Bài 16: Phép nhân số nguyên

Trắc nghiệm Bài 16: Phép nhân hai số nguyên có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học và Toán 6 Chương 2: Số nguyên.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Toán lớp 6 bài 16 Phép nhân số nguyên
 • Câu 1.

  Tích của các số nguyên âm có số thừa số là số chẵn thì:

 • Câu 2.

  Tích của các số nguyên âm có số thừa số là số lẻ thì:

 • Câu 3.

  Tính giá trị của biểu thức: (-136).(-12).(-a), với a = 3

 • Câu 4.

  Tính tổng hai tích sau: a = (-2).(-3) và c = (+3).(+2)

 • Câu 5.

  Không thực hiện phép tính, hãy so sánh: (+4).(-8) với 0

 • Câu 6.

  P là tích của 8 số nguyên khác 0 trong đó có đúng 4 số dương. Q là tích của 6 số nguyên khác 0 trong đó có duy nhất một số dương. Hãy cho biết P và Q là số dương hay số âm.

 • Câu 7.

  Tìm x biết x : (−12) + 4 = 31

 • Câu 8.

  Một kho lạnh đang ở nhiệt độ , một công nhân cần đặt chế độ làm cho nhiệt độ của kho trung bình cứ mỗi phút giảm đi. Hỏi sau 5 phút nữa nhiệt độ trong kho là bao nhiêu?

 • Câu 9.

  Thực hiện phép tính: (-8).(-8).(-8).(-8) – 84 + 105

 • Câu 10.

  So sánh hai biểu thức sau:

  P = (8 765 – 5 678).[5 678 – 9 765 + (-12)] và Q = 4 342.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại