Mời các bạn tham khảo Giải Toán lớp 6 bài 4 Phép cộng và phép trừ số tự nhiên Kết nối tri thức được TaiLieuViet tổng hợp biên soạn sau đây. Tài liệu hướng dẫn bạn đọc trả lời các nội dung câu hỏi Sách giáo khoa Toán 6 kết nối tri thức bài 4 giúp các em dễ dàng trả lời câu hỏi, từ đó luyện giải Toán 6 hiệu quả.

 Toán lớp 6 bài 4 Phép cộng và phép trừ số tự nhiên Kết nối tri thức Bài trước:Toán lớp 6 bài 3 Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên Kết nối tri thức

1. Phép cộng số tự nhiên 

Vận dụng 1 trang 15 Toán lớp 6 Tập 1

Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2019 của Đồng Bằng sông Cửu Long ước tính đạt 713 200 ha, giảm 14 500 so với vụ Thu Đông năm 2018 (Theo tổng cục Thống kê năm 2019)

Hãy tính Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long là:

713 200 + 14 500 = 727 700 (ha)

Đáp số: 727 700 ha

Hoạt động 1 trang 15 Toán lớp 6 Tập 1

Cho a = 28; b = 34

a) Tính a + b và b + a

b) So sánh các kết quả nhận được câu a

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

a) a + b = 28 + 34 = 62

b + a = 34 + 28 = 62

b) Kết quả của 2 phép tính ở câu a bằng nhau.

Hoạt động 2 trang 15 Toán lớp 6 Tập 1

Cho a = 17; b = 21; c = 35

a) Tính (a + b) + c và a + (b + c)

b) So sánh các kết quả nhận được câu a

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

a) (a + b) + c = (17 + 21) + 35 = 38 + 35 = 73

a + (b + c) = 17 + (21 + 35) = 17 + 56 = 73

b) Kết quả của 2 phép tính ở câu a bằng nhau.

Luyện tập 1 trang 16 Toán lớp 6 Tập 1

Tính bằng cách hợp lí 117 + 68 + 23 =

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

117 + 68 + 23 = 117 + 23 + 68 (tính chất giao hoán)

= (117 + 23) + 68 (tính chất kết hợp)

= 140 + 68

= 208

2. Phép trừ số tự nhiên

Luyện tập 2 trang 16 Toán lớp 6 Tập 1

Tính 865 279 – 45 027

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Vì 865 279 > 45 027 nên phép trừ được thực hiện

Đặt tính rồi tính:

Tính 865 279 – 45 027 đặt tính rồi tính

Vậy: 865 279 – 45 027 = 820 252.

Vận dụng 2 trang 16 Toán lớp 6 tập 1

Tổng số tiền Mai đã mua là:

18 000 + 21 000 + 30 000 = 69 000 (đồng)

Số tiền Mai được trả lại là:

100 000 – 69 000 = 31 000 (đồng)

Đáp số: 31 000 đồng

3. Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức Bài 4

Câu 1.17 trang 16 Toán lớp 6 tập 1

Tính:

a) 63 548 + 19 256

b) 129 107 + 34 693

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

a) Đặt tính rồi tính:

Phép cộng trừ số tự nhiên

Vậy 63 548 + 19 256 = 82 804.

b) Đặt tính rồi tính:

Phép cộng trừ số tự nhiên

Vậy 129 107 – 34 693 = 94 414.

Câu 1.18 trang 16 Toán lớp 6 tập 1

Thay “?” bằng số thích hợp:

? + 2 895 = 2 895 + 6 789

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng ta có:

? + 2 895 = 2 895 + 6 789. Suy ra “?” có giá trị 6 789

Câu 1.19 trang 16 Toán lớp 6 tập 1

Tìm số tự nhiên x thỏa mãn:

a) 7 + x = 362

b) 25 – x = 15

c) x – 56 = 4

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

a) Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

b) Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu

c) Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

a) 7 + x = 362

⇔ x = 362 – 7

⇔ x = 355

b) 25 – x = 15

⇔ x = 25 – 15

⇔ x = 10

c) x – 56 = 4

⇔ x = 56 + 4

⇔ x = 60

Câu 1.20 trang 16 Toán lớp 6 tập 1

Dân số Việt Nam năm 2019 là 96 462 106 người. Năm 2020, dân số Việt Nam tăng 876 473 người so với năm 2019. Tính dân số Việt Nam năm 2020. (Theo danso.org)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Dân số Việt Nam năm 2020 là:

96 462 106 + 876 473 = 97 338 579 (người)

Đáp số: 97 338 579 người

Câu 1.21 trang 16 Toán lớp 6 tập 1

Nhà ga số 1 và nhà ga số 2 của một sân bay có thể tiếp nhận tương ứng khoảng 6 526 300 và 3 514 500 lượt hành khách mỗi năm. Nhờ đưa vào sử dụng nhà ga số 3 mà mỗi năm sân bay này có thể tiếp nhận được khoảng 22 851 200 lượt hành khách. Hãy tính số lượt hành khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận mỗi năm.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Tổng số lượt hành khách mà nhà ga số 1 và số 2 có thể tiếp nhận mỗi năm là:

6 526 300 + 3 514 500 = 10 040 800 (lượt)

Số lượt hành khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận mỗi năm là:

22 851 200 – 10 040 800 = 12 810 400 (lượt)

Đáp số: 12 810 400 lượt hành khách

>> Tham khảo thêm: Nhà ga số 1 và nhà ga số 2 của một sân bay có thể tiếp nhận

Câu 1.22 trang 16 Toán lớp 6 tập 1

Tính một cách hợp lí:

a) 285 + 470 + 115 + 230

b) 571 + 216 + 129 + 124

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

a) 285 + 470 + 115 + 230

= (285 + 115) + (470 + 230)

= 400 + 700

= 1 100

b) 571 + 216 + 129 + 124

= (571 + 129) + (216 + 124)

= 700 + 340

= 1 040

 Toán lớp 6 bài 4 Phép cộng và phép trừ số tự nhiên Kết nối tri thức Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 5 Phép nhân và phép chia số tự nhiên Kết nối tri thức 

4. Trắc nghiệm bài 4 Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

Ngoài luyện giải Toán 6 trong SGK, các em học sinh có thể luyện tập thêm dưới dạng trắc nghiệm. Nội dung trắc nghiệm Toán 6 sẽ giúp các em củng cố nội dung lý thuyết, cũng như kĩ năng làm bài tập phép cộng và phép trừ số tự nhiên. Bộ câu hỏi được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong, mời các em luyện tập nhé:

——————————————————-

Để xem thêm lời giải các bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Giải Toán 6 Kết nối tri thức trên TaiLieuViet nhé. Chuyên mục tổng hợp lời giải theo từng bài học, giúp các em luyện giải Toán 6 hiệu quả. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Toán 6 KNTT trên TaiLieuViet cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6 và Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.