Bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

Trắc nghiệm Bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học và Toán 6 Chương 3: Một số hình phẳng trong thực tiễn.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Toán lớp 6 bài 18 Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều
 • Câu 1.

  Cho phát biểu sau: “……….. là hình có ba cạnh bằng nhau và ba góc bằng nhau bằng 60o. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

 • Câu 2.

  Có bao nhiêu tính chất dưới đây là của hình vuông?

  i) Hình vuông có bốn cạnh bằng nhau.

  ii) Hình vuông có bốn góc bằng nhau và bằng 600.

  iii) Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau.

 • Câu 3.

  Cho hình vuông có chu vi 32 cm. Độ dài cạnh hình vuông là:

 • Câu 4.

  Phát biểu nào dưới đây là sai?

 • Câu 5.

  Sắp xếp các bước vẽ hình tam giác đều cạnh 2cm:

  1) Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm và đường tròn tâm B bán kính 2cm.

  2) Vẽ đoạn thẳng AB bằng 2cm.

  3) Nối các điểm A với C, B với C ta được tam giác đều ABC cạnh 2 cm.

  4) Hai đường tròn tâm A và tâm B cắt nhau tại điểm C.

 • Câu 6.

  Hình lục giác đều có đường chéo chính dài 18 cm. Số đo cạnh của hình lục giác đều là:

 • Câu 7.

  Cho hình vuông có chu vi 16 cm. Bình phương độ dài một đường chéo của hình vuông là:

 • Câu 8.

  Hình lục giác đều được ghép từ:

 • Câu 9.

  Phát biểu nào dưới đây là sai?

 • Câu 10

  Nối cột A với cột B để được các bước vẽ hình vuông 7cm một cách chính xác:

  Cột A

  Cột B

  1) Bước 1

  a) Vẽ đường thẳng đi qua B vuông góc với AB. Trên đường thẳng này lấy điểm C sao cho BC bằng 7cm.

  2) Bước 2

  b) Nối điểm B với điểm C lại ta được hình vuông ABCD cạnh 7cm.

  3) Bước 3

  c) Vẽ cạnh AB bằng 7cm

  4) Bước 4

  d) Vẽ đường thẳng đi qua A vuông góc với AB. Trên đường thẳng này lấy điểm D sao cho AD bằng 7cm

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại