Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Trắc nghiệm Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên sách Kết nối tri thức có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Toán lớp 6 bài 14 Phép cộng và phép trừ số nguyên
 • Câu 1.

  Phát biểu nào sau đây đúng về kết quả của phép tính: (-35) – (-60);

 • Câu 2.

  Giá trị của (−72)+38+(−5) là:

 • Câu 3.

  So sánh kết quả hai biểu thức sau: A = – (16 – 28) và B = (-16 + 28);

 • Câu 4.

  Kết quả của phép tính 5+(−9)+10+(−16)+18+(−14)

 • Câu 5.

  Tính T = – 16 + (-2) – (-3) + (-9)

 • Câu 6.

  Một chiếc tàu ngầm đang ở độ sâu 20 m, tàu tiếp tục lặn thêm 15 m. Hỏi khi đó tàu ngầm ở độ sâu là bao nhiêu mét?

 • Câu 7.

  Trong giờ học nhóm, ba bạn An, Bình, Chi đã lần lượt phát biểu như sau:

  a) Bạn An: “Tổng của hai số nguyên dương luôn là một số nguyên dương”.

  b) Bạn Bình: “Tổng của hai số nguyên âm luôn là một số nguyên âm”.

  c) Bạn Chi: “Tổng của hai số nguyên cùng dấu luôn cùng dấu với hai số nguyên đó”.

  Bạn nào phát biểu đúng, bạn nào phát biểu sai?

 • Câu 8.

  Tính nhanh các tổng sau: S = (45 – 3 756) + 3 756;

 • Câu 9.

  Cho 43 số nguyên, trong đó tổng của 7 số bất kì là một số nguyên âm. Nhận xét nào sau đây đúng về tổng của 43 số đó.

 • Câu 10.

  Bác Hà là khách quen của cửa hàng tạp hóa nhà bác Lan nên có thể mua hàng trước, trả tiền sau. Hôm qua bác Lan đã cho bác Hà nợ 80 nghìn đồng, hôm nay bác Hà lại được bác Lan cho nợ thêm 40 nghìn đồng nữa. Em hãy dùng số nguyên để giúp bác Lan ghi vào sổ số tiền bác Hà còn nợ bác Lan.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại