Trắc nghiệm ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất, bậc hai môn Toán lớp 10 tổng hợp các nội dung trọng tâm: hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai, tập xác định của hàm số, tính chẵn lẻ của hàm số, sự biến thiên hàm số, … trong chương trình Đại số môn Toán 10, nhằm giúp các bạn nắm vững kiến thức cơ bản, từ đó vận dụng vào việc giải bài tập. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả!

Tài liệu do TaiLieuViet.vn biên soạn và đăng tải, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại

Trắc nghiệm ôn tập chương 2

Câu 1: Cho hàm số y=x^2+2x đồng biến trên khoảng:

A. mathbb{R}

B. (-1;+infty )

mathrm{C} cdot mathbb{R} backslash{0}

D. (-infty ; -1)

Câu 2: Cho hàm số  f(x)=left{ begin{matrix}

5(x-2) \

sqrt{{{x}^{2}}-1} \

end{matrix} right.text{ }begin{matrix}

-1le x<1 \

xge 1 \

end{matrix}$. Giá trị f(2) và f(0) lần lượt là:

A. sqrt{3} , 10

B. 10 ; - sqrt{3}

C. sqrt{3} ; -10

D. - sqrt{3} ; -10

Câu 3: Đường thẳng d : (m-2) x +my = - 6 luôn đi qua điểm:

A.(3;-3)

B. (3 ; 1)

C. (2 ; 1)

D. (1 ;-5)

Câu 4: Tập xác định của hàm số y=frac{sqrt{x-2}}{x-3} là:

A. Một kết quả khác

B. x neq 3

C. xge 2

D. xin [2;3)cup (3;+infty )

Câu 5: Hàm số nào trong các hàm số sau là hàm số lẻ:

A. y=1-3 x+x^{3}

B. y=|x-2|+|x+2|

C. y=frac{1}{{{x}^{4}}-5{{x}^{2}}+7}

D. y=frac{x^{2}+1}{x}

Câu 6: Tập xác định của hàm số y=sqrt{|x-5|} là:

A. [5;+infty )

B. (-infty ;5]

C. mathbb{R}

B. y=sqrt[3]{2-3 x}+sqrt[3]{2+3 x}

C. mathrm{y}=sqrt{1-2 mathrm{x}}

D. y=3 x-x^{3}

Câu 8: Với những giá trị nào của m thì hàm số y = - x ^{3}+3left(mathrm{m}^{2}-1right) mathrm{x}^{2}+3 mathrm{x} là hàm số lẻ:

A.m=1

B. m=-1

C. Một kết quả khác.

D. m=pm 1

Câu 9: Phương trình đường thẳng y=ax+b đi qua 2 điểm Aleft(1;-2right);Bleft(-3;-6right). Thì a và b bằng:

A.a=1;b=-3

B. a=-3;b=1

C. text{a}=1;text{b}=-3

D. a=-1;b=-3

Câu 10: Cho hai đường thẳng {{d}_{1}}:y=2x+3;{{d}_{2}}:y=-2x+5. Tìm khẳng định đúng:

A. d_{1} cắt mathrm{d}_{2}

B. mathrm{d}_{1} vuông góc mathrm{d}_{2}

C. mathrm{d}_{1}

D. d_{1} trùng d_{2}

Đáp án trắc nghiệm ôn tập chương 2

1 – B 2 – C 3 – A 4 – D 5 – D
6 – C 7 – B 8 – D 9 – C 10 – A

Trên đây là câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất, bậc hai TaiLieuViet.vn giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Ngoài ra TaiLieuViet mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Tiếng anh lớp 10, Vật lí lớp 10, Ngữ văn lớp 10,…

Một số tài liệu liên quan: