Giải Toán lớp 6 trang 95, 96 Luyện tập chung Kết nối tri thức bao gồm hướng dẫn giải chi tiết cho các bài tập trong SGK Toán 6 trang 96 tập 1, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống phần hình học.

Bài 4.23 trang 96 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

a) Vẽ hình vuông có cạnh 5 cm.

b) Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 2 cm.

c) Vẽ tam giác đều có cạnh 3 cm.

Đáp án chi tiết bài tập

Vẽ lần lượt các hình như sau:

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức trang 96

  • Vẽ hình vuông có cạnh 5 cm.

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Xác định điểm D trên đường thẳng đó sao cho AD = 5 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Xác định điểm C trên đường thẳng đó sao cho BC = 5 cm.

Bước 4. Nối C với D ta được hình vuông ABCD

  • Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 2 cm.

Vẽ hình chữ nhật ABCD có một cạnh bằng 4 cm, một cạnh bằng 2 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = 2 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 2 cm.

Bước 4. Nối D với C ta được hình chữ nhật ABCD.

Bài 4.24 trang 96 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Cho hình thoi MPNQ như hình dưới với MN = 8 cm; PQ = 6 cm

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức

a) Tính diện tích hình thoi MPNQ

b) Biết MP = 5 cm, tính chu vi của hình thoi MPNQ

Đáp án chi tiết bài tập

a. Diện tích hình thoi MPNQ là: frac{1}{2}.left( {MN + PQ} right) = frac{1}{2}.8.6 = 24left( {c{m^2}} right)

b. Chu vi hình thoi MPNQ là: 4. MP = 4. 5 = 20 (cm)

+ Diện tích hình thoi MPNQ là 24 cm2

+ Chu vi hình thoi MPNQ là 20 cm.

>> Tham khảo thêm cách giải: Cho hình thoi MPNQ … 

Bài 4.25 trang 96 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Một mảnh giấy hình chữ nhật có diện tích 96 cm2. Một cạnh có độ dài 12 cm. Tính chu vi của mảnh giấy đó.

Đáp án chi tiết bài tập

Chiều dài cạnh còn lại của mảnh giấy hình chữ nhật là: 96 : 12 = 8 (cm)

Chu vi của mảnh giấy là: 2.(8 + 12) = 40 (cm)

Đáp số: 40 cm

>> Tham khảo thêm cách giải: Một mảnh giấy hình chữ nhật có …  

Bài 4.26 trang 96 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Một mảnh vườn hình vuông cạnh 20 m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2m thuộc đất của vườn. Phần đất còn lại để trồng trọt. Tính diện tích trồng trọt của mảnh vườn.

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Đáp án chi tiết bài tập

Phần còn lại để trồng trọt là hình vuông có cạnh: 20 – 2 – 2 = 16 (m)

Diện tích trồng trọt của mảnh vườn là: 16.16 = 256 (m2)

Đáp số:  256 (m2)

>> Tham khảo thêm cách giải: Một mảnh vườn hình vuông cạnh 20 m …

Bài 4.27 trang 96 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m. Chiều rộng bằng frac35 chiều dài. Người ta làm hai lối đi rộng 1 m như hình vẽ. Phần đất còn lại dùng để trồng cây. Tính diện tích đất dùng để trồng cây.

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Đáp án chi tiết bài tập

Chiều rộng của mảnh vườn là: 25. frac35 = 15 (m)

Nhìn vào hình vẽ ta thấy diện tích đất trồng cây là 4 mảnh đất hình chữ nhật nhỏ có kích thước như nhau.

Chiều dài của các mảnh đất đó là: (25 – 1) : 2 = 12 (m)

Chiều rộng của các mảnh đất đó là: (15 – 1) : 2 = 7 (m)

Vậy diện tích đất để trồng cây là: 4.7.12 = 336 (m2)

Đáp số: 336 (m2)

>> Tham khảo thêm cách giải: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m …

——————————-

Mời các bạn xem toàn bộ lời giải SGK Toán 6 KNTT tại Giải Toán 6 Kết nối tri thức trên TaiLieuViet nhé. Ngoài ra các bạn có thể luyện tập thêm Trắc nghiệm Toán 6 KNTT để củng cố và nâng cao kiến thức được học.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 trang 97 Bài tập cuối chương 4 Kết nối tri thức