Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 6- CTST

Giới thiệu môn học Hoạt động trải nghiệm lớp 6

Môn Hoạt động trải nghiệm lớp 6 giúp học sinh tăng cường kỹ năng giao tiếp, tư duy sáng tạo và kỹ năng teamwork. Học sinh sẽ được tham gia vào các hoạt động như trải nghiệm, thực hành, đóng vai và các hoạt động khác để phát triển các kỹ năng này.

Giải sách giáo khoa

Không có sách giáo khoa cho môn học này, thay vào đó, học sinh sẽ được tham gia vào các hoạt động, trò chơi và thực hành để phát triển các kỹ năng.
• Chủ đề 1: Khám phá lứa tuổi và môi trường học tập mới
• Chủ đề 2: Chăm sóc cuộc sống cá nhân
• Chủ đề 3: Xây dựng tình bạn, tình thầy trò
• Chủ đề 4: Nuôi dưỡng quan hệ gia đình
• Chủ đề 5: Kiểm soát chi tiêu
• Chủ đề 6: Xây dựng cộng đồng văn minh, thân thiện
• Chủ đề 7: Tìm hiểu nghề truyền thống ở Việt Nam
• Chủ đề 8: Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí
• Chủ đề 9: Tôn trọng người lao động

Giải bài tập

Không có bài tập cụ thể cho môn học này, thay vào đó, học sinh sẽ được tham gia vào các hoạt động, trò chơi và thực hành để phát triển các kỹ năng.
• Chủ đề 1: Khám phá lứa tuổi và môi trường học tập mới
• Chủ đề 2: Chăm sóc cuộc sống cá nhân
• Chủ đề 3: Xây dựng tình bạn, tình thầy trò
• Chủ đề 4: Nuôi dưỡng quan hệ gia đình
• Chủ đề 5: Kiểm soát chi tiêu
• Chủ đề 6: Xây dựng cộng đồng văn minh, thân thiện
• Chủ đề 7: Tìm hiểu nghề truyền thống ở Việt Nam
• Chủ đề 8: Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí
• Chủ đề 9: Tôn trọng người lao động

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found