Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 7 KNTT Online

TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 7 KNTT. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Trắc nghiệm Toán 10 Bài tập cuối chương 7 KNTT được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học. Mời bạn đọc cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 22 KNTT
 • Trắc nghiệm Toán 10 Bài 21 KNTT
 • Câu 1:

  Cho đường tròn (C): (x – 1)2 + (y + 2)2 = 2 . Viết phương trình tiếp tuyến d của (C) biết đường d song song với đường thẳng d’: x + y + 3 = 0.

 • Câu 2:

  Một anten gương đơn hình parabol có phương trình y2 = 20x. Ống thu của anten được đặt tại tiêu điểm của nó. Ta sẽ đặt ống thu tại điểm có tọa độ là:

 • Câu 3:

  Phương trình chính tắc của elip có một tiêu điểm F1(-sqrt{3};0) và đi qua điểm M(1;frac{sqrt{3}}{2}) là:

 • Câu 4:

  Điểm nằm trên đường thẳng ∆: 2x + y – 1 = 0 và có khoảng cách đến (d): 4x + 3y – 10 = 0 bằng 2 là:

 • Câu 5:

  Cho đường thẳng d có phương trình:left{begin{matrix}x=2+3t\ y=-3-tend{matrix}right.. Một vectơ chỉ phương của d có tọa độ là:

 • Câu 6:

  Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0; 0) và điểm M(a; b)?

 • Câu 7:

  Cho đường tròn (C): (x – 2)2 + (y + 4)2 = 25 , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d: 3x – 4y + 5 = 0. Phương trình tiếp tuyến của (C) là:

 • Câu 8:

  Đường tròn (C) có tâm I thuộc đường thẳng d: x + 3y + 8 = 0, đi qua điểm A(–2; 1) và tiếp xúc với đường thẳng ∆: 3x – 4y + 10 = 0. Phương trình đường tròn (C) là:

 • Câu 9:

  Cho (d): left{begin{matrix}x=2+3t\ y=3+tend{matrix}right.. Hỏi có bao nhiêu điểm M ∈ (d) cách A(9; 1) một đoạn bằng 5?

 • Câu 10:

  Viết phương trình chính tắc của Elip có độ dài trục lớn bằng 10 và tiêu cự bằng 8.

 • Câu 11:

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1; 2);B(0; 3) và C(4; 0). Chiều cao của tam giác kẻ từ đỉnh A bằng:

 • Câu 12:

  Elip có tỉ số giữa độ dài trục nhỏ và tiêu cự bằng sqrt{2}, tổng bình phương độ dài trục lớn và tiêu cự bằng 64. Phương trình chính tắc của elip là:

 • Câu 13:

  Tọa độ điểm A thuộc parabol (P): y2 = 32x và đường thẳng ∆: 2x – 3y + 4 = 0 là:

 • Câu 14:

  Phương trình đường thẳng ∆ đi qua A(–3; 4) và vuông góc với đường thẳng d: 3x + 4y – 12 = 0 là:

 • Câu 15:

  Góc giữa 2 đường thẳng có thể có số đo nào sau đây?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại