Bài 4 Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

Trắc nghiệm bài 4 Phép cộng và phép trừ số tự nhiên sách Kết nối tri thức bao gồm 15 câu hỏi tổng hợp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Toán lớp 6 bài 4 Phép cộng và phép trừ số tự nhiên
 • Giải SBT Toán 6 bài 4 Phép cộng và phép trừ số tự nhiên
 • Câu 1.

  Phép cộng số tự nhiên có tính chất:

 • Câu 2.

  Tính tổng 1 + 2 + 3 + …. + 2018 bằng

 • Câu 3.

  Trong tập hợp số tự nhiên , phép trừ a – b chỉ thực hiện được khi

 • Câu 4.

  Phát biểu nào dưới đây là đúng?

 • Câu 5.

  Bạn Hoàng có 148 viên bi, bạn An cho bạn Hoàng thêm 23 viên bi nữa. Hỏi bạn Hùng có tất cả bao nhiêu viên bi?

 • Câu 6.

  Tìm x, thỏa mãn 189 + x = 1023.

 • Câu 7.

  Lớp 6A có 42 học sinh. Đầu năm lớp có 4 bạn chuyển đến và cuối năm có 2 bạn chuyển đi. Hỏi sĩ số của lớp 6A cuối năm là bao nhiêu?

 • Câu 8.

  Tìm số tự nhiên x, biết: x + (120 – 25) = 345

 • Câu 9.

  Bạn Hà Anh có 8 quyển sách ngữ văn, 14 quyển sách toán và 28 quyển sách tiếng anh. Hỏi bạn Hà Anh có tất cả bao nhiêu quyển sách?

 • Câu 10

  Tổng 1 + 3 + 5 + 7 + …. + 97 có chữ số tận cùng là số nào dưới đây?

 • Câu 11

  Tính nhanh: 36.28 + 36.82 + 64.69 + 64.41

 • Câu 12.

  Tính tổng của số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau và số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau.

 • Câu 13.

  Tính nhanh: A = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

 • Câu 14.

  Kết quả của phép tính 99 – 97 + 95 – 93 + … + 7 – 5 + 3 – 1 là bao nhiêu?

 • Câu 15.

  Nhà ga số 1 và nhà ga số 2 của một sân bay có thể tiếp nhận tương ứng 6 526 300 và 4 090 000 lượt hành khách mỗi năm. Nhờ đưa vào sử dụng nhà ga số 3 mà mỗi năm sân bay có thể tiếp nhận được khoảng 22 851 200 lượt khách. Hãy tính số lượt khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận mỗi năm.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại