Bài 8 Quan hệ chia hết và tính chất

Trắc nghiệm Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Toán lớp 6 bài 8 Quan hệ chia hết và tính chất
 • Giải SBT Toán 6 bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất
 • Câu 1.

  Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng đó:

 • Câu 2

  Nếu a chia hết cho b, ta nói …:

 • Câu 3.

  Tìm tập hợp Ư(5)

 • Câu 4.

  Không làm phép tính hãy cho biết tổng nào sau đây chia hết cho 2

 • Câu 5.

  Nếu một tổng có ba số hạng, trong đó có 2 số hạng chia hết cho 7 và số hạng còn lại không chia hết cho 7 thì tổng đó:

 • Câu 6.

  Trong các số: 8; 24; 25; 68. Số nào không là bội của 4?

 • Câu 7.

  Hãy tìm tất cả các ước nhỏ hơn hoặc bằng 10 của 30.

 • Câu 8.

  Cho A = 12 + 15 + 36 + x, x ∈ ℕ. Tìm điều kiện của x để A không chia hết cho 9.

 • Câu 9.

  Tìm ba ước khác nhau của 12 sao cho tổng của chúng bằng 12

 • Câu 10.

  Áp dụng tính chất chia hết của một tổng, hãy tìm y thuộc tập sao cho x + 32 không chia hết cho 4

 • Câu 11.

  Tìm x thuộc ước của 60 và x > 20

 • Câu 12.

  Viết tập hợp A = {x ∈ N | x là ước của 24} bằng cách liệt kê.

 • Câu 13

  Tìm x thuộc {12; 13; 14; 15; 16}, biết 56 – x chia hết cho 2.

 • Câu 14.

  Cho x, y ⋲ Z. Nếu (5x + 46y) ⋮ 16 thì x + 6y chia hết cho:

 • Câu 15.

  Đội thể thao của trường có 45 vận động viên. Huấn luyện viên muốn chia thành các nhóm để luyện tập sao cho mỗi nhóm có ít nhất 2 người và không quá 10 người. Biết rằng các nhóm có số người như nhau, em hãy giúp huấn luyện viên chia nhé.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại