Toán lớp 6 Bài 42: Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm có đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trang 90, 91, 92, 93. Lời giải sau đây giúp các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Mời các em học sinh cùng so sánh lời giải chi tiết.

Bài toán mở đầu trang 89 Toán lớp 6 Tập 2

Trong trò chơi ô cửa bí mật, người ta đặt ba phần thưởng gồm một chiếc ô tô và hai con dê sau ba ô cửa.

Người chơi sẽ chọn ngẫu nhiên một ô cửa và nhận phần thưởng sau ba ô cửa đó.

Liệu người chơi có may mắn nhận được phần thưởng là chiếc ô tô không?

Đáp án

Học sinh sẽ đưa ra dự đoán:

– Nếu may mắn thì phần thưởng nhận được là chiếc ôtô.

– Nếu không may mắn thì sẽ không nhận được phần thưởng là ôtô.

Hoạt động 1 trang 89 Toán lớp 6 Tập 2

Vuông và Tròn gieo một con xúc xắc và quan sát mặt xuất hiện của nó. Có thể xảy ra những kết quả nào?

Hoạt động 1 trang 89 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Đáp án

Vì xúc xác có 6 mặt gồm: 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm nên kết quả có thể xảy ra là:

Hoạt động 1 trang 89 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Hoạt động 2 trang 89 Toán lớp 6 Tập 2

Vuông và Tròn đang chơi trò oẳn-tù-tì. Em hãy liệt kê các kết quả Vuông có thể ra trong mỗi lần oẳn-tù-tì.

Hoạt động 2 trang 89 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Đáp án

Các kết quả có thể xảy ra là:

Hoạt động 2 trang 89 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Hoạt động 3 trang 89 Toán lớp 6 Tập 2

Một túi có 3 quả bóng màu đỏ và 3 quả bóng màu xanh có cùng kích thước

Không nhìn vào túi, lấy ra một quả bóng, ghi lại màu của quả bóng được lấy ra. Liệt kê các kết quả có thể xảy ra trong thí nghiệm này.

Khi lấy bóng mà không nhìn vào túi ta nói bóng được chọn ngẫu nhiên.

Hoạt động 3 trang 89 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Đáp án

Các kết quả có thể xảy ra trong thí nghiệm này:

Hoạt động 3 trang 89 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Câu hỏi trang 90 Toán lớp 6 Tập 2

a) Liệt kê các kết quả có thể về phần thưởng trong trò chơi Ô cửa bí mật:

b) Tìm một trò chơi, thí nghiệm khác và liệt kê các kết quả có thể của trò chơi, thí nghiệm đó.

b) Trò chơi tung đồng xu. Một đồng xu có hai mặt là mặt sấp và mặt ngửa, khi ta tung đồng xu đó lên cao và đợi đồng xu rơi xuống đất thì sẽ biết nó hiện mặt nào.

Khi tung như thế thì các kết quả có thể xảy ra là mặt sấp hoặc mặt ngửa.

Luyện tập 1 trang 91 Toán lớp 6 Tập 2

Chiếc nón kì diệu từng là một trò chơi truyền hình nổi tiếng ở Việt Nam.

Quan sát hình 9.27 và liệt kê tất cả các kết quả có thể khi quay chiếc nón kì diệu.

Giải Toán lớp 6 bài 42 sách KNTT

Đáp án

Kết quả có thể nhận được khi quay là: mất lượt ; mất điểm ; phần thưởng ; may mắn ; chia đôi; gấp đôi; 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; 500 ; 600 ; 700 ; 800 ; 900 .

Tranh luận trang 91 Toán lớp 6 Tập 2

Giải Toán lớp 6 sách KNTT bài 42

Em có đồng ý với Vuông không?

Đáp án

Không đồng ý với ý kiến của Vuông vì các kết quả có thể của thí nghiệm gieo xúc xắc là 1;2;3;4;5;6 . Do đó S={1,2,3,4,5,6} .

Hoạt động 4 trang 91 Toán lớp 6 Tập 2

Gieo đồng thời 2 con xúc xắc. Quan sát số chấm xuất hiện và cho biết sự kiện nào sau đây xảy ra:

a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn;

b) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 7.

Đáp án

Vì khi gieo đồng thời 2 con xúc xắc thì các kết quả có thể xảy ra ở cả 2 con xúc xắc là: 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm

a) Giả sử kết quả thu được ở hai con xúc xắc là 1 chấm và 5 chấm

Khi đó tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn (vì 1 + 5 = 6)

Vậy sự kiện xảy ra.

b) Giả sử kết quả thu được ở hai con xúc xắc là 3 chấm và 5 chấm

Khi đó tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là: 3 + 5 = 8 chấm lớn hơn 7 chấm.

Do đó sự kiện xảy ra.

Hoạt động 5 trang 91 Toán lớp 6 Tập 2

Trong hộp có 10 tấm thẻ ghi các số 2; 2; 3; 3; 3; 5; 5; 5; 5; 5. Yêu cầu 5 bạn lần lượt rút ngẫu nhiên 1 thẻ, quan sát số ghi trên thẻ rồi trả lại thẻ vào hộp.

Sau mỗi lần một bạn rút, hãy cho biết các sự kiện sau có xảy ra hay không.

a) Rút được thẻ ghi số 5;

b) Không rút được thẻ ghi số 2.

Đáp án

Trong hộp có 10 thẻ có các số 2; 2; 3; 3; 3; 5; 5; 5; 5; 5 nghĩa là chỉ có các số 2; 3; 5 xuất hiện nên khi rút thẻ sẽ xảy ra các kết quả có thể là: thẻ ghi số 2, thẻ ghi số 3, thẻ ghi số 5.

a) Vì thế rút được thẻ ghi số 5 thì sự kiện có xảy ra

b) Không rút được thẻ ghi số 2 thì sự kiện không xảy ra.

Luyện tập 2 trang 92 Toán lớp 6 Tập 2

Minh quay tấm bìa và thấy mũi tên chỉ vào ô số 3 như hình bên.

Hãy cho biết sự kiện nào sau đây xảy ra:

(1) Mũi tên chỉ vào ô ghi số 3 hoặc 5.

(2) Mũi tên chỉ vào ô ghi số 4:

(3) Mũi tên chỉ vào ô ghi số lớn hơn 5.

Giải Toán lớp 6 bài 42 KNTT

Đáp án

Vì mũi tên chỉ vào ô ghi số 3 nên:

(1). Sự kiện xảy ra

(2). Sự kiện không xảy ra

(3). Sự kiện không xảy ra

Thử thách nhỏ trang 92 Toán lớp 6 Tập 2

Một hộp kín đựng 5 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng có cùng kích thước. Mỗi lượt chơi, Minh và Khoa lần lượt lấy ra một viên bi từ hộp. Quan sát và ghi lại màu của viên bi rồi trả lại viên bi vào hộp.

Màu của các viên bi trong mỗi lượt lấy được Minh và Khoa ghi lại như hình bên (X: xanh, Ð: đỏ, V: vàng).

Giải Toán lớp 6 bài 42 sách KNTT

Người thắng là người lấy được nhiều viên bi đỏ hơn sau 10 lượt chơi. Sự kiện Minh thắng có xảy ra không?

Đáp án

Minh lấy được 3 viên bi đỏ trong khi Khoa lấy được 4 viên bi đỏ

Mà 3 < 4 nên sự kiện “Minh thắng” không xảy ra.

Bài 9.25 trang 93 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Gieo một con xúc xắc.

a) Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện số chấm xuất hiện là số nguyên tố xảy ra;

b) Nếu số chấm xuất hiện là 5 thì sự kiện số chấm xuất hiện không phải là 6 có xảy ra hay không?

Đáp án

a. Các kết quả có thể để sự kiện “Số chấm xuất hiện là số nguyên tố” xảy ra là: 2, 3, 5 vì đây là các số nguyên tố.

b. Nếu số chấm xuất hiện là 5 thì sự kiện “Số chấm xuất hiện không phải là 6” xảy ra vì số 5 khác số 6.

Bài 9.26 trang 93 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Quay tấm bìa như hình sau và xem mũi tên chỉ vào ô nào khi tấm bìa dừng lại.

Giải Toán lớp 6 bài 42 sách KNTT

a) Liệt kê các kết quả có thể của thí nghiệm này;

b) Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện Mũi tên không chỉ vào ô Nai xảy ra;

c) Nếu mũi tên chỉ vào ô Nai như hình vẽ thì sự kiện Mũi tên chỉ vào ô Gấu hoặc Nai có xảy ra không?

Đáp án

a. Các kết quả có thể của thí nghiệm này là: Nai; Cáo; Gấu vì đây là tên của tất cả các động vật xuất hiện trên tấm bìa.

b. Các kết quả có thể để sự kiện Mũi tên không chỉ vào ô Nai xảy ra là: Cáo; Gấu.

c. Nếu mũi tên chỉ vào ô Nai như hình vẽ thì sự kiện “Mũi tên chỉ vào ô Gấu hoặc Nai” có xảy ra.

Bài 9.27 trang 93 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Trò chơi dành cho hai người chơi. Mỗi người chơi chọn một trong sáu số 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi gieo con xúc xắc năm lần liên tiếp

Mỗi lần gieo, nếu xuất hiện mặt có số chấm bằng số đã chọn thì được 10 điểm, ngược lại bì trừ 5 điểm. Ai được nhiều điểm hơn sẽ thắng.

An và Bình cùng chơi. An chọn số 3 và Bình chọn số 4. Kết quả gieo của An và Bình lần lượt là 2, 3, 6, 4, 3 và 4, 3, 4, 5, 4. Hỏi An hay Bình là người thắng?

Đáp án

Tính điểm của An: An chọn số 3

Lần gieo 1: An được -5 điểm.

Lần 2: An được 10 điểm.

Lần 3: An được -5 điểm.

Lần 4: An được -5 điểm.

Lần 5: An được 10 điểm.

Tổng số điểm của An là: -5+10+(-5)+(-5)+10=5 điểm.

Tính điểm của Bình: Bình chọn số 4

Lần gieo 1: Bình được 10 điểm.

Lần 2: Bình được -5 điểm.

Lần 3: Bình được 10 điểm.

Lần 4: Bình được -5 điểm.

Lần 5: Bình được 10 điểm.

Tổng số điểm của Bình là: 10+(-5)+10+(-5)+10 = 20 điểm.

Vậy Bình là người thắng.

Bài 9.28 trang 93 Toán lớp 6 Tập 2 KNTT

Mai và Linh cùng chơi, mỗi người gieo một đồng xu liên tiếp 30 lần được kết quả như sau ( S: sấp; N: ngửa)

Mai: S N N S S N S N S N S N N S S N N S S N N N S S S N N N S S .

Linh: N S S N N S N S N S S S S N S N N S S S N N N S S S N N S S.

Người chơi được một điểm khi có đúng ba lần liên tiếp đồng xu ra mặt ngửa. người nào được nhiều điểm hơn là người thắng.

Sự kiện Mai thắng có xảy ra hay không?

Đáp án

+) Ở kết quả gieo đồng xu của Mai:

Số lần gieo có được kết quả 3 lần liên tiếp đều là mặt ngửa là 2 là:

Mai: S N N S S N S N S N S N N S S N N S S N N N S S S N N N S S .

Do đó Mai được 2 điểm.

+) Ở kết quả gieo đồng xu của Linh:

Số lần gieo có được kết quả 3 lần liên tiếp đều là mặt ngửa là 1 là:

Linh: N S S N N S N S N S S S S N S N N S S S N N N S S S N N S S

Do đó Mai được 1 điểm.

Vì 2 > 1 nên Mai đã thắng Linh.

Vậy sự kiện Mai thắng có xảy ra.

Để xem thêm lời giải những bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Giải Toán 6 KNTT trên TaiLieuViet nhé. Chuyên mục tổng hợp lời giải sách Toán 6 theo từng đơn vị bài học, giúp các em dễ dàng trả lời câu hỏi trong bài, từ đó vận dụng làm các bài tập liên quan hiệu quả. Chúc các em học tốt.