Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 13 Kết nối tri thức Tập 2 Chương 6 bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương

Câu 6.14 trang 13 Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức

Quy đồng mẫu các phân số sau:

frac{5}{7} ;frac{-3}{21}; frac{-8}{15}

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: BCNN (7,21,15 ) = 105

frac{5}{7}=frac{75}{105}

frac{-3}{21}=frac{-15}{105}

frac{-8}{15}=frac{-56}{105}

Câu 6.15 trang 13 Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức

Tính đến hết ngày 31-12-2019, tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc là khoảng 14 600 000 hecta, trong đó diện tích rừng tự nhiên khoảng 10 300 000 hecta, còn lại là diện tích rừng trồng. Hỏi diện tích rừng trồng chiếm bao nhiêu phần của tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc?

(Theo nongnghiep.vn)

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Diện tích trồng rừng là: 14 600 000 – 10 300 000 = 4 300 000 (hecta)

Diện tích trồng rừng chiếm số phần của tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc là:

frac{4 300 000}{14 600 000}=frac{43}{146} (phần)

Câu 6.16 trang 13 Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức

Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các phân số bằng nhau:

a. frac{20}{30}frac{30}{45}

b. frac{-25}{35}frac{-55}{77}

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a. Ta có:

frac{20}{30}

frac{30}{45}

Nên frac{20}{30}

b. Ta có:

frac{-25}{35}

frac{-55}{77}

Nên frac{-25}{35}

Câu 6.17 trang 13 Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức

Tìm phân số lớn hơn 1 trong các phân số sau rồi viết chúng dưới dạng hỗn số.

frac{15}{8};frac{47}{4};frac{-3}{7}

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

frac{15}{8}=1frac{7}{8}>1

frac{47}{4}=11frac{3}{4}>1

Câu 6.18 trang 13 Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức

Viết các hỗn số 4frac{1}{13};2frac{2}{5} dưới dạng phân số.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

4frac{1}{13}=frac{53}{12}

2frac{2}{5}=frac{12}{5}

Câu 6.19 trang 13 Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức

Ta có:

− 6.60 = 30. x

x=frac{−6.60}{30}

x = − 12

Câu 6.20 trang 13 Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức

Một bộ 5 chiếc cờ lê như hình bên có thể vặn được 5 loại ốc vít có các đường kính là:

frac{9}{10}cm ; frac{4}{5}cm ; frac{3}{2}cm ; frac{6}{5}cm ; frac{1}{2}cm.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: BCNN (5,2,10) = 10

frac{9}{10}cm

frac{4}{5}cm

frac{3}{2}cm

frac{6}{5}cm

frac{1}{2}cm.

Vì 8 < 10 < 12 < 15 nên frac{3}{2}

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 25 Phép cộng và phép trừ phân số

———————————-

Ngoài lời giải Toán 6 KNTT tập 2 trang 13 trên đây. Các em học sinh tham khảo Toán lớp 6 Cánh Diều Toán lớp 6Chân Trời Sáng Tạo có lời giải chi tiết cho từng bài học trên lớp để các em học sinh tham khảo chuẩn bị cho chương trình sách mới. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.