6: Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông
• Bài 12: Vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông
• Bài 13: Việt Nam và Biển Đông

Giải Chuyên đề học tập Lịch sử lớp 11

Bài tập Chuyên đề học tập lịch sử trong chương trình “Chân trời sáng tạo” giúp học sinh khám phá sâu hơn về những chủ đề đặc biệt trong lịch sử quốc tế. Học sinh sẽ được khuyến khích nghiên cứu và phân tích các tài liệu chuyên đề, từ đó xây dựng kiến thức và hiểu biết rõ hơn về sự tương tác và tác động của các sự kiện lịch sử quan trọng.
• Chuyên đề Lịch Sử 11 Chuyên đề 1: Lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt Nam
• Chuyên đề Lịch Sử 11 Chuyên đề 2: Chiến tranh và hòa bình trong thế kỉ XX
• Chuyên đề Lịch Sử 11 Chuyên đề 3: Danh nhân trong lịch sử Việt Nam

Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo bài 13
Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo bài 12
Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo bài 11
Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo bài 10
Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo bài 9
Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo bài 8
Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo bài 7
Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo bài 6
Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo bài 5
Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo bài 4