Trending News
13 Th6 2024

Danh mục: Giáo Dục Quốc Phòng Lớp 10- CD

Giới thiệu Giáo dục quốc phòng lớp 10 Cánh Diều

Giáo dục quốc phòng là một môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục của Việt Nam. Môn học này giúp học sinh hiểu biết về bảo vệ đất nước, bảo vệ an ninh tổ quốc, rèn luyện phẩm chất công dân và kỹ năng sống. Với học sinh lớp 10 Cánh Diều, giáo dục quốc phòng được dạy để chuẩn bị cho việc thực hiện nghĩa vụ quân sự trong tương lai.
Giải Giáo dục quốc phòng 10 Cánh diều
Chủ đề 1: Một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh
• Bài 1: Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
• Bài 2: Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam
• Bài 3: Ma túy và tác hại của ma túy
• Bài 4: Phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông
• Bài 5: Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
• Bài 6: Một số hiểu biết về an ninh mạng
Chủ đề 2: Điều luật đội ngũ và chiến thuật bộ binh
• Bài 1: Một số nội dung điều lệnh quản lí bộ đội và điều lệnh công an nhân dân
• Bài 2: Đội ngũ từng người không có súng
• Bài 3: Đội ngũ tiểu đội
• Bài 4: Các tư thế, động tác vận động trong chiến đấu
Chủ đề 3: Một số hiểu biết về phòng thủ dân sự
• Bài 1: Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóc học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ
• Bài 2: Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương

Giải sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng lớp 10 Cánh Diều

Sách giáo khoa giáo dục quốc phòng lớp 10 Cánh Diều cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về lịch sử quân sự Việt Nam, văn hóa phẩm chất quân đội, quân chủng và quân sự hiện đại. Học sinh cần đọc kỹ sách giáo khoa và hiểu rõ các khái niệm, thuật ngữ trong môn học này.
Giải SBT Giáo dục quốc phòng 10 Cánh diều
Chủ đề 1: Một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh
• Bài 1: Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
• Bài 2: Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam
• Bài 3: Ma túy và tác hại của ma túy
• Bài 4: Phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông
• Bài 5: Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
• Bài 6: Một số hiểu biết về an ninh mạng
Chủ đề 2: Điều luật đội ngũ và chiến thuật bộ binh
• Bài 1: Một số nội dung điều lệnh quản lí bộ đội và điều lệnh công an nhân dân
• Bài 2: Đội ngũ từng người không có súng
• Bài 3: Đội ngũ tiểu đội
• Bài 4: Các tư thế, động tác vận động trong chiến đấu
Chủ đề 3: Một số hiểu biết về phòng thủ dân sự
• Bài 1: Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóc học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ
• Bài 2: Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương

Giải bài tập Giáo dục quốc phòng lớp 10 Cánh Diều

Để học tốt giáo dục quốc phòng, học sinh cần phải tham gia vào các hoạt động thực tế, như đi tham quan các cơ sở quân đội, tham gia các buổi tập huấn về kỹ năng quân sự cơ bản. Ngoài ra, học sinh cũng cần phải làm các bài tập và kiểm tra để kiểm tra kiến thức của mình.

Giải GDQP 10 Bài 2: Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương CD
Giải GDQP 10 Bài 1: Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn CD
Giải GDQP 10 Bài 4: Các tư thế, động tác vận động trong chiến đấu CD
Giải GDQP 10 Bài 3: Đội ngũ tiểu đội CD
Giải GDQP 10 Bài 2: Đội ngũ từng người không có súng CD
Giải GDQP 10 Bài 1: Một số nội dung điều lệnh quản lí bộ đội và điều lệnh công an nhân dân CD
Giải GDQP 10 Bài 6 CD
Giải GDQP 10 Bài 5 CD
Giải GDQP 10 Bài 4 CD
Giải GDQP 10 Bài 3 CD