Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Lịch sử & Địa lí Lớp 4 – CD

Bộ sách “Cánh diều” là bộ sách giáo khoa được sử dụng trong nhiều trường tiểu học tại Việt Nam. Trong đó, môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 Cánh diều là những môn học quan trọng giúp học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử và địa lý của Việt Nam và thế giới. Bằng cách kết hợp các hoạt động thực tế và bài tập vận dụng, bộ sách “Cánh diều” là một công cụ học tuyệt vời giúp học sinh phát triển các kỹ năng tư duy, phân tích và suy luận.

Giải bài tập Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 Cánh Diều

Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 Cánh diều cung cấp cho học sinh rất nhiều bài tập để rèn luyện kỹ năng về lịch sử và địa lý. Sau đây là một số bài tập mẫu trong sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 Cánh diều mà học sinh có thể thực hành để nâng cao kỹ năng của mình:
  1. Tìm hiểu về lịch sử Việt Nam. Học sinh có thể tìm hiểu về các sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam như thời kỳ đầu tiên của đất nước, sự kiện lịch sử nổi tiếng, văn hóa và đời sống của người dân Việt Nam. Đồng thời, học sinh cũng có thể so sánh văn hóa Việt Nam với các nền văn hóa khác trên thế giới.
  2. Tìm hiểu về địa lý của Việt Nam và thế giới. Học sinh có thể tìm hiểu về các khái niệm địa lý quan trọng như địa hình, khí hậu, môi trường và tài nguyên tự nhiên. Học sinh cũng có thể tìm hiểu về các địa danh và công trình nổi tiếng trên thế giới.
  3. Tìm hiểu về các sự kiện lịch sử và địa lý quan trọng trên thế giới. Học sinh có thể tìm hiểu về các sự kiện quan trọng như Thế chiến I và II, Cách mạng Công nghiệp và Cách mạng Xanh, và hiểu rõ hơn về tác động của chúng đến thế giới hiện đại.
  4. Vận dụng kiến thức lịch sử và địa lý vào thực tế. Học sinh có thể áp dụng kiến thức của mình vào các hoạt động thực tế như đi tham quan và khảo sát, thực hiện các dự án nghiên cứu về lịch sử và địa lý, và tiếp cận với các tài liệu và nguồn thông tin liên quan.
Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí
Bài 2: Địa phương em (tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương)
Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 3: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 4: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 5: Đền Hùng và lễ giỗ Tổ Hùng Vương
Bài 6: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ
Vùng Đồng bằng Bắc Bộ
Bài 7: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ
Bài 8: Sông Hồng và văn minh sông Hồng
Bài 9: Thăng Long – Hà Nội
Bài 10: Văn Miếu – Quốc Tử Giám
Ôn tập học kì 1
Vùng Duyên hải miền Trung
Bài 11: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung
Bài 12: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung
Bài 13: Cố đô Huế
Bài 14: Phố cổ Hội An
Vùng Tây Nguyên
Bài 15: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên
Bài 16: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên
Bài 17: Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên
Vùng Nam Bộ
Bài 18: Thiên nhiên vùng Nam Bộ
Bài 19: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Nam Bộ
Bài 20: Thành phố Hồ Chí Minh
Bài 21: Địa đạo Củ Chi
Ôn tập cuối năm

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found