Trắc nghiệm Toán 10 Bài 1 KNTT Online

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 1 KNTT vừa được TaiLieuViet.vn tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 1 KNTT được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học. Mời bạn đọc cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Với giá trị thực nào của x mệnh đề chứa biến P(x): “22 – 1 < 0”  là mệnh đề đúng

 • Câu 2:

  Cho mệnh đề A: “∀ x ∈ R, x2 − x + 7 <0″ . Mệnh đề phủ định của A là:

 • Câu 3:

  Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào có mệnh đề đảo là đúng?

 • Câu 4:

  Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?

  a) Hãy đi nhanh lên!

  b) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.

  c) 4 + 5 + 7 = 15.

  d) Năm 2018 là năm nhuận.

 • Câu 5:

  Mệnh đề phủ định của mệnh đề “∀ x ∈ R, x2 + x + 5 > 0″ là:

 • Câu 6:

  Mệnh đề nào sau đây sai?

 • Câu 7:

  Trong các câu sau câu nào là mệnh đề:

 • Câu 8:

  Câu nào dưới đây không phải là một mệnh đề?

 • Câu 9:

  Tìm mệnh đề đúng trong các câu sau đây?

 • Câu 10:

  Mệnh đề nào sau đây đúng?

 • Câu 11:

  Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

 • Câu 12:

  Câu nào sau đây không là mệnh đề?

 • Câu 13:

  Phủ định của mệnh đề "exists xin R,5x-3x^{2}=1" là:

 • Câu 14:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

 • Câu 15:

  Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại