Trending News
20 Th7 2024

Danh mục: Ngữ Văn Lớp 10- KNTT

Giới thiệu Ngữ văn lớp 10 kết nối tri thức

Ngữ văn lớp 10 là môn học giúp học sinh rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và phân tích văn bản. Học sinh sẽ được đọc các tác phẩm văn học có giá trị, như truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ ca, kịch… và học cách phân tích cấu trúc, ngôn ngữ, tình tiết, ý nghĩa của những tác phẩm này.
Soạn Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 Kết nối tri thức
Chuyên đề 1: Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học dân gian
• Tri thức tổng quát trang 4, 5, 6
• Phần 1: Tập nghiên cứu
• Phần 2: Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề văn học dân gian
Chuyên đề 2: Sân khấu hóa tác phẩm văn học
• Tri thức tổng quát trang 43, 44
• Phần 1: Tìm hiểu về sân khấu hóa tác phẩm văn học
• Phần 2: Thực hành sân khấu hóa tác phẩm văn học
Chuyên đề 3: Đọc, viết, giới thiệu một tập thơ, một tập truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết
• Tri thức tổng quát trang 67, 68, 69
• Phần 1: Đọc một tập thơ, một tập truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết
• Phần 2: Viết bài về một tập thơ, một tập truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết
• Phần 3: Giới thiệu dưới hình thức nói về một tập thơ, một tập truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết

Soạn văn Ngữ văn lớp 10 kết nối tri thức

Soạn văn Ngữ văn lớp 10 gồm nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam và thế giới, như “Chí Phèo” của Nam Cao, “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố, “Tôi tự học” của Phùng Khắc Khoan. Học sinh cần đọc đều các tác phẩm này và hiểu rõ ý nghĩa của chúng.
Soạn văn 10 Kết nối tri thức
Soạn văn lớp 10 Tập 1
Bài 1: Sức hấp dẫn của truyện kể
• Tri thức ngữ văn trang 9
• Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới
• Tản Viên từ Phán sự lục
• Chữ người tử tù
• Thực hành tiếng Việt trang 28
• Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện
• Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm truyện
• Củng cố, mở rộng trang 37
• Thực hành đọc: Tê-dê
Bài 2: Vẻ đẹp của thơ ca
• Tri thức ngữ văn trang 43
• Chùm thơ hai-cư Nhật Bản
• Thu hứng
• Mùa xuân chín
• Bản hoà âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư
• Thực hành tiếng Việt trang 58
• Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ
• Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm thơ
• Củng cố, mở rộng trang 70
• Thực hành đọc: Cánh đồng
Bài 3: Nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận
• Tri thức ngữ văn trang 72
• Hiền tài là nguyên khí của quốc gia
• Yêu và đồng cảm
• Chữ bầu lên nhà thơ
• Thực hành tiếng Việt trang 86
• Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm
• Thảo luận về một vấn đề đời sống có ý kiến khác nhau
• Củng cố, mở rộng trang 94
• Thực hành đọc: Thế giới mạng & tôi
Bài 4: Sức sống của sử thi
• Tri thức ngữ văn trang 97
• Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác
• Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời
• Thực hành tiếng Việt trang 112
• Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề
• Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề
• Củng cố, mở rộng trang 121
• Thực hành đọc: Ra-ma buộc tội
Bài 5: Tích trò sân khấu dân gian
• Tri thức ngữ văn trang 125
• Xúy Vân giả dại
• Huyện đường
• Múa rối nước hiện đại soi bóng tiền nhân
• Viết báo cáo nghiên cứu (Về một vấn đề văn hóa truyền thống Việt Nam)
• Lắng nghe và phản hồi về nội dung một bài thuyết trình kết quả nghiên cứu
• Củng cố, mở rộng trang 151
• Thực hành đọc: Hồn thiêng đưa đường
Ôn tập học kì 1
• I. Hệ thống hóa kiến thức đã học
• II. Luyện tập và vận dụng
Soạn văn lớp 10 Tập 2
Bài 6: Nguyễn Trãi – “Dành còn để trợ dân này”
• Tri thức ngữ văn trang 4
• Tác gia Nguyễn Trãi
• Bình Ngô đại cáo
• Bảo kính cảnh giới
• Dục Thúy Sơn
• Thực hành tiếng Việt trang 26
• Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội
• Thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau
• Củng cố, mở rộng trang 33
• Thực hành đọc: Ngôn chí
• Thực hành đọc: Bạch Đằng hải khẩu
Bài 7: Quyền năng của người kể chuyện
• Tri thức ngữ văn trang 37
• Người cầm quyền khôi phục uy quyền
• Dưới bóng hoàng lan
• Một chuyện đùa nho nhỏ
• Thực hành tiếng Việt trang 59
• Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học
• Thảo luận về một vấn đề văn học có ý kiến khác nhau
• Củng cố, mở rộng trang 68
• Thực hành đọc: Con khướu sổ lồng
Bài 8: Thế giới đa dạng của thông tin
• Tri thức ngữ văn trang 73, 74
• Sự sống và cái chết
• Nghệ thuật truyền thống của người Việt
• Phục hồi tầng ozone: Thành công hiếm hoi của nỗ lực toàn cầu
• Thực hành tiếng Việt trang 89
• Viết một văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng
• Thảo luận về văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng
• Củng cố, mở rộng trang 96
• Thực hành đọc: Tính cách của cây
Bài 9: Hành trang cuộc sống
• Tri thức ngữ văn trang 99
• Về chính chúng ta
• Con đường không chọn
• Một đời như kẻ tìm đường
• Thực hành tiếng Việt trang 111
• Viết bài luận về bản thân
• Thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và các phương tiện phi ngôn ngữ
• Củng cố, mở rộng trang 120
• Thực hành đọc: Mãi mãi tuổi hai mươi
Ôn tập học kì 2
• I. Hệ thống hóa kiến thức đã học Tập 2
• II. Luyện tập và vận dụng Tập 2

Giải bài tập Ngữ văn lớp 10 kết nối tri thức

Học sinh cần chú ý đến các bài tập liên quan đến cấu trúc và ngôn ngữ trong các tác phẩm văn học. Họ cần phân tích cách tác giả dùng từ ngữ để tạo nên cảm giác, tình huống, tính cách nhân vật và ý nghĩa của tác phẩm.
Giải SBT Ngữ Văn 10 Kết nối tri thức
Giải SBT Ngữ văn 10 Tập 1
• Bài 1: Sức hấp dẫn của truyện kể
• Bài 2: Vẻ đẹp của thơ ca
• Bài 3: Nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận
• Bài 4: Sức sống của sử thi
• Bài 5: Tích trò sân khấu dân gian
Giải SBT Ngữ văn 10 Tập 2
• Bài 6: Nguyễn Trãi – “Dành còn để trợ dân này”
• Bài 7: Quyền năng của người kể chuyện
• Bài 8: Thế giới đa dạng của thông tin
• Bài 9: Hành trang cuộc sống
• Giải SBT Ngữ văn 10 (đầy đủ)

Nghị luận phân tích đánh giá tác phẩm Chữ người tử tù
Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội lớp 10
Nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học Dưới bóng hoàng lan
Viết bài văn nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm văn học mà bạn yêu thích
Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá tác phẩm truyện
Phân tích, đánh giá Bảo kính cảnh giới (bài số 43) – Nguyễn Trãi
Viết một văn bản nội quy hoặc một văn bản hướng dẫn nơi công cộng
Phân tích, đánh giá Một chuyện đùa nho nhỏ (Sê-khốp)
Phân tích, đánh giá Dục Thúy Sơn – Nguyễn Trãi
Phân tích, đánh giá Con đường không chọn