Bài 2 Cách ghi số tự nhiên

Trắc nghiệm bài 2 Cách ghi số tự nhiên sách Kết nối tri thức bao gồm 15 câu hỏi tổng hợp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Toán lớp 6 bài 2 Cách ghi số tự nhiên sách Kết nối tri thức
 • Giải SBT Toán 6 bài 2 Cách ghi số tự nhiên Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Câu 1.

  Nêu cách đọc số 138 245

 • Câu 2.

  Cho các chữ số 3; 1; 8; 0 thì số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được tạo thành là?

 • Câu 3.

  Chữ số 8 trong số 7 810 345 có giá trị là bao nhiêu?

 • Câu 4.

  Trong các số sau: 11 191; 280 901; 12 009 020; 9 126 345. Số nào số 9 ở hàng nghìn.

 • Câu 5.

  Thêm số 8 vào sau số tự nhiên có ba chữ số thì ta được số tự nhiên mới là

 • Câu 6.

  Một cuốn sách có 100 trang. Hỏi cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang cho cuốn sách đó .

 • Câu 7.

  Ba mươi tám nghìn bảy trăm linh ba là số nào?

 • Câu 8.

  Viết tập hợp các chữ số của số 2000.

 • Câu 9.

  Dùng ba chữ số 0, 1, 2, hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

 • Câu 10.

  Để viết tất cả các số có hai chữ số cần phải dùng bao nhiêu chữ số 1

 • Câu 11.

  Một số tự nhiên có 6 chữ số được viết bởi ba chữ số 0 và ba chữ số 9 nằm xen kẽ nhau. Đó là số nào?

 • Câu 12.

  Chỉ dùng bốn chữ số 0; 2; 3. Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số mà mỗi chữ số chỉ viết một lần.

 • Câu 13.

  Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp biết tổng 3 tích của từng cặp số khác nhau của chúng là 1727.

 • Câu 14.

  Cho tập hợp A = { x∈N | 4 < x ≤ 9}. Kết luận nào sau đây không đúng

 • Câu 15.

  Trong một cửa hàng bánh kẹo, người ta đóng gói kẹo thành các loại: mỗi gói có 10 cái kẹo; mỗi hộp có 10 gói; mỗi thùng có 10 hộp. Một người mua 9 thùng, 9 hộp và 9 gói kẹo. Hỏi người đó đã mua tất cả bao nhiêu cái kẹo?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại