Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Vật lí Lớp 11 – CTST

“Chân trời sáng tạo” là một chương trình học vật lí lớp 11 phổ biến và thú vị, giúp học sinh mở rộng kiến thức và khám phá các chủ đề mới trong vật lí. Chương trình này tập trung vào việc phát triển khả năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và kỹ năng khoa học của học sinh.

Giải bài tập sách giáo khoa Vật lí 11

Sách giáo khoa vật lí của chương trình học “Chân trời sáng tạo” cung cấp cho học sinh một loạt bài tập đa dạng và thú vị. Bài tập xoay quanh các chủ đề như cơ học, nhiệt động học, điện động học và từ trường. Học sinh sẽ được rèn luyện khả năng áp dụng kiến thức vật lí vào việc giải quyết các bài toán và khám phá các khái niệm mới trong lĩnh vực này.
Chương 1: Dao động
• Bài 1: Mô tả dao động
• Bài 2: Phương trình dao động điều hoà
• Bài 3: Năng lượng trong dao động điều hoà
• Bài 4: Dao động tắt dần và hiện tượng cộng hưởng
Chương 2: Sóng
• Bài 5: Sóng và sự truyền sóng
• Bài 6: Các đặc trưng vật lí của sóng
• Bài 7: Sóng điện từ
• Bài 8: Giao thoa sóng
• Bài 9: Sóng dừng
• Bài 10: Thực hành đo tần số của sóng âm và tốc độ truyền âm
Chương 3: Điện trường
• Bài 11: Định luật Coulomb về tương tác tĩnh điện
• Bài 12: Điện trường
• Bài 13: Điện thế và thế năng điện
• Bài 14: Tụ điện
• Bài 15: Năng lượng và ứng dụng của tụ điện
Chương 4: Dòng điện không đổi
• Bài 16: Dòng điện. Cường độ dòng điện
• Bài 17: Điện trở. Định luật Ohm
• Bài 18: Nguồn điện
• Bài 19: Năng lượng điện. Công suất điện
• Bài 20: Thực hành xác định suất điện động và điện trở trong của pin

Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 20
Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 19
Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 18
Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 17
Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 16
Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 15
Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 14
Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 13
Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 12
Vật lí 11 Chân trời sáng tạo bài 11