Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Tiếng Anh Lớp 6 Explore English

Giới thiệu Tiếng Anh 6 Explore English

Tiếng Anh 6 Explore English là chương trình giảng dạy tiếng Anh lớp 6 được thiết kế để giúp học sinh khám phá và tìm hiểu văn hóa và lịch sử các nước nói tiếng Anh. Chương trình này giúp học sinh phát triển kỹ năng tiếng Anh và kiến thức về văn hóa và lịch sử.

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 6 Explore English

Sách giáo khoa Tiếng Anh 6 Explore English cung cấp cho học sinh các chủ đề như: văn hóa và lịch sử Anh, Mỹ, Úc và Canada. Sách giáo khoa được thiết kế với nhiều hoạt động văn hóa để giúp học sinh hiểu rõ hơn về văn hóa và lịch sử của các nước nói tiếng Anh.
Giải Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều
Unit 1: What’s your favorite band?
• Từ vựng Unit 1 – Cánh diều
• Preview (trang 9)
• Language focus (trang 10 – 11)
• The real world (trang 12)
• Pronunciation (trang 13)
• Communication (trang 13)
• Reading (trang 15 – 16)
• Comprehension (trang 16)
• Writing (trang 16)
• Worksheet (trang 138)
• Explore English (trang 151)
Unit 2: Monkeys are amazing!
• Từ vựng Unit 2 – Cánh diều
• Preview (trang 19)
• Language focus (trang 20 – 21)
• The real world (trang 22)
• Pronunciation (trang 23)
• Communication (trang 23)
• Reading (trang 24 – 25)
• Comprehension (trang 26)
• Writing (trang 26)
• Worksheet (trang 139)
• Explore English (trang 152)
Top 13 Đề thi Tiếng anh lớp 6 Học kì 1 có đáp án (sách mới)
Unit 3: Where’s the shark?
• Từ vựng Unit 3 – Cánh diều
• Preview (trang 29)
• Language focus (trang 30 – 31)
• The real world (trang 32)
• Pronunciation (trang 33)
• Communication (trang 33)
• Reading (trang 34 – 35)
• Comprehension (trang 36)
• Writing (trang 36)
• Worksheet (trang 140)
• Explore English (trang 153)
Unit 4: This is my family.
• Từ vựng Unit 4 – Cánh diều
• Preview (trang 38 – 39)
• Language focus (trang 40 – 41)
• The real world (trang 42)
• Pronunciation (trang 43)
• Communication (trang 43)
• Reading (trang 45)
• Comprehension (trang 46)
• Writing (trang 46)
• Worksheet (trang 141)
• Explore English (trang 154)
Unit 5: I like fruit!
• Từ vựng Unit 5 – Cánh diều
• Preview (trang 49)
• Language focus (trang 50 – 51)
• The real world (trang 52)
• Pronunciation (trang 53)
• Communication (trang 53)
• Reading (trang 55)
• Comprehension (trang 56)
• Writing (trang 56)
• Worksheet (trang 142)
• Explore English (trang 155)
Unit 6: What time do you go to school?
• Từ vựng Unit 6 – Cánh diều
• Preview (trang 58 – 59)
• Language focus (trang 60 – 61)
• The real world (trang 62)
• Pronunciation (trang 63)
• Communication (trang 63)
• Reading (trang 64)
• Comprehension (trang 66)
• Writing (trang 66)
• Worksheet (trang 143)
• Explore English (trang 156)
Unit 7: Can you do this?
• Từ vựng Unit 7 – Cánh diều
• Preview (trang 70 – 71)
• Language focus (trang 72 – 73)
• The real world (trang 74)
• Pronunciation (trang 75)
• Communication (trang 75)
• Reading (trang 77)
• Comprehension (trang 78)
• Writing (trang 78)
• Worksheet (trang 144)
• Explore English (trang 157)
Unit 8: How much is this T-shirt?
• Từ vựng Unit 8 – Cánh diều
• Preview (trang 81)
• Language focus (trang 82 – 83)
• The real world (trang 84)
• Pronunciation (trang 85)
• Communication (trang 85)
• Reading (trang 87)
• Comprehension (trang 88)
• Writing (trang 88)
• Worksheet (trang 145)
• Explore English (trang 158)
Unit 9: What are you doing?
• Từ vựng Unit 9 – Cánh diều
• Preview (trang 91)
• Language focus (trang 92 – 93)
• The real world (trang 94)
• Pronunciation (trang 95)
• Communication (trang 95)
• Reading (trang 96)
• Comprehension (trang 98)
• Writing (trang 98)
• Worksheet (trang 146)
• Explore English (trang 159)
Unit 10: What’s the weather like?
• Từ vựng Unit 10 – Cánh diều
• Preview (trang 101)
• Language focus (trang 102 – 103)
• The real world (trang 104)
• Pronunciation (trang 105)
• Communication (trang 105)
• Reading (trang 107)
• Comprehension (trang 108)
• Writing (trang 108)
• Worksheet (trang 147)
• Explore English (trang 160)
Unit 11: I went to Australia!
• Từ vựng Unit 11 – Cánh diều
• Preview (trang 110)
• Language focus (trang 112 – 113)
• The real world (trang 114)
• Pronunciation (trang 115)
• Communication (trang 115)
• Reading (trang 116)
• Comprehension (trang 118)
• Writing (trang 118)
• Worksheet (trang 148)
• Explore English (trang 161)
Unit 12: What do you usually do for new year’s?
• Từ vựng Unit 12 – Cánh diều
• Preview (trang 121)
• Language focus (trang 122 – 123)
• The real world (trang 124)
• Pronunciation (trang 125)
• Communication (trang 125)
• Reading (trang 127)
• Comprehension (trang 128)
• Writing (trang 128)
• Worksheet (trang 149)
• Explore English (trang 162)

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Explore English

Sách giáo khoa Tiếng Anh 6 Explore English cung cấp nhiều bài tập để học sinh có thể rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ và tìm hiểu văn hóa và lịch sử các nước nói tiếng Anh. Các bài tập được thiết kế với nhiều dạng câu hỏi khác nhau để giúp học sinh tự tin và thành thạo hơn trong việc sử dụng tiếng Anh.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found