Giải Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 65, 66 Kết nối tri thức có đầy đủ lời giải và đáp án cho các câu hỏi trong SGK Toán 7 KNTT, giúp các em học sinh củng cố kiến thức được học trong Chương 8 Hình học 6 chuyên đề Những hình học cơ bản. Sau đây là lời giải chi tiết cho các em học sinh cùng theo dõi.

>> Bài trước: Toán lớp 6 Bài 37 Số đo Góc Kết nối tri thức

Bài 8.35 trang 66 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Hãy dùng ê ke để kiểm tra và cho biết góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau.

Toán lớp 6 Kết nối tri thức trang 65

Gợi ý trả lời

Các góc nhọn là: Góc ABE ; Góc EBC; Góc BAC; Góc CAD ; Góc CDA; Góc ACB; Góc BEC.

Các góc vuông là: Góc ABC ; Góc BAD

Các góc tù là: Góc ACD ; Góc BCD ; Góc BEA.

Các góc bẹt là: Góc AEC

Bài 8.36 trang 66 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Trong hình vẽ sau, cho tam giác đều ABC và góc DBC bằng 20°.

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức

a) Kể tên các góc trong hình vẽ trên. Những góc nào có số đo bằng 60°?

b) Điểm D có nằm trong góc ABC không? Điểm C có nằm trong góc ADB không?

c) Em hãy dự đoán số đo góc ABD và sử dụng thước đo góc để kiểm tra lại dự đoán của mình.

Gợi ý trả lời

a) Các góc có trong hình vẽ là: ∠ABC ; ∠BAC ; ∠CAB ; ∠BDA ; ∠DAB ; ∠ABD ; ∠DBC ; ∠DAC.

Những góc có số đo bằng 60 độ là : ∠ ABC ; ∠ BAC ; ∠ CAB

b) Điểm D có nằm trong góc ABC. Điểm C không nằm trong góc ADB.

c)

Sử dụng thước đo góc:

+ Đặt tâm của thước trùng với điểm B

+ Tia BD trùng với vạch 0

+ Tia BA nằm trên vạch ghi số đo của góc

Số đo góc ABD là : 40 độ.

Bài 8.37 trang 66 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Cho hình vuông MNPQ và số đo các góc ghi tương ứng như trên hình sau.

a) Kể tên các điểm nằm trong góc AMC;

b) Cho biết số đo của góc AMC bằng cách đo;

c) Sắp xếp các góc NMA, AMC và CMQ theo thứ tự số đo tăng dần.

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức

b) Sử dụng thước đo góc:

+ Đặt tâm của thước trùng với điểm B

+ Tia BD trùng với vạch 0

+ Tia BA nằm trên vạch ghi số đo của góc

Ta có góc AMC bằng 45 độ

c) Sắp xếp thứ tự như sau

∠NMA ; ∠CMQ ; ∠AMC.

Bài 8.38 trang 66 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Trong hình bên, góc xOy là góc nghiêng khi đặt thang. Biết rằng góc nghiêng khi đặt thang đảm bảo an toàn là khoảng 75°, em hãy đo góc xOy để kiểm tra xem chiếc thang ở hình bên đã đảm bảo an toàn hay chưa.

Giải Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gợi ý trả lời

Sử dụng thước đo góc ta đo được: Giải Toán 6 Kết nối tri thức

Vậy chiếc thang ở hình bên đã đảm bảo an toàn.

Trên đây, TaiLieuViet đã gửi tới các bạn Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 65, 66 Kết nối tri thức. Để xem lời giải các bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Giải Toán 6 Kết nối tri thức trên TaiLieuViet nhé. Chuyên mục tổng hợp lời giải theo từng đơn vị bài học, giúp các em nắm vững kiến thức được học trong từng bài, từ đó luyện giải Toán 6 hiệu quả. Chúc các em học tốt.