Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

Trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học và Toán 6 Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Toán lớp 6 bài 20 Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học
 • Giải SBT Toán 6 Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học
 • Câu 1.

  Hình thoi có chu vi là bằng 36cm thì độ dài cạnh của nó bằng

 • Câu 2.

  Một hình thang cân có diện tích 200 m2 và chiều cao là 10m. Tính tổng độ dài hai đáy của hình thang cân:

 • Câu 3.

  Hình chữ nhật có chu vi bằng 28 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó biết chiều dài hơn chiều rộng 6cm.

 • Câu 4.

  Hình thang cân có độ dài hai cạnh đáy là 5 m và 3,2 m; chiều cao là 4 m. Diện tích của hình thang cân này là:

 • Câu 5.

  Bác An muốn làm hàng rào cho khu vườn hình vuông trồng hoa hồng của mình. Biết khu vườn có cạnh 5m, tính độ dài hàng rào?

 • Câu 6.

  Cho hình bình hành có chu vi là 480cm, có độ dài cạnh đáy gấp 5 lần cạnh kia và gấp 8 lần chiều cao. Tính diện tích hình bình hành

 • Câu 7.

  Tính diện tích và chu vi hình được tô màu sau:

  Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học có đáp án

 • Câu 8.

  Tính diện tích hình được tô màu sau:

  Trắc nghiệm Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học có đáp án

 • Câu 9.

  Thầy giáo ra bài toán: Tính chu vi và diện tích một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng 25 m, chiều dài 300 dm.

  Bạn An thực hiện như sau:

  Bước 1: (25 + 300).2 = 650

  Bước 2: Chu vi khu vườn 650 m.

  Bước 3: 25.300 = 7 500

  Bước 4: Diện tích khu vườn .

  Thầy giáo bảo bạn An đã làm sai. Em hãy chỉ ra bạn An sai chỗ nào.

 • Câu 10.

  Một mảnh vườn có hình dạng như hình vẽ bên. Để tính diện tích mảnh vườn, người ta chia nó thành hình thang cân ABCD và hình bình hành ADEF có kích thước như sau: BC = 30 m; AD = 42 m, BM = 22 m, EN = 28 m. Hãy tính diện tích mảnh vườn này.

  Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học có đáp án

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại