Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 20, 21 Kết nối tri thức bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung Luyện tập chung lớp 6 trang 20, 21, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 20, 21 Kết nối tri thức Bài trước đó: Toán lớp 6 bài 7 Thứ tự thực hiện các phép tính Kết nối tri thức 

Bài 1.31 trang 21 SGK Toán lớp 6

Gọi A là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và không lớn hơn 7.

a) Viết tập hợp A bằng hai cách: Liệt kê phần tử và nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử.

b) Trong các số tự nhiên nhỏ hơn 10, những số nào không phải là phần tử của tập hợp A?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta viết tập hợp A bằng hai cách:

A = {4; 5; 6; 7}

A = {n N | 3 < n 7}

b) Trong các số tự nhiên nhỏ hơn 10, những số không phải là phần tử của tập hợp A là các số nhỏ hơn 3 và lớn hơn 7.

Tập hợp các số đó là: B = {0; 1; 2; 3; 8; 9}

Bài 1.32 trang 21 SGK Toán lớp 6

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.

b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau

c) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn

d) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số: 1000

b) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau: 1023

c) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn: 2046

d) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ: 1357

Bài 1.33 trang 21 SGK Toán lớp 6

Ta đã biết: Giá trị của mỗi chữ số của một số tự nhiên trong hệ thập phân phụ thuộc vào vị trí của nó. Chẳng hạn, chữ số 2 có giá trị bằng 2 nếu nó nằm ở hàng đơn vị, có giá trị bằng 20 nếu nó nằm ở hàng chục,… Tuy nhiên có một chữ số mà giá trị của nó không thay đổi dù nó nằm ở bất kì vị trí nào, đó là chữ số nào?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Chữ số cần tìm là chữ số 0.

Vì 0 nhân với bất kì số nào cũng bằng 0.

Ví dụ: Số 3687:

Chữ số 7 có giá trị bằng 7

Chữ số 8 có giá trị bằng 80

Chữ số 6 có giá trị bằng 600

Chữ số 3 có giá trị bằng 3000

Với mọi số tự nhiên ta có: a . 0 = 0 . a = 0 (Bất kì số tự nhiên nào nhân với 0 đều bằng 0)

Vậy chữ số cần tìm là chữ số 0.

Bài 1.34 trang 21 SGK Toán lớp 6

Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Biết rằng mỗi bao gạo nặng 50kg, mỗi bao ngô nặng 60kg. Hỏi xe ô tô chở tất cả bao nhiêu kilôgam gạo và ngô?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

30 bao gạo nặng số kilôgam là: 30 . 50 = 1500 (kg)

40 bao ngô nặng số kilôgam là: 40 . 60 = 2400 (kg)

Xe ô tô chở tất cả số kilôgam gạo và ngô là: 1500 + 2400 = 3900 (kg)

Bài 1.35 trang 21 SGK Toán lớp 6

Trong tháng 7 nhà ông Khánh dùng hết 115 số điện. Hỏi ông Khánh phải trả bao nhiêu tiền điện, biết đơn giá điện như sau:

Giá tiền cho 50 số đầu tiên là 1 678 đồng/số

Giá tiền cho 50 số tiếp theo (từ số 51 đến số 100) là 1 734 đồng/số

Giá tiền cho 100 số tiếp theo (từ số 101 đến số 200) là 2 014 đồng/số

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Số tiền cho 50 số điện đầu tiên mà ông Khánh phải trả là

50 . 1 678 = 83 900 (đồng)

Số tiền cho 50 số điện tiếp theo (từ số 51 đến số 100) ông Khánh phải trả là

50 . 1 734 = 86 700 (đồng)

Số tiền cho 15 số điện tiếp theo (từ số 101 đến số 115) ông Khánh phải trả là

15 . 2 014 = 30 210 (đồng)

Vậy tổng số tiền ông Khánh phải trả cho 115 số điện là:

83 900 + 86 700 + 30 210 = 200 810 (đồng)

Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 20, 21 Kết nối tri thứcBài tiếp theo: Toán lớp 6 bài tập cuối chương 1 sách Kết nối tri thức

………………………………………..

Trên đây là toàn bộ nội dung học và lời giải các phần môn Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 20 Luyện tập chung cho các bạn học sinh tham khảo các dạng toán về tập hợp, phép cộng và phép nhân số tự nhiên, phép nhân và chia số tự nhiên, toán lũy thừa.

Để xem lời giải những bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Giải Toán 6 Kết nối tri thức trên TaiLieuViet nhé. Chuyên mục tổng hợp lời giải cho các câu hỏi trong SGK Toán 6 theo từng đơn vị bài học, giúp các em dễ dàng theo dõi, chuẩn bị bài kỹ lưỡng trước khi tới lớp. Chúc các em học tốt.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6 và Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.