Trắc nghiệm Toán 10 Bài 23 KNTT Online

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 23 KNTT được TaiLieuViet.vn biên soạn và xin gửi tới bạn đọc. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 KNTT có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng theo dõi và làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 7 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 22 KNTT
 • Câu 1:

  Cho các số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số với các chữ số đôi một khác nhau từ các số trên.

 • Câu 2:

  Cho các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số lấy từ 7 chữ số trên sao cho chữ số đầu tiên bằng chữ số 3

 • Câu 3:

  Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 nữ sinh và 3 nam sinh thành một hàng dọc sao cho các bạn nam và nữ đứng xen kẽ:

 • Câu 4:

  Cho sơ đồ cây sau:

  Trắc nghiệm Toán 10 Bài 23 KNTT

  Dựa vào sơ đồ cây bạn Trà có bao nhiêu cách chọn bộ quần và áo để đi học?

 • Câu 5:

  Lớp 10A có 20 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Thầy giáo có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh làm lớp trưởng.

 • Câu 6:

  Trong một đội văn nghệ có 6 nam và 8 nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra một bạn hát đơn ca

 • Câu 7:

  Điền từ vào chỗ trống để được một phát biểu đúng:

  Giả sử một công việc phải được hoàn thành qua hai … liên tiếp nhau:

  – … 1 có m1 cách thực hiện;

  – Với mỗi cách thực hiện … 1, có m2 cách thực hiện … 2 .

  Khi đó số cách thực hiện công việc là: m1.m2 cách.

 • Câu 8:

  Bạn An muốn mua một cây bút mực và một cây bút chì. Các cây bút mực có 8 màu khác nhau, các cây bút chì cũng có 8 màu khác nhau. Như vậy bạn An có bao nhiêu cách chọn.

 • Câu 9:

  Có 3 cây bút đỏ và 4 cây bút xanh trong một hộp bút. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra một cây bút từ hộp bút?

 • Câu 10:

  Có bao nhiêu số chẵn gồm bốn chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0; 1; 2; 4; 5; 6; 8.

 • Câu 11:

  Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm 1 món ăn trong 5 món, 1 loại quả tráng miệng trong 5 loại quả tráng miệng và 1 nước uống trong 3 loại nước uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn.

 • Câu 12:

  Cho các chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7 số các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số lập thành từ các chữ số đã cho là:

 • Câu 13:

  Một khu di tích lịch sử có 4 cửa Đông; Tây; Nam; Bắc. Một người đi vào tham quan rồi đi ra, khi vào và ra phải đi hai cửa khác nhau. Tất cả các cách đi vào và đi ra của người đó là:

 • Câu 14:

  Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số, các chữ số đều lớn hơn 4 và đôi một khác nhau

 • Câu 15:

  Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số chia hết cho 10

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại