Để giúp các em học sinh củng cố kiến thức được học trong chương 6 Toán 6 Phân số, TaiLieuViet gửi tới các bạn Giải Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 6 trang 27 Kết nối tri thức. Có đáp án chi tiết cho từng bài tập. Lời giải sau đây giúp các em học sinh hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học chương trình Toán 6 KNTT tập 2 chương 6. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 25, 26 Kết nối tri thức

Chuyên mục Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ, chi tiết cả năm học cho các bạn cùng tham khảo, so sánh đối chiếu với bài làm của mình.

Toán lớp 6 tập 2 trang 27 bài 6.44

Thay số thích hợp vào dấu “?”.

frac{-10}{16}=frac{?}{56}=frac{-20}{?}=frac{50}{?}

Đáp án

Ta có: frac{{ - 10}}{{16}} = frac{{ - 10:2}}{{16:2}} = frac{{ - 5}}{8}

Khi đó viết lại phép tính ta được:

frac{{ - 5}}{8} = frac{?}{{56}} = frac{{ - 20}}{?} = frac{{50}}{?}

Xét frac{{ - 5}}{8} = frac{?}{{56}} ta có:

56 = 8 . 7

Suy ra thừa số phụ bằng 7

Tử số là -5 . 7 = 35

Vậy thay dấu “?” bằng 35

Xét frac{{ - 5}}{8} = frac{{ - 20}}{?} ta có:

-20 = -5 . 4

Suy ra thừa số phụ là 4

Mẫu số là: 8 . 4 = 32

Vậy thay dấu “?” bằng 32

Xét frac{{ - 5}}{8} = frac{{50}}{?} ta có: 50 = (-5) . (-10)

Suy ra thừa số phụ là -10

Mẫu số là: 8 . (-10) = -80

Vậy thay dấu “?” bằng -80

Vậy hoàn thiện kết quả ta có:

frac{-10}{16}=frac{-35}{56}=frac{-20}{-32}=frac{50}{80}

Toán lớp 6 tập 2 trang 27 bài 6.45

Tính một cách hợp lí:

a. A=frac{-3}{14}+frac{2}{13}+frac{-25}{14}+frac{-15}{13};

b. B=frac{5}{3}.frac{7}{25}+frac{5}{3}.frac{21}{25}-frac{5}{3}.frac{7}{25}.

Đáp án

a. A=frac{-3}{14}+frac{2}{13}+frac{-25}{14}+frac{-15}{13}

B=frac{5}{3}.(frac{7}{25}+frac{21}{25}-frac{7}{25})

B=frac{5}{3}.frac{21}{25}=frac{7}{5}.

Toán lớp 6 tập 2 trang 27 bài 6.46

Mẹ mua cho Mai một hộp sữa tươi loại 1000 ml. Ngày đầu Mai uống frac{1}{5} hộp; ngày tiếp theo Mai uống tiếp frac{1}{4}. Hỏi:

a. Sau hai ngày hộp sữa tươi còn lại bao nhiêu phần?

b. Tính lượng sữa tươi còn lại sau hai ngày.

Đáp án

a. Sau hai ngày hộp sữa tươi còn lại số phần là: 1-frac{1}{5}-frac{1}{4}=frac{11}{20} (phần)

b. Lượng sữa tươi còn lại sau hai ngày là: 1000.frac{11}{20}=550(ml)

Vậy sau hai ngày hộp sữa còn lại 550 ml chiếm frac{{11}}{{20}} phần hộp sữa

Toán lớp 6 tập 2 trang 27 bài 6.47

Một bác nông dân thu hoạch và mang cà chua ra chợ bán. Bác đã bán được 20 kg, tức là frac{2}{5} số cà chua. Hỏi bác nông dân đã mang bao nhiêu kilogam cà chua ra chợ bán?

Đáp án

Bác nông dân đã mang số kilogam cà chua ra chợ bán là:

20:frac{2}{5}=50(kg)

Vậy bác nông dân đã mang 50 kilôgam cà chua ra chợ bán.

Toán lớp 6 tập 2 trang 27 bài 6.48

Con người ngủ khoảng 8 giờ mỗi ngày. Nếu trung bình một năm có 365frac{1}{4} ngày, hãy cho biết số ngày ngủ trung bình mỗi năm của con người?

Đáp án

Đổi: 365frac{1}{4} (ngày)

Mỗi năm trung bình con người ngủ số giờ là:

frac{{1461}}{4}.8 = frac{{1461.8}}{4} = frac{{1461.2.4}}{4} = 1461.2 = 2922 (giờ)

Khi đó mỗi năm số ngày ngủ trung bình của con người là:

2922:24 = frac{{2922}}{{24}} = frac{{2922:6}}{{24:6}} = frac{{487}}{6} (ngày)

Vậy số ngày ngủ trung bình mỗi năm của con người là frac{{487}}{6} ngày

Toán lớp 6 tập 2 trang 27 bài 6.49

Các phân số sau được sắp xếp theo một quy luật, hãy quy đồng mẫu các phân số để tìm quy luật, rồi viết hai phân số liên tiếp.

frac{1}{8},frac{1}{20},frac{-1}{40},frac{-1}{10},…,…

Đáp án

Quy đồng ta được: frac{5}{40},frac{2}{40},frac{-1}{40},frac{-4}{40}

=> Rút ra quy luật số sau kém số trước 3 đơn vị nên ta điền tiếp được là:

frac{5}{40},frac{2}{40},frac{-1}{40},frac{-4}{40}.

Toán lớp 6 tập 2 trang 27 bài 6.50

Trong hình dưới đây, cân đang ở vị trí thăng bằng.

Giải Toán 6 KNTT

Đố em biết một viên gạch cân nặng bao nhiêu kg?

Đáp án

Vì cân thăng bằng, nên phần nặng 1 kg là:

1 – frac{3}{5} = frac{2}{5}(viên gạch)

Khối lượng của viên gạch là:

1 : frac{2}{5} = frac{5}{2}(kg)

Vậy: viên gạch nặng frac{5}{2} kg

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 28 Số thập phân Kết nối tri thức

Trên đây, TaiLieuViet đã gửi tới các bạn Giải Toán lớp 6 trang 27 Bài tập cuối chương 6 Kết nối tri thức. Để xem thêm lời giải những bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Giải Toán 6 KNTT trên TaiLieuViet nhé. Chuyên mục tổng hợp lời giải theo từng đơn vị bài học, giúp các em luyện giải Toán 6 hiệu quả. Chúc các em học tốt.

Ngoài lời giải Toán 6 KNTT Ôn tập chương 6 trên đây. Các em học sinh tham khảo Toán lớp 6 Cánh Diều Toán lớp 6Chân Trời Sáng Tạo có lời giải chi tiết cho từng bài học trên lớp để các em học sinh tham khảo chuẩn bị cho chương trình sách mới. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.