Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

Trắc nghiệm bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học và Toán 6 Chương 3: Một số hình phẳng trong thực tiễn.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Toán lớp 6 bài 19 Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân
 • Câu 1.

  Quan sát hình bên. Mặt bàn này hình gì?

  SBT Toán lớp 6 bài 19 Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Câu 2.

  Cái kim trên la bàn có dạng hình gì?

  Bài tập trắc nghiệm Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân có đáp án

 • Câu 3.

  Quốc kì Việt Nam có hình gì?

 • Câu 4.

  Có bao nhiêu tính chất dưới đây là tính chất của hình thang cân?

  a) Trong hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

  b) Trong hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau.

  c) Trong hình thang cân có hai góc kề một đáy bằng nhau.

  d) Trong hình thang cân có hai cặp cạnh đối song song với nhau.

 • Câu 5.

  Các bước vẽ hình bình hành DEFG có DE = 4cm; EF = 3cm như sau:

  Bước 1. Vẽ đoạn DE = 3cm.

  Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua E. Trên đường thẳng này lấy điểm F sao cho EF = 3cm.

  Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua D và song song với EF. Trên đường thẳng này lấy điểm G sao cho DG = EF = 3cm.

  Bước 4. Nối điểm G với điểm F lại ta được hình bình hành DEFG.

  Trong các bước vẽ trên có bao nhiêu bước làm đúng?

 • Câu 6.

  Hãy cho biết đâu là công thức tính diện tích hình bình hành?

 • Câu 7.

  Chọn câu đúng nhất

 • Câu 8.

  Cho hình thang cân ABCD có độ dài đáy AB bằng 4, độ dài đáy CD gấp đôi độ dài đáy AB, độ dài chiều cao AH bằng 3cm. Tính diện tích hình thang cân ABCD.

 • Câu 9.

  Cho hình thang cân EFGH, biết chu vi hình thang là 68 cm, chiều dài 2 cạnh đáy lần lượt là 20 cm và 26 cm. Tính chiều dài cạnh bên của hình thang

 • Câu 10.

  Hãy chọn câu sai

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại