Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Tin Học Lớp 3 – CD

Tin học lớp 3 Cánh diều

Giới thiệu Tin học lớp 3 Cánh diều

Tin học lớp 3 Cánh diều là một trong những cuốn sách giáo khoa Tin học được biên soạn theo chương trình mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cuốn sách gồm nhiều chương trình bao gồm các chủ đề cơ bản như tìm hiểu về máy tính, phần mềm, v.v. Với cách trình bày sinh động, hình ảnh sống động, cuốn sách giúp các em học sinh lớp 3 hiểu về Tin học một cách dễ dàng và thú vị hơn.

Giải sách giáo khoa Tin học lớp 3 Cánh diều

Mỗi chương trong sách giáo khoa Tin học lớp 3 Cánh diều đều được trình bày một cách chi tiết và rõ ràng. Để giúp các em học sinh hiểu về Tin học một cách dễ dàng, cuốn sách cung cấp nhiều ví dụ minh họa và các bài tập thực hành. Bên cạnh đó, sách còn giới thiệu các kiến thức cơ bản về Tin học và giúp các em học sinh áp dụng chúng vào thực tế thông qua các bài tập và các ví dụ cụ thể.
Chủ đề A: Máy tính và em
Chủ đề A1: Khám phá máy tính
• Bài 1: Các thành phần của máy tính
• Bài 2: Những máy tính thông dụng
• Bài 3: Em tập sử dụng chuột
• Bài 4: Em bắt đầu sử dụng máy tính
• Bài 5: Bảo vệ sức khoẻ khi dùng máy tính
Chủ đề A2: Thông tin và xử lí thông tin
• Bài 1: Thông tin và quyết định
• Bài 2: Các dạng thông tin thường gặp
• Bài 3: Xử lý thông tin
• Bài 4: Ôn tập về thông tin và xử lý thông tin
Chủ đề A3: Làm quen với cách gõ bàn phím
• Bài 1: Em làm quen với bàn phím
• Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở
• Bài 3: Em tập hàng phím cơ sở trên và dưới
• Bài 4: Cùng thi đua gõ phím
Chủ đề B: Mạng máy tính và internet
• Bài 1: Thông tin trên Internet
• Bài 2: Nhận biết những thông tin trên Internet không phù hợp với em
Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
Chủ đề C1: Sắp xếp để dễ tìm
• Bài 1: Sự cần thiết của sắp xếp
• Bài 2: Sơ đồ hình cây
Chủ đề C2: Làm quen với thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính
• Bài 1: Sắp xếp phân loại các tệp dữ liệu trong máy tính
• Bài 2: Cây thư mục
• Bài 3: Em tập thao tác với thư mục
Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
• Bài học: Bảo vệ thông tin cá nhân
Chủ đề E: Ứng dụng tin học
Chủ đề E1: Làm quen với bài trình chiếu đơn giản
• Bài 1: Em làm quen với phần mềm trình chiếu
• Bài 2: Thêm ảnh vào trang trình chiếu
• Bài 3: Bài trình chiếu của em
Chủ đề E2: Sử dụng phần mềm luyện tập thao tác với chuột máy tính
• Bài 1: Làm quen với phần mềm Mouse Skills
• Bài 2: Em luyện tập sử dụng chuột
Chủ đề E3: Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm hiểu thế giới tự nhiên
• Bài 1: Máy tính giúp em quan sát hạt đậu nảy mầm
• Bài 2: Máy tính giúp em quan sát nhiều điều kì thú
Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
Chủ đề F1: Thực hiện công việc theo các bước
• Bài 1: Làm việc theo từng bước
• Bài 2: Thực hiện một việc tuỳ thuộc vào điều kiện
• Bài 3: Em tập làm người chỉ huy giỏi
Chủ đề F2: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính
• Bài 1: Phát biểu nhiệm vụ và tìm sự trợ giúp của máy tính
• Bài 2: Thực hành: Nhiệm vụ và sản phẩm

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều

Bên cạnh sách giáo khoa, vở bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều cũng là một tài liệu học tập hữu ích cho các em học sinh. Với nhiều bài tập có độ khó tăng dần, vở bài tập giúp các em học sinh rèn luyện những kỹ năng Tin học cần thiết trong cuộc sống. Ngoài ra, vở bài tập còn có đáp án giải thích chi tiết, giúp các em học sinh tự tin hơn trong việc học và rèn luyện các kỹ năng Tin học.
Chủ đề A: Máy tính và em
Chủ đề A1: Khám phá máy tính
• Bài 1: Các thành phần của máy tính
• Bài 2: Những máy tính thông dụng
• Bài 3: Em tập sử dụng chuột
• Bài 4: Em bắt đầu sử dụng máy tính
• Bài 5: Bảo vệ sức khoẻ khi dùng máy tính
Chủ đề A2: Thông tin và xử lí thông tin
• Bài 1: Thông tin và quyết định
• Bài 2: Các dạng thông tin thường gặp
• Bài 3: Xử lý thông tin
• Bài 4: Ôn tập về thông tin và xử lý thông tin
Chủ đề A3: Làm quen với cách gõ bàn phím
• Bài 1: Em làm quen với bàn phím
• Bài 2: Em tập gõ hàng phím cơ sở
• Bài 3: Em tập hàng phím cơ sở trên và dưới
• Bài 4: Cùng thi đua gõ phím
Chủ đề B: Mạng máy tính và internet
• Bài 1: Thông tin trên Internet
• Bài 2: Nhận biết những thông tin trên Internet không phù hợp với em
Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
Chủ đề C1: Sắp xếp để dễ tìm
• Bài 1: Sự cần thiết của sắp xếp
• Bài 2: Sơ đồ hình cây
Chủ đề C2: Làm quen với thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính
• Bài 1: Sắp xếp phân loại các tệp dữ liệu trong máy tính
• Bài 2: Cây thư mục
• Bài 3: Em tập thao tác với thư mục
Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
• Bài học: Bảo vệ thông tin cá nhân
Chủ đề E: Ứng dụng tin học
Chủ đề E1: Làm quen với bài trình chiếu đơn giản
• Bài 1: Em làm quen với phần mềm trình chiếu
• Bài 2: Thêm ảnh vào trang trình chiếu
• Bài 3: Bài trình chiếu của em
Chủ đề E2: Sử dụng phần mềm luyện tập thao tác với chuột máy tính
• Bài 1: Làm quen với phần mềm Mouse Skills
• Bài 2: Em luyện tập sử dụng chuột
Chủ đề E3: Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm hiểu thế giới tự nhiên
• Bài 1: Máy tính giúp em quan sát hạt đậu nảy mầm
• Bài 2: Máy tính giúp em quan sát nhiều điều kì thú
Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
Chủ đề F1: Thực hiện công việc theo các bước
• Bài 1: Làm việc theo từng bước
• Bài 2: Thực hiện một việc tuỳ thuộc vào điều kiện
• Bài 3: Em tập làm người chỉ huy giỏi
Chủ đề F2: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính
• Bài 1: Phát biểu nhiệm vụ và tìm sự trợ giúp của máy tính
• Bài 2: Thực hành: Nhiệm vụ và sản phẩm

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found