Toán lớp 6 bài 25 Phép cộng và phép trừ phân số tập 2 trang 18 Chương 6 bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới. Các lời giải dưới đây giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

>> Bài trước: Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 13 Kết nối tri thức 

Luyện tập 1 trang 16 Toán lớp 6 tập 2

Tính

a) frac{{ - 7}}{{12}} + frac{5}{{12}}

b) frac{{ - 8}}{{11}} + frac{{ - 19}}{{11}}

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) frac{{ - 7}}{{12}} + frac{5}{{12}}

b) frac{{ - 8}}{{11}} + frac{{ - 19}}{{11}}

Luyện tập 2 trang 16 Toán lớp 6 tập 2

Tính frac{{ - 5}}{8} + frac{{ - 7}}{{20}}

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

frac{{ - 5}}{8} + frac{{ - 7}}{{20}}

= frac{{ - 5.5}}{{8.5}} + frac{{ - 7.2}}{{20.2}} —-> Quy đồng mẫu số

= frac{{ - 25}}{{40}} + frac{{ - 14}}{{40}} = frac{{ - 25 + left( { - 14} right)}}{{40}} —-> Cộng hai phân số cùng mẫu số

= frac{{ - 39}}{{40}}

Luyện tập 3 trang 16 Toán lớp 6 tập 2

Tìm số đối của các phân số sau:

frac{1}{3};frac{{ - 1}}{3};frac{{ - 4}}{5}

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

frac{1}{3} + left( { - frac{1}{3}} right) = frac{{1 + left( { - 1} right)}}{3} = frac{0}{3} = 0

=> Số đối của phân số frac{1}{3} là số frac{{ - 1}}{3} hoặc số frac{1}{{ - 3}}

left( { - frac{1}{3}} right) + frac{1}{3} = frac{{left( { - 1} right) + 1}}{3} = frac{0}{3} = 0

=> Số đối của phân số - frac{1}{3} là số frac{1}{3}

left( {frac{{ - 4}}{5}} right) + frac{4}{5} = frac{{left( { - 4} right) + 4}}{5} = frac{0}{5} = 0

=> Số đối của phân số frac{{ - 4}}{5} là số frac{4}{5}

Luyện tập 4 trang 17 Toán lớp 6 tập 2

Tính một cách hợp lí:

B = frac{{ - 1}}{9} + frac{8}{7} + frac{{10}}{9} + frac{{ - 29}}{7}

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

B = frac{{ - 1}}{9} + frac{8}{7} + frac{{10}}{9} + frac{{ - 29}}{7}

Luyện tập 5 trang 18 Toán lớp 6 tập 2

Tính:

a) frac{3}{5} - frac{{ - 1}}{3}

b) - 3 - frac{2}{7}

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) frac{3}{5} - frac{{ - 1}}{3}

b) - 3 - frac{2}{7}

Câu 6.21 trang 28 Toán lớp 6 tập 2 kết nối tri thức

Tính

a. frac{-1}{13} +frac{9}{13};

b. frac{-3}{8}+frac{5}{12}.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a. frac{-1}{13} +frac{9}{13};

b. frac{-3}{8}+frac{5}{12}.

Câu 6.22 trang 28 Toán lớp 6 tập 2 kết nối tri thức

Tìm số đối của các phân số sau:

frac{-3}{7};frac{6}{13};frac{4}{-3}

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Số đối của phân số frac{-3}{7};  là; frac{3}{7}

Số đối của phân số frac{6}{13};  là; frac{-6}{13}

Số đối của phân số frac{4}{-3};  là; frac{4}{3}

Câu 6.23 trang 28 Toán lớp 6 tập 2 kết nối tri thức

Tính:

a. frac{-5}{3}-frac{-7}{3};

b. frac{5}{6}-frac{8}{9}.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a. frac{-5}{3}-frac{-7}{3}

b. frac{5}{6}-frac{8}{9}.

Câu 6.24 trang 28 Toán lớp 6 tập 2 kết nối tri thức

Tính một cách hợp lí.

A=(frac{-3}{11})+frac{11}{8}-frac{3}{8}+(frac{-8}{11}).

Gợi ý đáp án:

A=(frac{-3}{11})+frac{11}{8}-frac{3}{8}+(frac{-8}{11})

A=(frac{11}{8}-frac{3}{8})+(frac{-3}{11}+frac{-8}{11})

A=frac{8}{8}+frac{-11}{11}

A=1+-1=0

Câu 6.25 trang 28 Toán lớp 6 tập 2 kết nối tri thức

Chị Chi mới đi làm và nhận được tháng lương đầu tiên.Chị quyết định dùng frac{2}{5} số tiền đó để chi tiêu trong tháng, dành frac{1}{4} số tiền để mua quà biếu bố mẹ. Tìm số phần tiền lương còn lại của chị Chi.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Số phần tiền lương còn lại của chị Chi là:

1-frac{2}{5}-frac{1}{4}=frac{20}{20}-frac{8}{20}-frac{5}{20}=frac{7}{20}(phần)

Câu 6.26 trang 18 Toán lớp 6 tập 2 kết nối tri thức

Mai tự nhẩm tính về thời gian biểu của mình trong một ngày thì thấy: frac{1}{3} thời gian là dành cho việc học ở trường; frac{1}{24} thời gian là dành cho các hoạt dộng ngoại khóa; frac{7}{16} thời gian dành cho hoạt động ăn, ngủ. Còn lại là thời gian dành cho các công việc cá nhân khác. Hỏi:

a) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho việc học ở trường và hoạt động ngoại khóa?

b) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho các công việc cá nhân khác?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Mai đã dành số phần thời gian trong ngày cho việc học ở trường và hoạt động ngoại khóa là:

frac{1}{3}(phần)

b) Mai đã dành số phần thời gian trong ngày cho các công việc cá nhân khác là:

1-frac{3}{8}-frac{7}{16}=frac{16}{16}-frac{6}{16}-frac{7}{16}=frac{3}{16} (phần)

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 26: Phép nhân và phép chia phân số

—————————————

Ngoài lời giải Toán 6 KNTT bài 25 trên đây. Các em học sinh tham khảo Toán lớp 6 Cánh Diều Toán lớp 6Chân Trời Sáng Tạo có lời giải chi tiết cho từng bài học trên lớp để các em học sinh tham khảo chuẩn bị cho chương trình sách mới. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.