Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Ngữ Văn Lớp 10- CTST

Giới thiệu Ngữ Văn lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo

Môn Ngữ Văn lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về văn học, từ đó phát triển khả năng đọc, suy nghĩ và phân tích các tác phẩm văn học. Học sinh sẽ được học về các thể loại văn học, cách phân tích và đánh giá tác phẩm.
Soạn văn 10 Chân trời sáng tạo
Soạn văn lớp 10 Tập 1
Bài 1: Tạo lập thế giới
• Tri thức ngữ văn trang 11
• Thần Trụ trời
• Prô-mê-tê và loài người
• Đi san mặt đất
• Thực hành tiếng Việt trang 19
• Cuộc tu bổ lại các giống vật
• Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một truyện kể
• Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một truyện kể
• Nghe và nhận xét, đánh giá nội dung hình thức bài nói giới thiệu một truyện kể
• Ôn tập trang 34
Bài 2: Sống cùng kí ức của cộng đồng
• Tri thức ngữ văn trang 35
• Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây
• Gặp Ka-Ríp và Xi-La
• Ngôi nhà truyền thống của người Ê-Đê
• Thực hành tiếng Việt trang 50
• Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời
• Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội
• Thuyết trình về một vấn đề xã hội có kết hợp sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ
• Ôn tập trang 62
Bài 3: Giao cảm với thiên nhiên
• Tri thức ngữ văn trang 63
• Hương Sơn phong cảnh
• Thơ Duyên
• Lời má năm xưa
• Thực hành tiếng Việt trang 71
• Nắng đã hanh rồi
• Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một bài thơ
• Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một bài thơ
• Ôn tập trang 79
Bài 4: Những di sản văn hóa
• Tri thức ngữ văn trang 80
• Tranh Đông Hồ – Nét tinh hoa của văn hóa dân gian Việt Nam
• Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống; Thêm một bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật
• Lí ngựa ô ở hai vùng đất
• Thực hành tiếng Việt trang 90
• Chợ nổi – Nét văn hóa sông nước miền Tây
• Viết báo cáo kết quả nghiên cứu có sử dụng trích dẫn, cước chú và phương tiện hỗ trợ
• Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu
• Nghe và nắm bắt nội dung trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu
• Ôn tập trang 107, 108
Bài 5: Nghệ thuật truyền thống
• Tri thức ngữ văn trang 109
• Thị Mầu lên chùa
• Huyện Trìa xử án
• Đàn Ghi – ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương
• Thực hành tiếng Việt trang 127
• Xã Trưởng – Mẹ Đốp
• Huyện Trìa, Đề Hầu, Thầy Nghêu mắc lỡm Thị Hến
• Viết một bản nội quy hoặc hướng dẫn ở nơi công cộng
• A. Viết một bản nội quy ở nơi công cộng
• B. Viết một bản hướng dẫn ở nơi công cộng
• Thảo luận nhóm về một vấn đề có ý kiến khác nhau
• Ôn tập trang 148
Ôn tập học kì 1
Soạn văn lớp 10 Tập 2
Bài 6: Nâng niu kỉ niệm
• Tri thức ngữ văn trang 4
• Chiếc lá đầu tiên
• Tây Tiến
• Dưới bóng Hoàng Lan
• Thực hành tiếng Việt trang 15
• Nắng mới
• Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm trữ tình
• Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm văn học
• Nghe và nắm bắt ý kiến, quan điểm cảu người nói; nhận xét, đánh giá về ý kiến, quan điểm đó
• Ôn tập trang 28
Bài 7: Anh hùng và nghệ sĩ
• Tri thức ngữ văn trang 29
• Bình Ngô đại cáo
• Thư lại dụ Vương Thông
• Bảo kính cảnh giới – Bài 43
• Thực hành tiếng Việt trang 44
• Dục Thúy Sơn
• Nguyễn Trãi – Nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ
• Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm
• Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội
• Ôn tập trang 58
Bài 8: Đất nước và con người
• Tri thức ngữ văn trang 59
• Đất rừng phương Nam
• Giang
• Xuân về
• Thực hành tiếng Việt trang 77
• Buổi học cuối cùng
• Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm tự sự hoặc tác phẩm kịch
• Giới thiệu, đánh giá nội dung, nghệ thuật của một tác phẩm tự sự hoặc tác phẩm kịch
• Ôn tập trang 89
Bài 9: Khát vọng độc lập và tự do
• Tri thức ngữ văn trang 90
• Hịch tướng sĩ
• Nam Quốc Sơn Hà – Bài thơ Thần khẳng định chân lí độc lập của đất nước
• Đất nước
• Thực hành tiếng Việt trang 100
• Tôi có một giấc mơ
• Viết bài luận về bản thân
• Thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ
• Ôn tập trang 113
Ôn tập cuối học kì 2

Soạn văn Ngữ Văn lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo

Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về văn học và các kỹ năng phân tích tác phẩm. Sách giúp học sinh hiểu rõ về các thể loại văn học, cách phân tích tác phẩm và đánh giá giá trị văn học của chúng.
Soạn Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo
Chuyên đề 1: Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học dân gian
• Tri thức tổng quát trang 6
• Phần thứ nhất: Tập nghiên cứu một vấn đề văn học dân gian
• Phần thứ hai: Viết báo cáo và thuyết trình kết quả nghiên cứu về một vấn đề văn học dân gian
Chuyên đề 2: Sân khấu hóa tác phẩm văn học
• Tri thức tổng quát trang 42
• Phần thứ nhất: Tìm hiểu về sân khấu hóa tác phẩm văn học
• Phần thứ hai: Tổ chức xây dựng kịch bản và tập diễn xuất
• Phần thứ ba: Quy trình tổ chức hoạt động sân khấu hóa
Chuyên đề 3: Đọc, viết và giới thiệu một tập thơ, một tập truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết
• Tri thức tổng quát trang 75
• Phần thứ nhất: Cách đọc một tập thơ, một tập truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết
• Phần thứ hai: Viết bài giới thiệu một tập thơ, một tập truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết
• Phần thứ ba: Trình bày, giới thiệu một tập thơ, một tập truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết

Giải bài tập Ngữ Văn lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo

Để nâng cao khả năng đọc, suy nghĩ và phân tích các tác phẩm văn học, học sinh cần thực hiện các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung. Bài tập thường yêu cầu học sinh đọc và phân tích các tác phẩm văn học, từ đó giúp họ hiểu rõ hơn về các thể loại văn học và phát triển các kỹ năng phân tích tác phẩm.
Giải SBT Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo
Giải SBT Ngữ Văn 10 Tập 1
• Bài 1: Tạo lập thế giới (Thần thoại)
• Bài 2: Sống cùng kí ức của cộng đồng (Sử thi)
• Bài 3: Giao cảm với thiên nhiên (Thơ)
• Bài 4: Những di sản văn hóa (Văn bản thông tin)
• Bài 5: Nghệ thuật truyền thống (Chèo / Tuồng)
Giải SBT Ngữ Văn 10 Tập 2
• Bài 6: Nâng niu kỉ niệm (Thơ)
• Bài 7: Anh hùng và nghệ sĩ (Văn bản nghị luận – Tác giả Nguyễn Trãi)
• Bài 8: Đất nước và con người (Truyện)
• Bài 9: Khát vọng độc lập và tự do (Văn bản nghị luận)

Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo tập 2
Soạn bài Ôn tập cuối học kì 1 Sách CTST
Soạn bài Ôn tập trang 148 Sách CTST
Soạn bài Thảo luận nhóm về một vấn đề có ý kiến khác nhau Sách CTST
Soạn bài Viết một bản hướng dẫn ở nơi công cộng Sách CTST
Soạn bài Viết một bản nội quy ở nơi công cộng Sách CTST
Soạn bài Huyện Trìa, Đề Hầu, Thầy Nghêu mắc lỡm Thị Hến Sách CTST
Soạn bài Ôn tập trang 113 CTST
Soạn bài Xã Trưởng – Mẹ Đốp Sách CTST
Soạn bài Thuyết trình về một vấn đề xã hội CTST