Bài 21: Hình có trục đối xứng

Trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 21: Hình có trục đối xứng có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học và Toán 6 Chương 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Toán lớp 6 bài 21 Hình có trục đối xứng
 • Câu 1.

  Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng:

 • Câu 2.

  Hình nào dưới đây có vô số trục đối xứng

 • Câu 3.

  Hãy chọn câu đúng. Trục đối xứng của hình thang cân là:

 • Câu 4.

  Trong các loại biển báo sau, biển báo nào có trục đối xứng?

  Hình có trục đối xứng có đáp án

 • Câu 5.

  Phát biểu nào dưới đây là đúng?

 • Câu 6.

  Trong các chữ cái dưới đây, chữ cái có trục đối xứng?

  Hình có trục đối xứng có đáp án

 • Câu 7.

  Cho các phát biểu sau:

  a) Hình vuông ABCD chỉ có hai trục đối xứng là hai đường chéo AC, BD.

  b) Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng MN và vuông góc với MN là trục đối xứng của đoạn thẳng MN.

  c) Nếu đường thẳng d là trục đối xứng của đường tròn thì d đi qua tâm của đường tròn ấy.

  Số phát biểu đúng là:

 • Câu 8.

  Trong Hình 35, các hình từ a) đến e), hình nào có trục đối xứng?

  Hình có trục đối xứng có đáp án

 • Câu 9.

  Hình nào có số trục đối xứng nhỏ nhất

  Bài tập trắc nghiệm Hình có trục đối xứng có đáp án

 • Câu 10.

  Hãy chọn câu đúng?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại