Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

Trắc nghiệm Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học và Toán 6 Chương 2: Số nguyên.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Toán lớp 6 bài 17 Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên
 • Câu 1.

  Tìm ba bội của 5.

 • Câu 2.

  Ước nguyên dương của 5 là:

 • Câu 3.

  Kết quả của phép tính: [(-9).(-9).(-9) + 9 3 ] : 810

 • Câu 4.

  So sánh hai biểu thức sau: X = (9 876 – 6 789).(9 876 + 6 789) và Y = – 134.

 • Câu 5.

  Tìm số nguyên x, biết: (- 24).x = – 120;

 • Câu 6.

  Tập hợp tất cả các bội của 7 có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 50 là:

 • Câu 7.

  Nhiệt độ đầu tuần tại một trạm nghiên cứu ở Nam Cực là -250 C. Sau 7 ngày nhiệt độ tại đây là -390 C. Hỏi trung bình mỗi ngày nhiệt độ thay đổi bao nhiêu độ C?

 • Câu 8.

  Bạn Nam có một bộ sưu tập gồm 169 quyển truyện khác nhau và muốn tặng bạn bè, biết không có hai bạn nào nhận được số quyển truyện bằng nhau. Bạn Nam có thể tặng được nhiều nhất cho bao nhiêu bạn?

 • Câu 9.

  Tìm các số nguyên dương x, sao cho: x chia hết cho 18

 • Câu 10.

  Một công ty cơ khí sản xuất đồ dùng dân dụng đã đề xuất chế độ thưởng phạt như bảng sau:

  Loại sản phẩm

  Mức thưởng/phạt cho 1 sản phẩm

  A

  Thưởng 100 000 đồng

  B

  Thưởng 50 000 đồng

  C

  Phạt 30 000 đồng

  D

  Phạt 70 000 đồng

  Bác Toàn làm được 40 sản phẩm loại A, 35 sản phẩm loại B, 15 sản phẩm loại C và 10 sản phẩm loại D. Vậy bác Toàn được thưởng hay phạt trung bình bao nhiêu tiền trên mỗi sản phẩm.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại