Trắc nghiệm Toán 10 Bài 22 KNTT Online

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 22 KNTT được TaiLieuViet.vn biên soạn và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 KNTT có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học cũng như rèn luyện được kỹ năng làm bài trắc nghiệm. Mời bạn đọc cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 21 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 20 KNTT
 • Câu 1:

  Khái niệm nào sau đây định nghĩa về hypebol?

 • Câu 2:

  Elip (E): frac{x^{2}}{25}+frac{y^{2}}{9}=1 có độ dài trục lớn bằng:

 • Câu 3:

  Cho Hypebol (H) có phương trình chính tắc là frac{x^{2}}{a^{2}}-frac{y^{2}}{b^{2}}=1, với a, b > 0. Khi đó khẳng định nào sau đây đúng?

 • Câu 4:

  Elip (E): 4x^{2}+16y^{2}=1 có độ dài trục lớn bằng:

 • Câu 5:

  Cho elip (E):frac{x^{2}}{25}+frac{y^{2}}{9}=1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

 • Câu 6:

  Elip (E): frac{x^{2}}{16}+frac{y^{2}}{4}=1 có tiêu cự bằng:

 • Câu 7:

  Cho Hypebol (H) có phương trình chính tắc là frac{x^{2}}{4}-frac{y^{2}}{9}=1, với a, b > 0. Khi đó khẳng định nào sau đây đúng về tỉ số frac{c}{a}?

 • Câu 8:

  Phương trình chính tắc của hypebol có 2a gấp đôi 2b và đi qua điểm M(2; –2) là:

 • Câu 9:

  Cho hypebol (H): frac{x^{2}}{36}+frac{y^{2}}{9}=1. Tỉ số giữa độ dài trục ảo và độ dài trục thực bằng:

 • Câu 10:

  Elip (E): frac{x^{2}}{100}+frac{y^{2}}{64}=1 có độ dài trục bé bằng:

 • Câu 11:

  Cho Hypebol (H) có phương trình chính tắc là frac{x^{2}}{a^{2}}-frac{y^{2}}{b^{2}}=1, với a, b > 0. Khi đó khẳng định nào sau đây sai?

 • Câu 12:

  Elip (E): x^{2}+5y^{2}=25 có độ dài trục lớn bằng:

 • Câu 13:

  Đường thẳng nào là đường chuẩn của parabol y^{2}=frac{3}{2}x

 • Câu 14:

  Cho elip (E): 4x^{2}+9y^{2}=36. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

 • Câu 15:

  Cho elip (E): frac{x^{2}}{169}+frac{y^{2}}{144}=1. Nếu điểm M nằm trên (E) có hoành độ bằng –13 thì độ dài MF1 và MF2 lần lượt là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại