Toán lớp 6 bài 20 Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống phần hình học.

1. Chu vi, diện tích của hình vuông, hình chữ nhật, hình thang

Luyện tập 1 trang 91 Toán lớp 6 tập 1

1. Một người thợ phải làm các khung thép hình chữ nhật có chiều dài 35 cm, chiều rộng 30 cm để làm đai cho cột bê tông cốt thép. Nếu dùng 260 m dây thép thì người đó sẽ làm được bao nhiêu khung thép như vậy?

Luyện tập 1 trang 91 Toán 6 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

2. Một chiếc bàn khung thép được thiết kế như hình bên. Mặt bàn là hình thang cân có hai đáy lần lượt là 1 200 mm, 600 mm và cạnh bên 600 mm. Chiều cao bàn là 730 mm. Hỏi làm một chiếc khung bàn nói trên cần bao nhiêu mét thép (coi mối hàn không đáng kể)?

Luyện tập 1 trang 91 Toán 6 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

3. Một thửa ruộng có dạng như hình bên. Nếu trên mỗi mét vuông thu hoạch được 0,8 kg thóc thì thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc?

Luyện tập 1 trang 91 Toán 6 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn trả lời chi tiết câu hỏi

1. Đổi 260m = 26 000cm

Chu vi một khung thép hình chữ nhật là: (35 + 30). 2 = 130 (cm)

Nếu dùng 260m hay chính là 26 000 cm dây thép thì sẽ làm được số khung thép:

26 000 : 130 = 200 (khung)

Vậy nếu dùng 260m dây thép thì sẽ làm được 200 khung thép.

2. Do mặt bàn là hình thang cân nên có hai cạnh bên đều bằng 600mm

Chu vi mặt bàn hình thang cân là: 600 + 1 200 + 600. 2 = 3 000(mm)

Chiều dài bốn chân bàn là: 730. 4 = 2 920 (mm)

Để làm một chiếc khung bàn cần lượng thép là: 3 000 + 2 920 = 5 920(mm)

Đổi 5 920 mm = 5, 92m

Vậy để làm một chiếc khung bàn cần 5,92m thép.

3. Thửa ruộng gồm 2 phần: một phần hình chữ nhật và một phần hình thang cân

Diện tích phần thửa ruộng hình thang là: (50 + 30). 10 : 2 = 400 (m2)

Diện tích phần thửa ruộng hình chữ nhật là: 15. 50 = 750 (m2)

Thử thách nhỏ trang 91 Toán lớp 6 Tập 1:

Một chiếc móc treo quần áo có dạng hình thang cân (hình bên) được làm từ đoạn dây nhôm dài 60 cm. Phần hình thang cân có đáy nhỏ 15 cm, đáy lớn 25 cm, cạnh bên 7 cm. Hỏi phần còn lại làm móc treo có độ dài bao nhiêu (bỏ qua mối nối)?

Thử thách nhỏ trang 91 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Hướng dẫn trả lời chi tiết câu hỏi

Chu vi hình thang cân là:

15 + 25 + 7. 2 = 54 (cm)

Độ dài phần còn lại làm móc treo là:

60 – 54 = 6 (cm)

Vậy phần còn lại làm móc treo có độ dài 6cm.

2. Chu vi, diện tích của hình bình hành, hình thoi

Hoạt động 1 trang 92 Toán lớp 6 Tập 1:

Vẽ hình bình hành trên giấy kẻ ô vuông rồi cắt, ghép thành hình chữ nhật

Hoạt động 1 trang 92 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Hướng dẫn trả lời chi tiết câu hỏi

Thực hành cắt trên giấy như hình vẽ trên.

Hoạt động 2 trang 92 Toán lớp 6 Tập 1:

Từ HĐ 1 ta thấy độ dài cạnh, chiều cao tương ứng của hình bình hành bằng với chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật.

Từ đó thấy được diện tích của hình bình hành bằng diện tích của hình chữ nhật.

Luyện tập 2 trang 93 Toán lớp 6 tập 1

Trên một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 10m, người ta phân chia khu vực để trồng hoa, trồng cỏ như hình bên. Hoa sẽ được trồng ở trong khu vực hình bình hành AMCN, cỏ sẽ trồng ở phần đất còn lại. Tiền công để trả cho mỗi mét vuông trồng hoa là 50 000 đồng, trồng cỏ là 40 000 đồng. Tính số tiền công cần chi trả để trồng hoa và cỏ.

Toán lớp 6 bài 20

Hướng dẫn trả lời chi tiết câu hỏi

Quan sát hình vẽ ta thấy:

Hình bình hành AMCN chiều cao tương ứng của cạnh AN là MN và MN = AB = 10m

=> Diện tích hình bình hành AMCN là: 6. 10 = 60 (m2)

=> Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 10. 12 = 120 (m2)

Phần diện tích còn lại để trồng cỏ là: 120 – 60 = 60 (m2)

Số tiền công cần để chi trả trồng cỏ là: 40 000. 60 = 2 400 000 (đồng)

Số tiền công cần để chi trả trồng hoa là: 50 000. 60 = 3 000 000 (đồng)

Số tiền công cần để chi trả trồng hoa và cỏ là: 3 000 000 + 2 400 000 = 5 400 000 (đồng)

Vậy số tiền công cần để chi trả trồng hoa và cỏ là 5 400 000 đồng.

Luyện tập 3 trang 93 Toán lớp 6 tập 1

Trong mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 5 m, người ta trồng hoa hồng trong một mảnh đất hình thoi như hình bên. Nếu mỗi mét vuông trồng 4 cây hoa thì cần bao nhiêu cây hoa để trồng trên mảnh đất hình thoi đó?

Hướng dẫn trả lời chi tiết câu hỏi

Độ dài hai đường chéo hình thoi chính là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật

Diện tích hình thoi là: frac{1}{2}.5.8 = 20left( {c{m^2}} right)

Số cây hoa cần trồng trên mảnh đất hình thoi đó là: 20. 4 = 80 (cây)

Vậy cần trồng trên mảnh đất hình thoi đó 80 cây hoa

Chuyên mục Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm toàn bộ lời giải của các bài tập Toán trong năm học SGK cũng như SBT, Các em học sinh so sánh đối chiếu đáp án của từng bài tại đây.

3. Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 94

Câu 4.16 trang 94 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật ABCD có AB = 4cm, BC = 6cm

Hướng dẫn trả lời chi tiết bài tập

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

2. (AB + BC) = 2. (4 + 6) = 2. 10 = 20 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

AB. BC = 4. 6 = 24( cm2 )

Vậy chu vi hình chữ nhật là 20cm, diện tích của hình chữ nhật là 24 cm2.

>> Tham khảo thêm đáp án: Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật …

Câu 4.17 trang 94 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Hình thoi MNPQ có cạnh MN = 6 cm. Tính chu vi hình thoi MNPQ.

Hướng dẫn trả lời chi tiết bài tập

Chu vi hình thoi MNPQ là: 4.MN = 4.6 = 24 (cm)

Câu 4.18 trang 94 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10 m như hình dưới, cổng vào có độ rộng bằng frac13 chiều dài, phần còn lại là hàng rào. Hỏi hàng rào của khu vườn dài bao nhiêu mét?

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức bài 20

Hướng dẫn trả lời chi tiết bài tập

Chu vi của khu vườn hình chữ nhật là: 2.(10 + 15) = 50 (m)

Chiều dài của cổng vào là: 15. frac13 = 5 (m)

Vậy chiều dài của hàng rào là: 50 – 5 = 45 (m)

>> Tham khảo thêm đáp án: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m …

Câu 4.19 trang 94 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Một mảnh vườn hình thang có kích thước như hình dưới. Biết năng suất lúa là 0,8 kg/m2.

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức bài 20

a) Tính diện tích mảnh ruộng

b) Hỏi mảnh ruộng cho sản lượng là bao nhiêu kilôgam thóc?

Hướng dẫn trả lời chi tiết bài tập

a) Diện tích mảnh ruộng là:

frac{(15+25) cdot 10}{2}=200(m2)

b) Sản lượng của mảnh ruộng là:

200.0,8 = 160 (kg)

Câu 4.20 trang 94 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Mặt sàn của một ngôi nhà được thiết kế như hình dưới (đơn vị m). Hãy tính diện tích mặt sàn.

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức bài 20

Hướng dẫn trả lời chi tiết bài tập

Mặt sàn ngôi nhà đó là hình chữ nhật được tạo bởi 4 hình chữ nhật nhỏ.

Chiều dài của mặt sàn ngôi nhà là: 8 + 6 = 14 (m)

Chiều rộng của mặt sàn ngôi nhà là: 6 + 2 = 8 (m)

Vậy diện tích mặt sàn là: 14.8 = 112 (m2)

Câu 4.21 trang 94 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Tính diện tích mảnh đất hình thang ABCD như hình dưới, biết AB = 10 m; DC = 25 m và hình chữ nhật ABED có diện tích là 150 m2

Giải Toán lớp 6 bài 20 Kết nối tri thức
Hướng dẫn trả lời chi tiết bài tập

Chiều dài của đoạn AD là:

150 : 10 = 15 (m)

Diện tích mảnh đất là:

frac{1}{2} cdot mathrm{AD} cdot(mathrm{AB}+mathrm{DC})=frac{1}{2} cdot 15 cdot(10+25)=262,5 (m2)

>> Tham khảo thêm đáp án: Tính diện tích mảnh đất hình thang ABCD …

Câu 4.22 trang 94 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Một gia đình dự định mua gạch men loại hình vuông cạnh 30 cm để lát nền của căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng 3 m, chiều dài 9 m. Tính số viên gạch cần lát căn phòng đó.

Hướng dẫn trả lời chi tiết bài tập

Đổi 30 cm = 0,3 m

Diện tích một viên gạch men là: 0,32 = 0,09 (m2)

Diện tích căn phòng là: 3.9 = 27 (m2)

Vậy số viên gạch cần dùng là: 27 : 0,09 = 300 (viên)

>> Tham khảo thêm đáp án: Một gia đình dự định mua gạch men loại …

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 trang 95, 96 Luyện tập chung Kết nối tri thức 

Mời các bạn xem toàn bộ lời giải SGK Toán 6 KNTT tại Giải Toán 6 Kết nối tri thức trên TaiLieuViet nhé. Ngoài ra các bạn có thể luyện tập thêm Trắc nghiệm Toán 6 KNTT để củng cố và nâng cao kiến thức được học.