Trắc nghiệm Toán 10 Bài 8 KNTT Online

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 8 KNTT được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Bài viết đã tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 KNTT có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng theo dõi và làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 7 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 3 KNTT
 • Câu 1:

  Hai lực overrightarrow{F1},overrightarrow{F2} cùng tác động lên một vật, cho |overrightarrow{F1}|=7N,|overrightarrow{F2}|=3N. Tính độ lớn của hợp lực overrightarrow{F1}+overrightarrow{F2} (biết góc giữa overrightarrow{F1},overrightarrow{F2}).

  Trắc nghiệm Toán 10 Bài 8 KNTT

 • Câu 2:

  Cho hình thoi ABCD có độ dài cạnh bằng 2 dm và widehat{BAD} =100°. Tính độ dài vectơ overrightarrow{DA}+overrightarrow{DC}

 • Câu 3:

  Câu 3: Cho lục giác đều ABCDEF và O là tâm. Có bao nhiêu đẳng thức dưới đây là đẳng thức đúng?

  I. overrightarrow{OA}+overrightarrow{OB}+overrightarrow{OE}=overrightarrow{0}

  II. overrightarrow{BC}+overrightarrow{FE}=overrightarrow{AD}

  III. overrightarrow{OA}+overrightarrow{OB}+overrightarrow{OE}=overrightarrow{EB}

  IV. overrightarrow{AB}+overrightarrow{CD}+overrightarrow{FE}=overrightarrow{0}

 • Câu 4:

  Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a và ba điểm G, H, K thỏa mãn: overrightarrow{KA}+overrightarrow{KC}=overrightarrow{0};overrightarrow{GA}+overrightarrow{GB}+overrightarrow{GC}=overrightarrow{0};overrightarrow{HA}+overrightarrow{HD}+overrightarrow{HC}=overrightarrow{0}. Tính độ dài các vectơ overrightarrow{GH}

 • Câu 5:

  Cho hình bình hành ABCD có tâm O, G là trọng tâm tam giác BCD. Đẳng thức nào sau đây sai?

 • Câu 6:

  Hai lực overrightarrow{F1},overrightarrow{F2} cùng tác động lên một vật, cho |overrightarrow{F1}|=6N,|overrightarrow{F2}|=8N. Tính độ lớn của hợp lựcoverrightarrow{F1}+overrightarrow{F2} (biết góc giữa overrightarrow{F1},overrightarrow{F2}).

 • Câu 7:

  Cho hình bình hành ABCD. Với mọi điểm M, ta có khẳng định nào sau đây:

 • Câu 8:

  Hai người cùng kéo một con thuyền với hai lực overrightarrow{F1}=overrightarrow{OA},overrightarrow{F2}=overrightarrow{OB} có độ lớn lần lượt là 550 N, 800 N. Cho biết góc giữa hai vectơ là 52°.

  Trắc nghiệm Toán 10 Bài 8 KNTT

  Độ lớn của vectơ hợp lực overrightarrow{F} là tổng của hai lực overrightarrow{F1}overrightarrow{F} nằm trong khoảng nào dưới đây?

 • Câu 9:

  Một chiếc đèn có khối lượng m = 3 kg, được treo vào điểm chính giữa của dây AB có khối lượng không đáng kể như hình dưới. Biết widehat{ACB}=150°, lực kéo của mỗi dây CA, CB là:

  Trắc nghiệm Toán 10 Bài 8 KNTT

 • Câu 10:

  Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường cao AH và BC = 10cm. Tính độ dài vectơ overrightarrow{AB}+overrightarrow{AC}

 • Câu 11:

  Tính tổng overrightarrow{MN}+overrightarrow{PQ}+overrightarrow{RN}+overrightarrow{NP}+overrightarrow{QR}

 • Câu 12:

  Quy tắc ba điểm được phát biểu:

 • Câu 13:

  Vectơ đối của vectơ – không là:

 • Câu 14:

  Cho hình bình hành ABCD. Hãy tìm điểm M để overrightarrow{DM}=overrightarrow{CB}+overrightarrow{CD}

 • Câu 15:

  Cho hình bình hành ABCD có một điểm O bất kì. Đẳng thức nào sau đây đúng?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại