Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Khoa học tự nhiên Lớp 6 – KNTT

Giới thiệu Khoa học tự nhiên lớp 6 kết nối tri thức

Khoa học tự nhiên là môn học giúp học sinh hiểu về thế giới xung quanh chúng ta và các quy trình tự nhiên xảy ra. Trong lớp 6, môn khoa học tự nhiên sẽ giúp học sinh hiểu về các quá trình tự nhiên như khối lượng, khối lượng riêng, lực và động lực.

Giải sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 6 kết nối tri thức

Sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6 cung cấp cho học sinhkiến thức về các quá trình tự nhiên, cấu trúc của vật chất và các quy trình khoa học.
Chương 1: Mở đầu về Khoa học tự nhiên
• Bài 1: Giới thiệu về Khoa học tự nhiên
• Bài 2: An toàn trong phòng thực hành
• Bài 3: Sử dụng kính lúp
• Bài 4: Sử dụng kính hiển vi quang học
• Bài 5: Đo chiều dài
• Bài 6: Đo khối lượng
• Bài 7: Đo thời gian
• Bài 8: Đo nhiệt độ
Chương 2: Chất quanh ta
• Bài 9: Sự đa dạng của chất
• Bài 10: Các thể của chất và sự chuyển thể
• Bài 11: Oxygen. Không khí
Chương 3: Một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu,, lương thực – thực phẩm thông dụng
• Bài 12: Một số vật liệu
• Bài 13: Một số nguyên liệu
• Bài 14: Một số nhiên liệu
• Bài 15: Một số lương thực, thực phẩm
Chương 4: Hỗn hợp. Tách chất ra khỏi hỗn hợp
• Bài 16: Hỗn hợp các chất
• Bài 17: Tách chất khỏi hỗn hợp
Chương 5: Tế bào
• Bài 18: Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống
• Bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào
• Bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào
• Bài 21: Thực hành: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào
Chương 6: Từ tế bào đến cơ thể
• Bài 22: Cơ thể sinh vật
• Bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào
• Bài 24: Thực hành: Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào
Chương 7: Đa dạng thế giới sống
• Bài 25: Hệ thống phân loại sinh vật
• Bài 26: Khóa lưỡng phân
• Bài 27: Vi khuẩn
• Bài 28: Thực hành: Làm sữa chua và quan sát vi khuẩn
• Bài 29: Virus
• Bài 30: Nguyên sinh vật
• Bài 31: Thực hành: Quan sát nguyên sinh vật
• Bài 32: Nấm
• Bài 33: Thực hành: Quan sát các loại nấm
• Bài 34: Thực vật
• Bài 35: Thực hành: Quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật
• Bài 36: Động vật
• Bài 37: Thực hành: Quan sát và nhận biết một số nhóm động vật ngoài thiên nhiên
• Bài 38: Đa dạng sinh học
• Bài 39: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên
Chương 8: Lực trong đời sống
• Bài 40: Lực là gì?
• Bài 41: Biểu diễn lực
• Bài 42: Biến dạng của lò xo
• Bài 43: Trọng lực, lực hấp dẫn
• Bài 44: Lực ma sát
• Bài 45: Lực cản của nước
Chương 9: Năng lượng
• Bài 46: Năng lượng và sự truyền năng lượng
• Bài 47: Một số dạng năng lượng
• Bài 48: Sự chuyển hóa năng lượng
• Bài 49: Năng lượng hao phí
• Bài 50: Năng lượng tái tạo
• Bài 51: Tiết kiệm năng lượng
Chương 10: Trái đất và bầu trời
• Bài 52: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. Thiên thể
• Bài 53: Mặt Trăng
• Bài 54: Hệ Mặt Trời
• Bài 55: Ngân hà
• Giải Khoa học tự nhiên lớp 6 ba bộ sách mới
• Giải Hóa học 6 – KNTT
• Giải Sinh học lớp 6 – KNTT
• Giải Vật Lí lớp 6 – KNTT
• Giải Hóa học 6 (ba sách)

Giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 kết nối tri thức

Để rèn luyện kỹ năng áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, học sinh có thể giải các bài tập thực tế như tính độ lún của đất sau một trận động đất hoặc tính lực cần để di chuyển một vật.
Chương 1: Mở đầu về khoa học tự nhiên
• Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên
• Bài 2: An toàn trong phòng thực hành
• Bài 3: Sử dụng kính lúp
• Bài 4: Sử dụng kính hiển vi quang học
• Bài 5: Đo chiều dài
• Bài 6: Đo khối lượng
• Bài 7: Đo thời gian
• Bài 8: Đo nhiệt độ
Chương 2: Chất quanh ta
• Bài 9: Sự đa dạng của chất
• Bài 10: Các thể của chất và sự chuyển thể
• Bài 11: Oxygen – Không khí
Chương 3: Một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực – thực phẩm thông dụng
• Bài 12: Một số vật liệu
• Bài 13: Một số nguyên liệu
• Bài 14: Một số nhiên liệu
• Bài 15: Một số lương thực, thực phẩm
Chương 4: Hỗn hợp – Tách chất ra khỏi hỗn hợp
• Bài 16: Hỗn hợp các chất
• Bài 17: Tách chất khỏi hỗn hợp
Chương 5: Tế bào
• Bài 18: Tế bào – đơn vị cơ bản của sự sống
• Bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào
• Bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào
• Bài 21: Thực hành: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào
Chương 6: Từ tế bào đến cơ thể
• Bài 22: Cơ thể sinh vật
• Bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào
• Bài 24: Thực hành: Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào
Chương 7: Đa dạng thế giới sống
• Bài 25: Hệ thống phân loại sinh vật
• Bài 26: Khóa lưỡng phân
• Bài 27: Vi khuẩn
• Bài 28: Thực hành: Làm sữa chua và quan sát vi khuẩn
• Bài 29: Virus
• Bài 30: Nguyên sinh vật
• Bài 31: Thực hành: Quan sát nguyên sinh vật
• Bài 32: Nấm
• Bài 33: Thực hành: Quan sát các loại nấm
• Bài 34: Thực vật
• Bài 35: Thực hành: Quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật
• Bài 36: Động vật
• Bài 37: Thực hành: Quan sát và nhận biết một số nhóm động vật ngoài thiên nhiên
• Bài 38: Đa dạng sinh học
• Bài 39: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên
Chương 8: Lực trong đời sống
• Bài 40: Lực là gì?
• Bài 41: Biểu diễn lực
• Bài 42. Biến dạng của lò xo
• Bài 43. Trọng lượng, lực hấp dẫn
• Bài 44. Lực ma sát
• Bài 45. Lực cản của nước
Chương 9: Năng lượng
• Bài 46: Năng lượng và sự truyền năng lượng
• Bài 47: Một số dạng năng lượng
• Bài 48: Sự chuyển hóa năng lượng
• Bài 49: Năng lượng hao phí
• Bài 50: Năng lượng tái tạo
• Bài 51: Tiết kiệm năng lượng
Chương 10: Trái Đất và bầu trời
• Bài 52: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời – Thiên thể
• Bài 53: Mặt Trăng
• Bài 54: Hệ Mặt Trời
• Bài 55: Ngân hà

Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 55: Ngân hà
Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 54: Hệ mặt trời
Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 53: Mặt Trăng
Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 52: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. Thiên thể
Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 51: Tiết kiệm năng lượng
Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 50: Năng lượng tái tạo
Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 49: Năng lượng hao phí
Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 48: Sự chuyển hóa năng lượng
Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 47: Một số dạng năng lượng
Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 46: Năng lượng và sự truyền năng lượng