Trắc nghiệm Toán 10 Bài 24 KNTT Online

TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Toán 10 Bài 24 KNTT để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được TaiLieuViet tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 KNTT có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng theo dõi và làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 23 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 7 KNTT
 • Câu 1:

  Tên 15 học sinh được ghi vào 15 tờ giấy để vào trong hộp. Có bao nhiêu cách chọn tên 4 học sinh để cho đi du lịch

 • Câu 2:

  Một tổ gồm 12 học sinh trong đó có bạn An. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 em đi trực nhật trong đó phải có An

 • Câu 3:

  Cho số tự nhiên n thỏa mãn 3C_{n+1}^{3}-3A_{n}^{2}=52(n-1). Giá trị của n là

 • Câu 4:

  Sau bữa tiệc, mỗi người bắt tay một lần với mỗi người khác trong phòng. Có tất cả 66 lượt bắt tay. Hỏi trong phòng có bao nhiêu người:

 • Câu 5:

  Giả sử ta dùng 5 màu để tô cho 3 nước khác nhau trên bản đồ và không có màu nào được dùng hai lần. Số các cách để chọn những màu cần dùng là:

 • Câu 6:

  Xếp 6 người A, B, C, D, E, F thành một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp nếu A và F đứng đầu và cuối hàng

 • Câu 7:

  Một hoán vị của tập hợp gồm n phần tử là:

 • Câu 8:

  Điểm giống và khác giữa chỉnh hợp và tổ hợp là:

 • Câu 9:

  Lớp 10A có 38 học sinh. Giáo viên muốn chọn 3 bạn học sinh cho 3 vị trí ban cán sự. Hỏi giáo viên có bao nhiêu cách lựa chọn?

 • Câu 10:

  Nếu A_{n}^{2}=110 Giá trị của n là

 • Câu 11:

  Một hội đồng gồm 2 giáo viên và 3 học sinh được chọn từ một nhóm 5 giáo viên và 6 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

 • Câu 12:

  Xếp ngẫu nhiên 3 bạn nam và 3 bạn nữ ngồi vào sáu ghế kê theo hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho 3 bạn nam ngồi cạnh nhau?

 • Câu 13:

  Biết rằng A_{n}^{2}-C_{n+1}^{n-1}=4n+6 (n ∈ℕ, n ≥ 2). Giá trị của n là

 • Câu 14:

  Có bao nhiêu cách xếp 5 người thành một hàng dọc

 • Câu 15:

  Một đa giác đều có số đường chéo gấp đôi số cạnh. Hỏi đa giác đó có bao nhiêu cạnh?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại