Bài 22: Hình có tâm đối xứng

Trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 22: Hình có tâm đối xứng có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học và Toán 6 Chương 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Toán lớp 6 bài 22 Hình có tâm đối xứng
 • Câu 1.

  Trong các hình: Hình bình hành, hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác đều, hình thoi thì có bao nhiêu hình không có tâm đối xứng?

 • Câu 2.

  Tâm đối xứng của hình tròn là:

 • Câu 3.

  Trong các hình dưới đây, điểm O là tâm đối xứng của hình nào?

  Hình có tâm đối xứng có đáp án

 • Câu 4.

  Phát biểu nào dưới đây là đúng?

 • Câu 5.

  Trong các số dưới đây, số nào có tâm đối xứng

 • Câu 6.

  Hình nào dưới đây không có tâm đối xứng

 • Câu 7.

  Trong Hình 40, các hình từ a) đến e), họa tiết viên gạch hoa nào không có tâm đối xứng?

  Hình có tâm đối xứng có đáp án

 • Câu 8

  Cho đoạn thẳng MN dài 18cm. Biết O là tâm đối xứng của MN. Tính ON

 • Câu 9.

  Chọn phát biểu sai. Khi O là trung điểm của đoạn AB thì:

 • Câu 10.

  Trong Hình 39, các hình từ hình a) đến e), hình nào có tâm đối xứng?

  Hình có tâm đối xứng có đáp án

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại