Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Tiếng Việt Lớp 5

Tiếng việt lớp 5

Tiếng Việt lớp 5 là một môn học quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông tại Việt Nam. Môn học này giúp học sinh rèn luyện kỹ năng đọc, viết và nói tiếng Việt. Nói đúng cách, ngữ pháp, chính tả và từ vựng là những kỹ năng được học sinh tiếp cận trong môn học này. Tiếng Việt lớp 5 cũng giúp học sinh phát triển khả năng tư duy, sáng tạo và tự tin trong giao tiếp.
Tuần 1: Việt Nam – Tổ Quốc em
Tập đọc: Thư gửi các học sinh
Chính tả: Nghe – viết: Việt Nam thân yêu
Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Tuần 2: Việt Nam – Tổ Quốc em
Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Chính tả: Nghe – viết Lương Ngọc Quyến
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Sắc màu em yêu
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê
Tuần 3: Việt Nam – Tổ Quốc em
Tập đọc : Lòng dân
Chính tả: Nhớ – viết: Thư gửi các học sinh
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Tập làm văn lớp 5: Luyện tập tả cảnh
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (tiếp theo)
Tuần 4: Việt Nam – Tổ Quốc em
Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Chính tả (Nghe – viết): Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai
Soạn bài Tập đọc: Bài ca về trái đất
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa
Tập làm văn: Viết bài văn tả cảnh
Tuần 5: Cánh chim hòa bình
Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Chính tả: Nghe – viết: Một chuyên gia máy xúc
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ – Hòa bình
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Ê-mi-li, con…
Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê
Luyện từ và câu: Từ đồng âm
Bài tập về từ đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa, nhiều nghĩa
Tuần 6: Cánh chim hòa bình
Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai
Chính tả: Nhớ – viết: Ê-mi-li, con
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị, hợp tác
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Tuần 7: Cánh chim hòa bình
Tập đọc: Những người bạn tốt
Chính tả: Nghe – viết: Dòng kinh quê hương
Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa
Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam
Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (tiếp theo)
Tuần 8: Con người với thiên nhiên
Tập đọc: Kì diệu rừng xanh
Chính tả: Nghe – viết: Kì diệu rừng xanh
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Trước cổng trời
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (Dựng đoạn mở bài, kết bài)
Tuần 9: Con người với thiên nhiên
Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Chính tả: Nhớ – viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc: Đất Cà Mau
Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
Luyện từ và câu: Đại từ
Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận tiếp theo
Tuần 10: Ôn tập giữa học kì 1
Ôn tập giữa học kì 1: Tiết 1 + 2
Ôn tập giữa học kì 1: Tiết 3 + 4
Ôn tập giữa học kì 1: Tiết 5 + 6
Ôn tập giữa học kì 1: Tiết 7
Ôn tập giữa học kì 1: Tiết 8
Tuần 11: Giữ lấy màu xanh
Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Chính tả: Nghe – viết: Luật Bảo vệ môi trường
Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô
Kể chuyện: Người đi săn và con nai
Tập đọc: Tiếng vọng
Luyện từ và câu: Quan hệ từ
Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
Tuần 12: Giữ lấy màu xanh
Tập đọc: Mùa thảo quả
Chính tả: (Nghe – viết): Mùa thảo quả
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Hành trình của bầy ong
Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người
Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
Tập làm văn: Luyện tập tả người
Tuần 13: Giữ lấy màu xanh
Tập đọc: Người gác rừng tí hon
Chính tả: Nhớ – viết – Hành trình của bầy ong
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn
Tập làm văn: Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)
Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
Tuần 14: Giữ lấy màu xanh
Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Chính tả lớp 5: Nghe – viết: Chuỗi ngọc lam
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại
Kể chuyện lớp 5: Pa-xtơ và em bé
Tập đọc lớp 5: Hạt gạo làng ta
Tập làm văn lớp 5: Làm biên bản cuộc họp
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại
Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp
Tuần 15: Giữ lấy màu xanh
Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Chính tả (Nghe – viết): Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây
Tập làm văn: Luyện tập tả người (Tả hoạt động)
Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Tập làm văn: Luyện tập tả người (tiếp theo)
Tuần 16: Giữ lấy màu xanh
Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền
Chính tả (Nghe – viết): Về ngôi nhà đang xây
Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc lớp 5: Thầy cúng đi viện
Tập làm văn: Bài kiểm tra viết – Tả người
Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ (tiếp theo)
Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc
Tuần 17: Giữ lấy màu xanh
Tập đọc: Ngu công xã Trịnh Tường
Chính tả: (Nghe – viết): Người mẹ của 51 đứa con
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất
Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn
Luyện từ và câu: Ôn tập về câu
Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1
Ôn tập cuối học kì 1: Tiết 1
Ôn tập cuối học kì 1: Tiết 2
Ôn tập cuối học kì 1: Tiết 3 + 4
Ôn tập cuối học kì 1: Tiết 5 + 6
Ôn tập cuối học kì 1 : Tiết 7
Ôn tập cuối học kì 1: Tiết 8
Tuần 19: Người công dân
Tập đọc: Người công dân số Một
Chính tả: Nghe – viết – Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực
Luyện từ và câu: Câu ghép
Kể chuyện: Chiếc đồng hồ
Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)
Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)
Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép
Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài)
Tuần 20: Người công dân
Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Chính tả: Nghe – viết Cánh cam lạc mẹ
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ – Công dân
Kể chuyện: Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc
Tập đọc: Người tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Tập làm văn: Bài kiểm tra viết – Tả người
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động
Tuần 21: Người công dân
Tập đọc: Trí dũng song toàn
Chính tả: (Nghe – viết): Trí dũng song toàn
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ – Công dân
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc: Tiếng rao đêm
Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Tập làm văn: Trả bài văn tả người
Tuần 22: Vì cuộc sống thanh bình
Tập đọc: Lập làng giữ biển
Chính tả: Nghe – viết: Hà Nội
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng
Tập đọc: Cao Bằng
Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (tiếp theo)
Tập làm văn: Bài kiểm tra viết – Kể chuyện
Tuần 23: Vì cuộc sống thanh bình
Tập đọc: Phân xử tài tình
Chính tả: Nhớ – viết: Cao Bằng
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự – an ninh
Kể chuyện: Kể chuyện em đã nghe hoặc đã đọc
Tập đọc: Chú đi tuần
Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Tuần 24: Vì cuộc sống thanh bình
Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê-đê
Chính tả: (Nghe – viết): Núi non hùng vĩ
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự – an ninh
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc: Hộp thư mật
Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật
Tuần 25: Nhớ nguồn
Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng
Chính tả: (Nghe – viết): Ai là thủy tổ loài người?
Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ
Kể chuyện: Vì muôn dân
Tập đọc: Cửa sông
Tập làm văn: Bài kiểm tra viết – Tả đồ vật
Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ
Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại
Tuần 26: Nhớ nguồn
Tập đọc: Nghĩa thầy trò
Chính tả: Nghe – viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại
Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
Tuần 27: Nhớ nguồn
Tập đọc: Tranh làng Hồ
Chính tả (Nhớ – viết): Cửa sông
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc: Đất nước
Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối
Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối
Tập làm văn: Bài kiểm tra viết – Tả cây cối
Tuần 28: Ôn tập giữa học kì 2
Ôn tập giữa học kì 2: Tiết 1 + 2
Ôn tập giữa học kì 2: Tiết 3
Ôn tập giữa học kì 2: Tiết 4
Ôn tập giữa học kì 2: Tiết 5 + 6
Ôn tập giữa học kì 2: Tiết 7
Ôn tập giữa học kì 2: Tiết 8
Tuần 29: Nam và nữ
Tập đọc: Một vụ đắm tàu
Chính tả: Nghe – viết: Đất nước
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu hỏi, chấm than)
Kể chuyện: Lớp trưởng lớp tôi
Tập đọc: Con gái
Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (tiếp theo)
Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối
Tuần 30: Nam và nữ
Tập đọc: Thuần phục sư tử
Chính tả: (Nghe – viết): Cô giáo của tương lai
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam
Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu
Tập làm văn: Bài kiểm tra viết – Tả con vật
Tuần 31: Nam và nữ
Tập đọc: Công việc đầu tiên
Chính tả (Nghe – viết): Tà áo dài Việt Nam
Kể chuyện: Kể về một việc làm tốt của bạn em
Tập đọc: Bầm ơi
Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh – Lập dàn ý
Tuần 32: Những chủ nhân tương lai
Tập đọc: Út Vịnh
Chính tả: (Nghe – viết): Bầm ơi
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Kể chuyện lớp 5: Nhà vô địch
Tập đọc lớp 5: Những cánh buồm
Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)
Tập làm văn: Bài kiểm tra viết – Tả cảnh
Tuần 33: Những chủ nhân tương lai
Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Chính tả: Nghe – viết: Trong lời mẹ hát
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em
Kể chuyện tuần 33: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Sang năm con lên bảy
Tập làm văn: Ôn tập về tả người – Lập dàn ý
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép)
Tập làm văn: Bài kiểm tra viết – Tả người
Tuần 34: Những chủ nhân tương lai
Tập đọc: Lớp học trên đường
Chính tả (Nhớ – viết): Sang năm con lên bảy
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con
Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)
Tập làm văn: Trả bài văn tả người
Tuần 35: Ôn tập học kì 2
Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 1
Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 2
Ôn tập cuối học kì 2 – Tiết 4
Ôn tập cuối học kì 2 – Tiết 5
Ôn tập cuối học kì 2 – Tiết 6
Ôn tập cuối học kì 2 – Tiết 7

Tập làm văn lớp 5

Tập làm văn là một trong những phần quan trọng nhất của môn Tiếng Việt lớp 5. Học sinh cần phải có khả năng viết văn để phát triển khả năng ghi nhớ, tư duy sáng tạo và phát triển khả năng diễn đạt ý tưởng của mình. Để viết một bài văn tốt, học sinh cần phải có khả năng phân tích đề bài, xây dựng ý tưởng và triển khai chúng thành bài viết.
Trong tập làm văn lớp 5, học sinh sẽ học cách viết các loại văn cơ bản như văn miêu tả, văn nghị luận, văn tả cảnh, văn tả con vật, văn tả người thân và nhiều loại văn khác. Họ cũng cần phải hiểu rõ các yếu tố cấu trúc của một bài văn như lời nói đầu, thân bài và kết luận.
 1. TẢ CẢNH
Tả cảnh sông nước
Tả dòng sông
Tả biển
Tả con suối
Tả ngôi trường
Tả ngôi nhà
Tả cơn mưa
Tả một cảnh đẹp ở địa phương
Tả cảnh một buổi sáng (trưa, chiều) trong một vườn cây (công viên, đường phố, cánh đồng, nương rẫy)
Tả cánh đồng lúa
Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em
Tả một đêm trăng đẹp
Tả một khu vui chơi, giải trí mà em thích
Tả con đường từ nhà đến trường
 1. TẢ NGƯỜI
Văn tả người
Tả người thân trong gia đình
Tả bạn bè
Tả thầy cô
Tả một người mà em thường gặp
Tả người lao động đang làm việc
Tả một người thân đang làm việc
Tả em bé
Tả ca sĩ đang biểu diễn
Tả nghệ sĩ hài
Tả lại 1 nhân vật trong truyện em đã đọc
Tả một người ở nơi em sinh sống
Tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc
 1. TẢ ĐỒ VẬT
Tả sách Tiếng Việt 5 Tập 2
Tả đồng hồ báo thức
Tả đồ dùng trong gia đình
Tả đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc
Tả đồ vật trong viện bảo tàng hoặc trong nhà truyền thống
Tả đồ vật
 1. TẢ CÂY CỐI
Tả một loài hoa mà em thích
Tả một loại trái cây mà em thích
Tả một giàn cây leo
Tả một cây non mới trồng
Tả một cây cổ thụ
 1. TẢ LOÀI VẬT
Tả con vật mà em yêu thích
Tả con chó
Tả chú chó
Tả con mèo
Tả con gà trống
Tả con trâu
Viết một đoạn văn tả hình dáng (hoặc hoạt động) của một con vật mà em thích
Tả loài chim
 1. VIẾT THƯ
Viết thư gửi một người thân ở xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của em trong học kì 1
Viết thư thăm hỏi cô giáo cũ và nhắc lại một vài kỉ niệm về sự chăm sóc của cô giáo đối với em và các bạn
 1. KỂ CHUYỆN
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn
Kể lại một câu chuyện mà em thích nhất
Kể lại một câu chuyện cổ tích theo lời một nhân vật trong câu chuyện
 1. VIẾT ĐƠN
Viết đơn gửi BGH xin được học môn tự chọn về ngoại ngữ hoặc tin học
Viết đơn xin gia nhập Đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam
Viết đơn xin chuyển trường
Viết đơn xin học lớp bồi dưỡng
Viết đơn đề nghị cho tỉa cành để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc
Viết đơn đề nghị ngăn chặn dùng thuốc nổ đánh bắt cá
 1. LẬP BIÊN BẢN
Dựa vào bức tranh Đám cưới chuột em hãy làm một biên bản vụ việc đó
Ghi lại biên bản một cuộc họp tổ, lớp hoặc chi đội em
 1. LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
Lập chương trình hoạt động phát thanh về phòng cháy, chữa cháy
Lập chương trình cho hoạt động thăm các chú CAGT hoặc CABP
Lập chương trình hoạt động tuần hành tuyên truyền về ATGT
Lập chương trình hoạt động Triển lãm về ATGT
Lập chương trình hoạt động Thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về ATGT
Lập chương trình hoạt động của lớp để tổ chức buổi liên hoan văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam
Lập chương trình hoạt động hội trại Chúng em tiến bước theo Đoàn
Lập chương trình hoạt động quyên góp ủng hộ thiếu nhi và nhân dân các vùng bị thiên tai
Lập chương trình Gặp gỡ, giao lưu với học sinh các trường kết nghĩa hoặc với các bạn thiếu nhi quốc tế đang sống và học tập ở Việt Nam
Lập chương trình hoạt động Thi Nghi thức Đội
 1. TẬP LÀM VĂN LỚP 5 NGẮN GỌN
Văn mẫu lớp 5 ngắn gọn

Văn mẫu lớp 5

Việc tham khảo các văn mẫu lớp 5 là một cách để học sinh nâng cao kỹ năng viết văn của mình. Các văn mẫu này giúp học sinh có thể hiểu rõ hơn về cấu trúc và kiểu dáng của một bài văn, cũng như học cách sử dụng các từ ngữ và câu trình bày trong văn bản.
Học sinh nên chú ý đến các yếu tố về nội dung, cách triển khai ý tưởng, cấu trúc bài viết và sử dụng từ ngữ. Tuy nhiên, học sinh cũng cần phải lưu ý rằng việc tham khảo văn mẫu chỉ là để giúp họ hiểu rõ hơn về cách viết văn, và không nên saochép hoặc lặp lại ý tưởng của người khác mà không có sự sáng tạo của riêng mình.
 1. Văn tả cảnh lớp 5 Ngắn gọn
Tả dòng sông Ngắn gọn
Tả dòng sông Ngắn nhất
Tả trường em trước giờ vào học Ngắn gọn
Tả ngôi nhà Ngắn nhất
Tả cơn mưa Ngắn gọn
Tả một đêm trăng đẹp Ngắn gọn
Tả cánh đồng lúa Ngắn gọn
Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em Ngắn gọn
Tả sân trường giờ ra chơi Ngắn gọn
Tả ngôi trường Ngắn gọn
 1. Văn tả người lớp 5 Ngắn gọn
Bài văn tả bố Ngắn gọn
Bài văn tả mẹ Ngắn gọn
Bài văn tả bà Ngắn gọn
Văn tả người thân Ngắn gọn
Tả bạn thân Ngắn nhất
Tả cô giáo Siêu ngắn
Tả thầy giáo Siêu ngắn
Tả bố đang làm việc Ngắn gọn
Tả mẹ đang làm việc Ngắn gọn
Tả em bé đang tuổi tập nói, tập đi Ngắn gọn
Tả ca sĩ đang biểu diễn Ngắn gọn
Tả 1 ca sĩ đang biểu diễn Ngắn nhất
Tả BlackPink đang biểu diễn Ngắn gọn
Tả nghệ sĩ hài Ngắn gọn
Tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện Ngắn gọn
 1. Văn tả đồ vật lớp 5 Ngắn gọn
Tả sách Tiếng Việt 5 Tập 2 ngắn gọn
Tả đồng hồ báo thức Ngắn nhất
Tả một đồ vật hoặc một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em Ngắn gọn
 1. Văn tả cây cối lớp 5 Ngắn gọn
Tả quả xoài Ngắn gọn
Tả quả cam Ngắn gọn
Tả quả chuối Ngắn gọn
Tả quả bưởi Ngắn gọn
Tả quả dưa hấu Ngắn gọn
Tả quả sầu riêng Ngắn gọn
Tả quả vú sữa Ngắn gọn
Tả quả mít Ngắn gọn
Tả cây đa cổ thụ Ngắn gọn
 1. Văn tả con vật lớp 5 Ngắn gọn
Tả con chó Ngắn gọn
Tả con mèo Ngắn gọn
Tả con gà trống Ngắn gọn
 1. Văn kể chuyện lớp 5 Ngắn gọn
Kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn Ngắn gọn
Kể về một kỉ niệm tình bạn đáng nhớ Ngắn gọn
Kể lại câu chuyện em thích nhất Ngắn gọn
Kể 1 truyện cổ tích theo lời nhân vật trong truyện Ngắn gọn
Kể lại câu chuyện cổ tích bằng lời nhân vật trong câu chuyện Ngắn nhất
 1. Tập làm văn lớp 5 Hay nhất
Văn mẫu lớp 5 Chi tiết

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found