Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Giáo dục công dân Lớp 8 – CTST

GDCD lớp 8 – CTST

Chương trình học Chân trời sáng tạo trong môn giáo dục công dân lớp 8 giúp các em phát triển khả năng sáng tạo và tư duy độc lập. Trong chương trình này, các em sẽ học cách áp dụng các kiến thức đạo đức và pháp luật vào cuộc sống hàng ngày, giải quyết các vấn đề phức tạp và phát triển khả năng tư duy logic. Các em cũng sẽ được rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích để tìm hiểu các hiện tượng xã hội.

Giải bài tập sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 8 – CTST

Sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 8 cung cấp cho các em rất nhiều bài tập thú vị và bổ ích. Các bài tập được thiết kế để giúp các em nắm vững các kiến thức cơ bản và áp dụng chúng vào thực tế. Bên cạnh đó, các bài tập còn giúp các em rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic. Ví dụ, một bài tập trong sách giáo khoa là yêu cầu các em thảo luận về các giá trị đạo đức và đánh giá tầm quan trọng của chúng trong cuộc sống.
• Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam
• Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
• Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo
• Bài 4: Bảo vệ lẽ phải
• Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
• Bài 6: Phòng, chống bạo lực gia đình
• Bài 7: Xác định mục tiêu cá nhân
• Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu
• Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
• Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo bài 10 trang 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73
Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo bài 9 trang 54, 56, 59, 60, 62, 63
Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo bài 8 trang 49, 50, 51, 52, 53
Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo bài 7 trang 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo bài 6 trang 35, 36, 37, 38, 39, 40
Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo bài 5 trang 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo bài 4 trang 22, 23, 24, 25, 26
Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo bài 3 trang 17, 18, 19, 20, 21
Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo bài 2 trang 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo bài 1 trang 5, 6, 7, 8, 9