Bài 3 Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Trắc nghiệm bài 3 Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên sách Kết nối tri thức bao gồm 15 câu hỏi tổng hợp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Toán lớp 6 bài 3 Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên
 • Giải SBT Toán 6 bài 3 Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên
 • Câu 1.

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được ba số tự nhiên liên tiếp: 20 125; …….; ……….

 • Câu 2.

  Trong các dãy số sau đây, dãy nào sắp xếp theo thứ tự giảm dần:

 • Câu 3.

  Kí hiệu nghĩa là gì?

 • Câu 4.

  Chọn các khẳng định sai trong các khẳng định sau

 • Câu 5.

  Trong hai số tự nhiên a và b, nếu a nhỏ hơn b thì trên tia số nằm ngang điểm a nằm ở đâu?

 • Câu 6.

  Cho tập A = {1;3;5;7;9} chọn câu đúng

 • Câu 7.

  Số liền trước và số liền sau của 230 là:

 • Câu 8.

  Nếu a < b và b < c thì

 • Câu 9.

  Cho hai số tự nhiên m = 15 039 và n = 15 124. Chọn đáp án đúng

 • Câu 10

  Cho các chữ số 2, 8, 7, 3 thì số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau được tạo thành là kết quả nào sau đây

 • Câu 11.

  Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên x sao cho x + 3 = 12. Tập hợp A có bao nhiêu phần tử

 • Câu 12.

  Cho số tự nhiên x, thỏa mãn 120 < x < 122.

 • Câu 13.

  Cho A={0; 2 ; 5 ; 4; a, b} và B= {0; 4; 5; b; 2; a}. Chọn kết luận đúng nhất?

 • Câu 14.

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

  I) 1999 > 2003;

  II) 100 000 là số tự nhiên lớn nhất;

  III) 5 ≤ 5;

  IV) Số 1 là số tự nhiên nhỏ nhất.

 • Câu 15.

  Ba bạn An, Bắc, Cường dựng cố định một cây sào thẳng đứng rồi đánh dấu chiều cao của các bạn lên đó bởi ba điểm. Điểm A ứng với chiều cao của bạn An, B ứng với chiều cao của Bắc và C ứng với chiều cao của Cường. Biết rằng bạn An cao 150 cm, bạn Bắc cao 153 cm, bạn Cường cao 148 cm. Sắp xếp các điểm A, B, C trên cây sào theo thứ tự từ thấp đến cao.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại