Toán lớp 6 trang 75 Luyện tập chung Kết nối tri thức bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 17 Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Thấy P có 5 thừa số mang dấu âm nên P có tích số lẻ các thừa số mang dấu âm. Vì vậy P mang dấu âm.

b) Nếu đổi dấu 3 thừa số của P thì P gồm 3 thừa số mang dấu dương và 2 thừa số mang dấu âm. Do đó P mang dấu dương vì tích của 2 thừa số mang dấu âm sẽ mang dấu dương.

Vậy tích P đổi dấu.

Bài 3.45 trang 75 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Tính giá trị của biểu thức:

a) (-12).(7 – 72) – 25.(55 – 43)

b) (39 – 19) : (-2) + (34 – 22).5

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) (-12).(7 – 72) – 25.(55 – 43)

= (-12). (-65) – 25.12

= 12. (65 – 25)

= 12. 40

= 480

b) (39 – 19) : (-2) + (34 – 22).5

= 20 : (-2) + 12.5

= -10 + 60

= 50

Bài 3.46 trang 75 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Câu 3.46: Trang 75 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức:

A = 5ab – 3(a + b) với a = 4, b = -3

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Với a = 4, b = -3 thì:

A = 5ab – 3(a+b) = 5.4.(-3) – 3.[4 + (-3)]

= 20. (-3) – 3. (4 – 3)

= – 60 – 3. 1

= – 60 – 3

= – (60 + 3)

= – 63.

Bài 3.47 trang 75 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Câu 3.47: Trang 75 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính một cách hợp lí:

a) 17.[29 – (-111)] + 29.(-17)

b) 19.43 + (-20).43 – (-40)

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) 17. [29 – (-111)] + 29. (-17)

= 17. [29 + 111] – 29.17

= 17. (29 + 111 – 29)

= 17. [111 + (29 – 29)]

= 17. (111 + 0)

= 17. 111

= 1 887

b) 19.43 + (-20).43 – (-40)

= 43. [19 + (-20)] + 40

= 43. (20 – 19)

= 43. (-1) + 40

= – 43 + 40

= – (43 – 40)

= – 3

Bài 3.48 trang 75 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Câu 3.48: Trang 75 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a) Tìm các ước của 15 và các ước của -25

b) Tìm các ước chung của 15 và -25

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Tìm các ước của 15

Ta có 15 = 3. 5

Các ước nguyên dương của 15 là: 1; 3; 5; 15

Do đó tất cả các ước của 15 là: – 15; – 5; – 3; – 1; 1; 3; 5; 15

* Tìm các ước của 25

Ta có

Các ước nguyên dương của 25 là: 1; 5; 25

Do đó tất cả các ước của – 25 là: – 25; – 5; – 1; 1; 5; 25.

b) Các ước chung nguyên dương của 15 và 25 là: 1; 5

Do đó các ước chung của 15 và – 25 là: – 5; -1; 1; 5.

Bài 3.49 trang 75 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Sử dụng các phép tính với số nguyên để giải bài toán sau:

Công nhân của một xưởng sản xuất được hưởng lương theo sản phẩm như sau:

– Làm ra một sản phẩm đạt chất lượng thì được 50 000 đồng.

– Làm ra một sản phẩm không đạt chất lượng thì bị phạt 10 000 đồng.

Tháng vừa qua một công nhân làm dược 230 sản phẩm đạt chất lượng và 8 sản phẩm không đạt chất lượng. Hỏi công nhân đó được lĩnh bao nhiêu tiền lương?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Số tiền công nhân làm được 230 sản phẩm đạt chất lượng là:

50 000. 230 = 11 500 000 (đồng)

Số tiền công nhân bị phạt do làm ra 8 sản phẩm không đạt chất lượng là:

10 000. 8 = 80 000 (đồng)

11 500 000 – 80 000 = 11 420 000 (đồng)

Vậy công nhân được thực lĩnh 11 420 000 đồng.

>> Trao đổi thêm đáp án: Sử dụng các phép tính với số nguyên …

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 trang 76 Bài tập cuối chương 3 Kết nối tri thức

—————————————–

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6 và Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.