Trending News
18 Th6 2024

Danh mục: Lịch sử & Địa lí Lớp 4 – KNTT

Lịch sử và địa lý là hai môn học cơ bản trong chương trình giáo dục phổ thông. Khi học lịch sử và địa lý lớp 4, học sinh sẽ được giới thiệu với nhiều khái niệm và sự kiện quan trọng trong lịch sử và địa lý thế giới. Bằng cách kết nối tri thức giữa hai môn học này, học sinh sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về sự tương quan giữa lịch sử và địa lý, và đồng thời nâng cao kỹ năng tư duy, phân tích và suy luận của mình.

Giải bài tập Sách giáo khoa lịch sử và địa lí – KNTT

Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 Kết nối tri thức cung cấp cho học sinh rất nhiều bài tập để rèn luyện kỹ năng về lịch sử và địa lý. Sau đây là một số bài tập mẫu trong sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 Kết nối tri thức mà học sinh có thể thực hành để nâng cao kỹ năng của mình:
  1. Tìm hiểu về các sự kiện lịch sử và địa lý đang diễn ra trên thế giới. Học sinh có thể tìm hiểu về các sự kiện quan trọng như đại dịch Covid-19, chiến tranh thế giới và khủng hoảng tài chính, và suy luận về tác động của chúng đến thế giới hiện đại.
  2. Tìm hiểu về văn hóa và đời sống của các quốc gia trên thế giới. Học sinh có thể tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau, phong tục tập quán và đời sống của người dân trong một số quốc gia trên thế giới, và so sánh chúng với đời sống của mình.
  3. Tìm hiểu về các tài nguyên và môi trường trên thế giới. Học sinh có thể tìm hiểu về các tài nguyên và môi trường quan trọng trên thế giới như đất, nước, khí hậu và động thực vật, và suy luận về tác động của chúng đến đời sống của con người.
  4. Tìm hiểu về các công trình kiến trúc và địa danh nổi tiếng trên thế giới. Học sinh có thể tìm hiểu về các công trình kiến trúc và địa danh nổi tiếng trên thế giới như Tháp Eiffel, đền Angkor Wat và đại lộ Champ Elysee, và hiểu rõ hơn về sự tương quan giữa kiến trúc và địa lý.
Mở đầu
Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí
Chủ đề 1: Địa phương em (Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)
Bài 2: Thiên nhiên và con người địa phương em
Bài 3: Lịch sử và văn hoá truyền thống địa phương em
Chủ đề 2: Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 5: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 6: Một số nét văn hoá ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 7: Đền Hùng và lễ giỗ Tổ Hùng Vương
Chủ đề 3: Đồng bằng Bắc Bộ
Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ
Bài 9: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ
Bài 10: Một số nét văn hoá ở vùng Đông bang Bắc Bộ
Bài 11: Sông Hồng và văn minh sông Hồng
Bài 12: Thăng Long – Hà Nội
Bài 13: Văn Miếu – Quốc Tử Giám
Bài 14: Ôn tập
Chủ đề 4: Duyên hải miền Trung
Bài 15: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung
Bài 16: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Duyên hải miền Trung
Bài 17: Một số nét văn hoá ở vùng Duyên hải miền Trung
Bài 18: Cố đô Huế
Bài 19: Phố cổ Hội An
Chủ đề 5: Tây Nguyên
Bài 20: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên
Bài 21: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên
Bài 22: Một số nét văn hoá và truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Tây Nguyên
Bài 23: Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên
Chủ đề 6: Nam Bộ
Bài 24: Thiên nhiên vùng Nam Bộ
Bài 25: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ
Bài 26: Một số nét văn hoá và truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Nam Bộ
Bài 27: Thành phố Hồ Chí Minh
Bài 28: Địa đạo Củ Chi
Bài 29: Ôn tập

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found