Giải Toán lớp 6 bài 1: Tập hợp sách Kết nối tri thức bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới trang 8. Tài liệu được biên soạn chi tiết dễ hiểu giúp các em nâng cao kỹ năng giải Toán 6, từ đó học tốt môn Toán lớp 6 hơn. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

I. Giải Toán 6 Kết nối tri thức phần Luyện tập

1. Tập hợp và phần tử của tập hợp

Toán lớp 6 trang 6 tập 1 Luyện tập 1

Gọi B là tập hợp các bạn tổ trưởng trong lớp em. Em hãy chỉ ra một bạn thuộc tập B là một bạn không thuộc tập tập B.

Giải:

Bạn Nam là tổ trưởng tổ 1 nên bạn Nam thuộc tập hợp B.

Bạn Minh không là tổ trưởng trong lớp, nên bạn Minh không thuộc tập hợp B.

2. Mô tả một tập hợp

Toán lớp 6 trang 7 tập 1 phần Câu hỏi

Khi mô tả tập hợp L các chữ cái trong từ NHA TRANG bằng cách liệt kê các phần tử, bạn Nam viết:

L = {N; H; A; T; R; A; N; G}

Theo em bạn Nam viết đúng hay sai

Giải

Bạn Nam viết sai vì theo cách mô tả của tập hợp thì mỗi phần tử chỉ được viết một lần nhưng ở đây chữ cái A, N xuất hiện hai lần.

Tập hợp được viết lại như sau:

L = {N; H; A; T; R; G}

Toán lớp 6 trang 7 tập 1 Luyện tập 2

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng:

A = {x ∈ mathbb{N}| x < 5}

B = {x ∈ {mathbb{N}^*}| x < 5}

Giải:

Các tập hợp được viết bằng cách liệt kê các phần tử của chúng là:

A = {0; 1; 2; 3; 4}

B = {1; 2; 3; 4}

Toán lớp 6 trang 7 tập 1 Luyện tập 3

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10.

a. Thay thế dấu “?” bằng dấu ∈ hoặc ∉: 5 ? M; 9 ? M

b. Mô tả tập hợp M bằng hai cách.

Giải:

Vì M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10 nên M = {7; 8; 9}

Ta có:

M = {n | 6 < n < 10}

II. Giải Toán 6 Kết nối tri thức phần Bài tập

Câu 1.1 Toán lớp 6 tập 1 trang 8

Cho hai tập hợp:

A = {a; b; c; x; y} và B = {b; d; y; t; ư; v}

Dùng kí hiệu “∉” hoặc “∈” để trả lời câu hỏi: Mỗi phần tử a, b, x, u thuộc tập hợp nào và không thuộc tập hợp nào?

Hướng dẫn giải

Quan sát từng phần tử a, b, x, u, nếu phần tử nào xuất hiện trong tập hợp A thì ta viết “∈” tập đó, nếu phần tử đó không xuất hiện trong tập hợp A thì kí hiệu “∉”.

Đáp án

Dựa vào các phần tử của tập hợp A và B

Ta có:

a ∈ A; a ∉ B

b ∈ A; b ∈ B

x ∈ A; x ∉ B

u ∉ A; u ∈ B

Câu 1.2 Toán lớp 6 tập 1 trang 8

Cho tập hợp:

U = {x ∈ N | x chia hết cho 3}

Trong các số 3, 5, 6, 0, 7 số nào thuộc và số nào không thuộc tập U?

Hướng dẫn giải

Một số thuộc tập U nếu số đó chia hết cho 3.

Các số có tổng các chữ số là một số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Đáp án

Ta có: U = {x ∈ ℕ | x chia hết cho 3}

Khi đó ta thấy U là tập hợp các số tự nhiên x, sao cho x chia hết cho 3.

Vì x chia hết cho 3 nên các số chia hết cho 3 trong các số đã cho là: 3; 6; 0

Do đó: 3 ∈ U; 5 ∉ U; 6 ∈ U; 0 ∈ U; 7 ∉ U.

Câu 1.3 Toán lớp 6 tập 1 trang 8

Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau:

a) Tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn 7;

b) Tập hợp D các tháng (dương lịch) có 30 ngày

c) Tập hợp M các chữ cái tiếng Việt trong từ “ĐIỆN BIÊN PHỦ”

Hướng dẫn giải

– Liệt kê các số tự nhiên, số nào nhỏ hơn 7 thì số đó là phần tử của K.

– Viết các số đó trong dấu ngoặc {} và các số đó chỉ được viết một lần.

b)

– Tìm các tháng (dương lịch) có 30 ngày.

– Viết tên các tháng đó trong dấu ngoặc {} và các tháng đó chỉ được viết một lần.

c)

– Liệt kê các chữ cái xuất hiện trong từ.

– Viết từng chữ cái trong dấu ngoặc {} và các chữ cái đó chỉ được viết một lần.

Đáp án

a) Tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn 7 là K = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}

b) Tập hợp D các tháng (dương lịch) có 30 ngày là D = { tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11 }

c) Tập hợp M các chữ cái tiếng Việt trong từ “ĐIỆN BIÊN PHỦ” M = {Đ; I; Ê; N; B; P; H; U}

>> Chi tiết: Cách viết các tập hợp trên

Câu 1.4 Toán lớp 6 tập 1 trang 8

Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10.

Đáp án

Tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10 được viết bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng là:

Cách 1.

A = {n ∈ N | n < 10}

Cách 2:

A={n| n là số tự nhiên nhỏ hơn 10}.

Cách 3:

A={n| n ∈ N, n < 10}.

>> Tham khảo thêm: Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10

Câu 1.5 Toán lớp 6 tập 1 trang 8

Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên thể quay quanh Mặt Trời gọi là các hành tinh, đó là Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh.

Gọi S là tập hợp các hành tinh của hệ Mặt Trời. Hãy viết S bằng cách liệt kê các phần tử của S.

Hướng dẫn giải

+ Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { }, ngăn cách nhau bởi dấu “ ; ”

+ Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý.

Đáp án

Tập S được viết bằng cách liệt kê các phần tử là:

S = {Thủy tinh; Kim tinh; Trái Đất; Hỏa tinh; Mộc tinh; Thổ tinh; Thiên Vương tinh; Hải Vương tinh}

Chi tiết cách giải khác: Tập hợp S được viết là

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 2 Cách ghi số tự nhiên sách Kết nối tri thức

III. Trắc nghiệm bài 1 Tập hợp KNTT

Tham khảo Lời giải 2 Bộ sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo và Toán lớp 6 Cánh Diều chi tiết.

Chuyên đề Tập hợp là phần nội dung đầu tiên được học trong chương trình lớp 6. Đây cũng là nội dung quan trọng thường xuất hiện trong các bài thi, bài kiểm tra Toán 6. Hy vọng phần giải tài liệu trên đây sẽ giúp các em học tốt phần này hơn. Các em học sinh có thể đối chiếu với bài tập mình đã giải. Các lời giải sách mới giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo Chuyên đề Toán 6 hay các dạng bài tập cuối tuần Toán 6 cùng với các dạng Đề thi học kì 1 lớp 6 và Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình mới cho các bạn cùng tham khảo.

Câu hỏi trong bài
  • Viết tập hợp T gồm tên các tháng dương lịch trong quý IV (ba tháng cuối năm). Trong tập hợp T, những phần tử nào có số ngày là 31?

    Ngày hỏi: 07/09/22 15 câu trả lời

  • Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau: a) Tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn 7; b) Tập hợp D các tháng (dương lịch) có 30 ngày; c) Tập hợp M các chữ cái tiếng Việt trong từ “ĐIỆN BIÊN PHỦ”.

    Ngày hỏi: 07/09/22 9 câu trả lời