Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 25, 26 Kết nối tri thức tập 2 trang 25, 26. Các đáp án sau đây đầy đủ chi tiết cho từng bài tập và bám sát chương trình học cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 27: Hai bài toán về phân số 

Bài 6.38 trang 26 Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức

a. frac{-1}{2}+frac{5}{6}+frac{1}{3};

c. frac{3}{5}: (frac{1}{4}.frac{7}{5});

b. frac{-3}{8}+frac{7}{4}-frac{1}{12};

d. frac{10}{11}+frac{4}{11}:4-frac{1}{8}.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a. frac{-1}{2}+frac{5}{6}+frac{1}{3}.

b. frac{-3}{8}+frac{7}{4}-frac{1}{12}.

c. frac{3}{5}:(frac{1}{4}.frac{7}{5})=frac{3}{5}:frac{7}{20}=frac{3}{5}.frac{20}{7}=frac{12}{7}.

d. frac{10}{11}+frac{4}{11}:4-frac{1}{8}.

Bài 6.39 trang 26 Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức

Tính một cách hợp lí.

B= frac{5}{13}.frac{8}{15}+frac{5}{13}.frac{26}{15}-frac{5}{13}.frac{8}{15}.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

B= frac{5}{13}.frac{8}{15}+frac{5}{13}.frac{26}{15}-frac{5}{13}.frac{8}{15}

B=frac{5}{13}.(frac{8}{15}+frac{26}{15}-frac{8}{15})

B=frac{5}{13}.frac{26}{15}

B=frac{2}{3}

Bài 6.40 trang 26 Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức

Tính giá trị của biểu thức sau:

B=frac{1}{3}.b+frac{2}{9}.b-b:frac{4}{9} với b=frac{9}{10}.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Với b=frac{9}{10}, ta có:

B=frac{1}{3}.frac{9}{10}+frac{2}{9}.frac{9}{10}-frac{9}{10}:frac{4}{9}

B=frac{3}{10}+frac{1}{5}-frac{2}{5}

B=frac{3}{10}-frac{1}{5}=frac{3}{10}-frac{2}{10}=frac{1}{10}.

Bài 6.41 trang 26 Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức

Nam cắt một chiếc bánh nướng hình vuông thành ba phần không bằng nhau (như hình vẽ). Nam đã ăn hai phần bánh, tổng cộng frac{1}{2} chiếc bánh. Đố em biết Nam đã ăn hai phần bánh nào?

Toán lớp 6 KNTT

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: frac{1}{8}+frac{3}{8}=frac{1}{2}

Nên Nam đã ăn hai phần bánh là frac{1}{8}frac{3}{8}.

Bài 6.42 trang 26 Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức

Nếu có 150 gam đậu xanh thì cần số gạo nếp là: 150:frac{3}{5}=250 gam

Nếu có 150 gam đậu xanh thì cần số thịt ba chỉ là: 150:frac{3}{2}=100 gam

Bài 6.43 trang 26 Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức

Hà thường đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 12 km/h, hết frac{1}{5} giờ. Hôm nay xe đạp bị hỏng nên Hà phải đi bộ đến trường với vận tốc 5 km/h. Hỏi hôm nay Hà đi đến trường mất bao lâu? Hà thường đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 12 km/h, hết frac{1}{5} giờ. Hôm nay xe đạp bị hỏng nên Hà phải đi bộ đến trường với vận tốc 5 km/h. Hỏi hôm nay Hà đi đến trường mất bao lâu?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Quãng đường đi học từ nhà đến trường của Hà là:

12.frac{1}{5} = frac{{12.1}}{5} = frac{{12}}{5} (km)

Thời gian đi bộ của Hà từ nhà đến trường hôm nay là:

frac{{12}}{5}:5 = frac{{12}}{5}.frac{1}{5} = frac{{12.1}}{{5.5}} = frac{{12}}{{55}} (giờ)

Vậy hôm nay Hà đi bộ từ nhà đến trường hết frac{{12}}{{55}} giờ

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 6 trang 27 Kết nối tri thức

———————————-