Bài 9 Dấu hiệu chia hết

Trắc nghiệm Bài 9: Dấu hiệu chia hết có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Toán lớp 6 bài 9 Dấu hiệu chia hết
 • Giải SBT Toán 6 bài 9: Dấu hiệu chia hết
 • Câu 1

  Trong các khẳng định cho sau, khẳng định nào đúng?

 • Câu 2.

  Trong các số: 10346; 550; 205; 187731;  123500. Có bao nhiêu số chia hết cho 5.

 • Câu 3.

  Từ ba trong bốn số 8, 2, 3, 0 hãy ghép thành số có ba chữ số khác nhau là số lớn nhất chia hết cho 2 và 5

 • Câu 4.

  Phát biểu nào dưới đây là đúng?

 • Câu 5.

  Trong các số sau số nào chia hết cho 3: 214, 428; 2022; 2023

 • Câu 6.

  Dùng ba chữ số 3; 0; 5 ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 5. Số các chữ số có thể tạo thành là:

 • Câu 7.

  Từ các chữ số 5; 0; 4; 2. Viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho mỗi số đó chia hết cho 3.

 • Câu 8.

  Cho năm số 0; 1; 3; 5; 7. Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau chia hết cho 3 được lập từ các số trên là:

 • Câu 9.

  Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết phát biểu nào là đúng.

 • Câu 10

  Trong các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

  I) Số có chữ số tận cùng là 4 thì chia hết cho 2.

  II) Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng là 4.

  III) Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là 0.

  IV) Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là 5.

 • Câu 11.

  Trong các số 343; 310; 2457, 231 số nào chia hết cho 9

 • Câu 12.

  Cho số 12a. Ta có thể thay a bởi bao nhiêu chữ số để số 12a chia hết cho 3.

 • Câu 13

  Tìm x, y để số 3x5y vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 9

 • Câu 14

  Có 162 học sinh tham gia chương trình đào tạo bóng đá, được chia thành các đội. Mỗi đội cần có 9 học sinh. Nhận xét nào dưới đây là đúng.

 • Câu 15.

  Trên một bờ đất dài 108m, một bác nông dân có kế hoạch trồng một số cây dừa thành một hàng sao cho hai cây cách đều nhau là 9m và luôn có cây ở vị trí đầu và cuối của bờ đất. Hỏi bác nông dân có trồng được như vậy không? Nếu được, bác cần bao nhiêu cây dừa để trồng?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại